V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2014, številka 44 / letnik XII.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Direktiva o odškodninah zaradi monopolov
Države članice EU so uradno potrdile predlog direktive o odškodninskih tožbah zaradi kršitve monopolnih pravil, ki ga je oblikovala Evropska komisija. Direktiva bo državljanom in podjetjem omogočila, da zahtevajo odškodnino, če postanejo žrtve kršitev protimonopolnih pravil EU. Direktiva med drugim uvaja možnost, da nacionalna sodišča podjetjem naložijo razkritje dokazov, ko žrtve zahtevajo odškodnino. Sodišče bo zagotovilo, da so razkritja sorazmerna in da zaupne informacije ostanejo primerno zaščitene.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Glasovanje za 10 najvplivnejših pravnikov 2014
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavni sodniki o poslanskem mandatu
Ustavni sodniki bodo začeli obravnavo pritožbe predsednika SDS Janeza Janše zaradi prenehanja poslanskega mandata. Zadevo ustavni sodniki obravnavajo absolutno prednostno, na seji pa lahko pritožbo sprejmejo v obravnavo, jo zavržejo ali pa začasno zadržijo sklep DZ o prenehanju mandata.

>> Vlada in sindikati zbližali stališča
Vlada in sindikati javnega sektorja so na včerajšnjih pogajanjih po navedbah obeh strani zbližali stališča glede ukrepov za leto 2015. Sindikati si za okvirno izhodišče želijo predlog, ki ga je pripravila še prejšnja vlada. Ali je to sprejemljivo tudi za aktualno vlado, pa bo jasno po današnji seji.

>> Izločitev pravnomočno obsojenih iz politike
Poslanska skupina ZaAB je v zakonodajni postopek vložila sveženj novel zakonov ter moralni kodeks poslancev, ki določajo omejitev pri kandidiranju in opravljanju voljenih funkcij v Sloveniji. Sveženj preprečuje pravnomočno obsojenim na nepogojno kazen zapora, da bi kandidirali ali opravljali voljene funkcije, je navedeno na spletni strani ZaAB.

>> Upravni oddelek ni optimalno vodil pritožbe
Upravni oddelek vrhovnega sodišča zadeve, povezane s pritožbo predsednika SDS Janeza Janše zoper poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) glede njegovega premoženjskega stanja, ni vodil časovno optimalno, meni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša.

>> Nadzor na vrhovnem državnem tožilstvu ne bo uveden
Člani odbora DZ za pravosodje so se seznanili s poročilom o delu tožilstva za leto 2013. Kritike na račun dela tega organa je bilo slišati le iz vrst SDS, kjer so tudi predlagali, da bi pravosodni minister uvedel nadzor na vrhovnem državnem tožilstvu, saj naj bi prvi med tožilci Zvonko Fišer kršil zakonodajo. Poslanci predloga niso podprli.

>> Sodišče dopustilo spremembo obtožnice v sojenju Šrotu
Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Pivovarne Laško Bošku Šrotu in soobtoženim dopustil spremembo obtožnice, ki je razburila obrambo. Dokazni postopek v sojenju sicer še ni končan, saj imajo obtoženi zaradi spremembe možnost dopolniti zagovor. Prihodnji teden pa naj bi sledile zaključne besede.

>> Sodni strojepiski osem mesecev zapora
Ljubljansko okrožno sodišče je strojepisko sodišča spoznalo za krivo izdaje tajnih podatkov iz koristoljubnosti preprodajalcem mamil. S tem je po besedah sodnice ogrozila varnost kriminalistov in otežila zbiranje dokazov. Prisodili so ji osem mesecev zaporne kazni, ki se izvrši s hišnim zaporom.

>> Stiki lobistov s poslanci
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila nov način spremljanja podatkov o lobističnih stikih. Iz seznama, dostopnega na spletni strani, je razvidno, da so v zadnjih mesecih med strankami o lobističnih stikih najpogosteje poročali poslanci SMC in SD, med ministrstvi pa funkcionarji in uslužbenci s finančnega in gospodarskega resorja.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Poslovna skrivnost
Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo opr. št. Pdp 1132/2013 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v delu, v katerem se je opredelilo glede poslovne skrivnosti. Sodišče prve stopnje je namreč pravilno uporabilo 36. člen starega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in 39. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ko je odločilo, da je delodajalec tisti, ki določi podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, le izjemoma pa za takšno skrivnost veljajo tudi podatki, ki niso posebej in ustrezno opredeljeni s strani delodajalca, a je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Pravil borze
25. novembra bo začela veljati novela > Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ki prinaša kar nekaj sprememb. V primerih večjega nihanja tečajev oziroma drugih neobičajnih okoliščin na trgu, predvidenih sprememb pri vrednostnem papirju ali v primeru sprememb pri izdajatelju vrednostnega papirja lahko borza po novem začasno spremeni način trgovanja za ta vrednostni papir oziroma ustrezno prilagodi trgovalne intervale (153. člen). Nov je 184.a člen, ki prepoveduje pranje denarja in nalaga borzi, da v primeru odkritja dejstev, ki so, ali bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, kot to opredeljuje ZPPDFT, o tem brez odlašanja pisno obvesti Urad RS za preprečevanje pranja denarja. V 2. odstavku 206. člena se skrajšujejo roki za pripravo in predložitev osnutka sprememb pravil s 30 na 15 dni.

>> Takse in nadomestila na trgu vrednostnih papirjev
Spremembe in dopolnitve > Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati 25. novembra. Tarifa določa višino taks in nadomestil za odločanje, vpise v registre in nadzor v zadevah, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Večina sprememb se nanaša na spremembe v določbah obstoječih tarifnih številk iz priloge Taksna tarifa, kjer se dodaja tudi nekaj novih številk, novo pa je tudi poglavje 1.11 z naslovom Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema.

>> Naknadni pristop h KP dejavnosti trgovine
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potrdilo, da je naknadni pristop Sveta gorenjskih sindikatov h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah pod zaporedno številko 1/12.

 
 
>> Drugi novi predpisi iz UL št. 80 in 79
 
 
 
  Izberite svoj novi IUS-INFO naročniški paket!
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vrhovno sodišče in Patria    

dr. Matej Avbelj
   
Vrhovno sodišče je odločilo v zadevi Patria. Obrazložitev obsega 74 strani in od prve do zadnje vrstice pobija vse pritožbene razloge obrambe. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila tako zavrnjena. Kar sledi, je nekaj uvodnih razmišljanj o novi epizodi v tej zadevi. Podrobne analize še sledijo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7. konferenca kazenskega prava in kriminologije, 25. in 26. november, Čatež
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 37 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 38 verzij prečiščenih besedil tega zakona, kot se je spreminjal od prve objave.

V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
10. november 2014 Cene življenjskih potrebščin oktobra 2014 v primerjavi s septembrom + 0,2 %
1. januar 2015 Storitve BS: Čezmejna plačila v/iz tujine in nostro čeki (za nalog) 11,70 12,50 EUR
1. januar 2015 Storitve BS: Vodenje računa komitentov (na mesec) 8,35 10,00 EUR
1. januar 2015 Storitve BS: Ročna obdelava prilivnih plačilnih nalogov (za nalog) 11,70 12,50 EUR
1. januar 2015 Storitve BS: Interni nalog (za nalog) 0,04 0,03 EUR
8. november 2014 Obrazec potnega lista - 48 strani 30,50 28,00 EUR
1. december 2014 Mesečna vinjeta za drugi cestninski razred B 80,00 60,00 EUR
1. december 2014 Tedenska vinjeta za drugi cestninski razred B 40,00 30,00 EUR
 
 
 
 
 
  Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu, 12. ponovitev delavnice, 21. in 28. november
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.