V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2013, številka 12-1 / letnik XI.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uporabniki portala IUS-INFO ste izbrali:


Okroglo mizo, ki bo letos prav na dan človekovih pravic, v torek, 10. decembra 2013, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bo vodila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Najvplivnejše pravnike bo povprašala o njihovih stališčih do najhujših kršitev človekovih pravic in aktualnih družbenopolitičnih problemov, ki pretresajo Slovenijo. Okroglo mizo bomo prenašali v živo na portalu IUS-INFO.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Več o izboru 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2013
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Siva ekonomija
Vlada bo danes obravnavala drugi paket ukrepov za spopad s sivo ekonomijo. Med drugim bo odločala o nadgradnji sedanjega modela davčnih blagajn, prepovedi paragonskih blokov in omejitvah gotovinskega poslovanja.

>> Predlogi za novelo ZGD-1
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi k oddaji mnenj o predlogih, ki so jih interesenti poslali glede načrtovane novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ministrstvo je od 18. oktobra, ko je napovedalo pripravo novele, do 2. decembra prejelo 14 predlogov sprememb in dopolnitev zakona.

>> Še nižje na lestvici indeksa korupcije
Slovenija je v enem letu na lestvici indeksa zaznave korupcije v javnem sektorju zdrsnila za šest mest in se z oceno 57 od 100 možnih znašla na 43. mestu med 177 državami. Podatek je po mnenju politike in stroke izjemno zaskrbljujoč, rešitev pa večina vidi v spremembah zakonodaje. Nekaj ukrepov je predlagal tudi senat protikorupcijske komisije.

>> Nabor ukrepov KPK
Ni ga mednarodnega kazalca, ki bi glede Slovenije v zadnjih letih na področju kakovosti vladanja, integritete in boja zoper korupcijo kazal pozitiven trend, v javnem pismu ugotavlja senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija je pred politiko in javnost podala nabor ukrepov, med drugim ustanovitev javne preiskave Teš 6 in bančne luknje. Več o odstopu KPK.

>> Balkanski bojevnik
Ljubljansko višje sodišče je v zadevi Balkanski bojevnik razveljavilo oprostilni del prvostopenjske sodbe in zadevo tako vrača v ponovno sojenje. Višje sodišče se je v svoji odločitvi, ki jo je spisalo na 51 straneh, opredelilo tudi do dokazov, ki jih je prvostopenjsko sodišče izločilo.

>> Izboljšanje stanja v tožilstvu
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog vsebine zaveze vlade s tožilstvom, namenjeno izboljšanju stanja v tožilstvu, optimizaciji poslovanja in hitrejšemu ter bolj učinkovitemu izvajanju pregona. Vsebino zaveze je že poslalo vrhovnemu državnemu tožilstvu s prošnjo, da predlog prouči.

>> T-2 proti Telekomu Slovenije
Ljubljansko višje sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je januarja zavrnilo okoli 130 milijonov evrov težko odškodninsko tožbo družbe T-2 proti Telekomu Slovenije. V T-2 so napovedali, da bodo na vrhovno sodišče vložili revizijo.

>> Memorandum o Ljubljanski banki
Vodja slovenskih pogajalcev pri sklepanju sporazuma o nasledstvu nekdanje SFRJ Miran Mejak je ocenil, da bi bilo dobro, če bi slovenska vlada dosegla, da Hrvaška v parlamentu potrdi memorandum o Ljubljanski banki. Da tega ni prej storila, je po njegovi oceni velika napaka slovenskega zunanjega ministrstva.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odškodnine za izbrisane
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP) določa izplačilo odškodnine posameznemu upravičencu za vsak mesec izbrisa v višini 50 evrov, odškodnina po sodni poti pa bo lahko znašala največ trikratni znesek odškodnine iz upravnega postopka. Upravičenec do povračila škode bo izbrisani iz registra stalnega prebivalstva z urejenim statusom v Sloveniji, bodisi z dovoljenjem za stalno prebivanje ali slovenskim državljanstvom, saj naj bi izbrisani z ureditvijo statusa pokazal interes oziroma željo za nadaljnje prebivanje v Sloveniji.

>> Socialna reforma
Prvi korak k prenovi socialne zakonodaje prinašata noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Pri izračunu vseh socialnih prejemkov se bo po novem upošteval bolj realen gmotni položaj vlagateljev kot sedaj, ko se upoštevajo podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto. Prav tako se v dohodek družine ne bo štel celotni otroški dodatek, na ugodnejši način pa naj bi se upošteval tudi dohodek od študentskega dela. Večina sprememb bo začela veljati 1. januarja 2014, ostale, ki terjajo zahtevnejše prilagoditve, pa 1. septembra 2014. Prejemniki denarne socialne pomoči lahko že 1. januarja zahtevajo nov izračun pravice do otroškega dodatka, subvencije za vrtec in državne štipendije. Finančne posledice sprememb so ocenjene na deset milijonov evrov.

>> Spremembe referendumske in volilne kampanje
Novela Zakona o referendumski in volilni kampanji (ZVRK) bo omogočila večjo transparentnost financiranja volilne in referendumske kampanje ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona. Poleg tega pa novela prinaša še javno dostopnost podatkov iz poročil o financiranju volilnih kampanj, zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določitev sankcij, ki bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona.

>> Financiranje političnih strank
V povezavi z Zakonom o referendumski in volilni kampanji je bil spremenjen tudi Zakon o političnih strankah (ZPolS) z namenom, da se zagotovi bolj transparentno financiranje strank, javna dostopnost letnih poročil strank, ustrezni ukrepi in sankcije za kršitve ter drugi mehanizmi za preprečevanje korupcije in vplivanja na samostojnost strank.

>> Evidenca volilne pravice
Sprejet je bil nov Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2), s katerim se usklajuje slovenska in evropska zakonodaja. Zakon uvaja možnost uresničevanja volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov EU, ki prebivajo v državi članici,v kateri nimajo državljanstva. Več o novem zakonu.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 98 in 99
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Mosley proti Google - zasebnost proti svobodi izražanja
Višje sodišče v Parizu je 6. novembra izdalo odločbo, ki nalaga podjetju Google, da iz iskalnika izloči povezave do fotografij nekdanjega šefa formule 1 (F1) Maxa Mosley-a, ki prikazujejo njegovo udeležbo na tematski spolni zabavi. Sodba je zanimiva, saj obravnava stek različnih pravnih vprašanj od pravice do zasebnosti in svobode informacij do obveznosti sodelovanja spletnih posrednikov.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli ob odstopu senata KPK    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Če smo se odločili, da se poklicno spopadamo s kriminaliteto in ostalimi deviacijami v družbi (tudi z zlorabo oblastne moči), v vseh vlogah, ki jo terja sodobna civilizacija, od policista do, bom kar direkten - „protikorupcijske komisije“, se najprej in povsod moramo zavedati, da teh pošasti ni mogoče popolnoma uničiti, možno jih je zgolj obvladovati. S tem namenom delovati, vztrajati in se boriti, ne glede na vse, če je treba do „bridkega konca“, kot bi rekli pesniki.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.

 
 
 
  4. strokovno srečanje: Novosti pri javnih naročilih, 11. december 2013
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
18. junij 2014 Odškodnina izbrisa - za vsak mesec 50,00 EUR
18. junij 2014 Skupna odškodnina izbrisa - denarna odškodnina določena v upravnem sporu max. 3x
1. januar 2014 Otroški dodatek za otroka v srednji šoli 1. doh. raz. 1. otrok 114,31 EUR
1. januar 2014 Otroški dodatek za otroka v srednji šoli 1. doh. raz. 3. otrok 137,18 EUR
1. januar 2014 Otroški dodatek za otroka v srednji šoli 6. doh. raz. 1. otrok 39,10 EUR
1. januar 2014 Otroški dodatek za otroka v srednji šoli 6. doh. raz. 3. otrok 64,05 EUR
 
 
 
 
 
  Že imate Pravni rokovnik 2014?
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.