V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2013, številka 10-4 / letnik XI.
 
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Dnevi slovenskih pravnikov 2013V Portorožu so pretekli konec tedna na 39. dnevih slovenskih pravnikov podelili priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije. Priznanje za življenjsko delo je prejela Alenka Jelenc Puklavec, pravnik leta pa je postal dr. Igor Kaučič. Slavnostni govornik na podelitvi je bil dr. France Bučar, ki je predstavil svoj kritični pogled na aktualno stanje v državi. Na vedno aktualni okrogli mizi je tekla razprava pod naslovom »O odvetniški etiki brez dlake na jeziku«.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dogodki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbiramo 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2013 - podajte svoje predloge!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Tretji dan zasedanja DZ
Današnje nadaljevanje oktobrskega plenarnega zasedanja bo namenjeno obravnavi poročila o delu varuha človekovih pravic v letu 2012. Poslanci se bodo po skrajšanem postopku lotili tudi novel zakonov o socialnem varstvu, o varnosti v železniškem prometu in o notariatu. Na dnevnem redu pa je tudi obravnava novele stvarnopravnega zakonika.

>> Davek na nepremičnine
Koalicijski vrh se je o davku na nepremičnine usklajeval v torek, a konkretnega dogovora niso dosegli. Tako je bilo veliko odvisno od včerajšnje odločitve članov izvršnega odbora DeSUS, ki pa so po večurni razpravi vendarle ostali pri stališču, da je zakonski predlog o tem davku v obstoječi obliki nesprejemljiv.

>> 70 % obdavčitev neprijavljenega premoženja
Davčna uprava RS (Durs) v zadnjem obdobju opaža povišano število primerov, ko fizične osebe razpolagajo s sredstvi za zasebno potrošnjo, ki precej presegajo njihove napovedane dohodke. Vlada zato predlaga, da se to neprijavljeno premoženje obdavči bistveno bolj kot zdaj, je v DZ povedala Mateja Vraničar s finančnega ministrstva (predlog novele ZDavP-2G).

>> Balkanski bojevnik
Senat ljubljanskega višjega sodišča je zaključil s pritožbeno sejo v primeru Balkanski bojevnik in sporočil, da bo odločitev sodišča znana v manj kot mesecu dni, strankam pa bo poslana pisno. Tožilstvo predlaga razveljavitev sodbe, obramba štirih obsojenih njihovo oprostitev, zagovorniki oproščenih pa potrditev sodbe.

>> Kartelno dogovarjanje
Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je ugotovila, da so se podjetja Kemofarmacija, Salus, Farmadent in Hopharm v določenem obdobju kartelno dogovarjala o določanju cen zdravil na debelo, oddaji ponudb za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom in razdelitvi trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom.

>> Takojšnja prijava delavcev
Vlada je potrdila predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlog, ki je tudi eden od vladnih ukrepov zoper sivo ekonomijo, določa, da bo moral biti delavec v socialno zavarovanje po novem prijavljen že ob nastopu dela, in ne v osmih dneh po nastopu dela.

>> Prostovoljno članstvo v OZS
27. oktobra Obrtna zbornica Slovenije prehaja na prostovoljno članstvo, takrat se namreč skladno z marca sprejeto novelo obrtnega zakona izteče prehodno obdobje. Doslej so na zbornici prejeli preko 3000 izstopnih izjav. Te bodo realizirane s 1. novembrom, ko bo začela veljati tudi nova, nižja članarina

>> Sodne takse
Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bile zadržane določbe zakona o sodnih taksah iz leta 2008, povezane z začetkom učinkovanja oprostitve, odloga ali obročnega plačila takse za postopek o pritožbah, v neskladju z ustavo. Julija je DZ z novelo zakona, ki je nekoliko zvišala sodne takse, hkrati že spremenil tudi izpodbijane določbe.

 
 
 
 
 
  INSOLV-INFO: Pravočasno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših partnerjev!
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izbris odvetnika iz imenika
Spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniška zbornica Slovenije, ki urejajo postopek izbrisa odvetnika iz imenika, začnejo veljati 6. novembra. Institut izbrisa, ki do sedaj ni bil urejen, naj bi bil potreben zaradi povečanega števila akutnih problemov med člani zbornice, ki se izražajo v nesprejemljivih ravnanjih nekaterih odvetnikov (nedosegljivost, neplačevanje članarine in zavarovanja odvetniške odgovornosti, ponavljanje disciplinskih kršitev, neprimernost poslovnih prostorov, nimajo transakcijskega ali fiduciarnega računa, ne opravljajo več svojega poklica ipd.). Natančne pogoje za izbris določajo novi členi 59.b, 59.c in 59.č. Pobudo za uvedbo postopka o izbrisu odvetnika iz imenika odvetnikov lahko poda pristojni območni zbor odvetnikov, disciplinski organ, komisija za etična vprašanja in častno razsodišče zbornice. Postopek izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov lahko začne upravni odbor tudi na lastno pobudo.

>> Stroški v večstanovanjskih stavbah
Novela Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb med drugim določa, da se glede na površino posamezne enote stavbe po novem delijo tudi stroški za porabo elektrike za skupne električne naprave (delovanje raznih črpalk, kotlovnice, toplotnih postaj ipd.). Glede na število posameznih enot stavbe, se v enakem deležu delijo tudi razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od opravljenih storitev ter dobav (priključna moč, priključek na infrastrukturo ipd.). Spremembe in dopolnitve začnejo veljati 2. novembra.

>> Trgovanje na borznem trgu
Pravila borze določajo, da se instrumenti denarnega trga (zakladne menice, komercialni zapisi ipd.) uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, če so prosto prenosljivi, veljavno izdani in je plačana ustrezna pristojbina ter so zagotovljeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov. Po dopolnjenem 44. členu pa tudi, če je objavljena osnovna informacija o instrumentu denarnega trga.

>> Obračun davčnih odtegljajev
1. novembra se začnejo uporabljajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bistveno širijo nabor podatkov, o katerih bo ob izplačilu nekaterih dohodkov treba poročati DURS. Tako se v Prilogi 1 uvaja tudi prikaz dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in so izplačani samostojno.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 85, 86 in 87
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Dodatna sredstva za Komisijo
Evropski parlamentarci so na izredni seji odobrili 2.7 milijarde evrov dodatnih sredstev v okviru spremenjenega proračuna, zaradi precej manj pobranih uvoznih dajatev na zunanjih mejah EU. Dodatna sredstva so bila potrebna po klicu predsednika Evropske komisije, da Komisija drugače ne bo opravilno sposobna in ne bo mogla plačati svojih računov od novembra dalje. Tako Sloveniji svetujejo tisti, ki so v večjih težavah.

>> Obračun DDV
Komisija je predlagala nov standardni obračun DDV, ki bi lahko podjetjem prihranil do 15 milijard evrov stroškov na leto. Cilj predloga je zmanjšanje birokratskih ovir, lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in izboljšanje učinkovitosti davčnih uprav v EU.

>> Proračun
Predlog proračuna EU za leto 2014 bo moral na odbor za poravnavo, saj niso dosegli soglasja s parlamentom oz. njihovimi amandmaji.

>> Prstni odtisi v potnih listih
V zadevi C-291/12 so na sodišču EU odločili, da je vključitev prstnih odtisov v potni list zakonita. Sicer odvzem prstnih odtisov in shranjevanje le teh pomeni poseg v pravico do zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, vendar pa sta ta ukrepa kljub temu upravičena zaradi preprečitve zlorabe potnih listov. Pri obravnavi zadeve je bila uporabljena uredba 2252/2004.

>> Omejitve prostega pretoka kapitala
Na sodišču EU so v združenih zadevah C-105/12, C-106/12 in C-107/12 presodili, da so omejitve prostega kapitala za podjetja, ki poslujejo z električno energijo in plinom, lahko v skladu s pravom EU. Nujna razloga v splošnem interesu, ki take omejitve upravičujeta, sta ohranitev neizkrivljene oz. poštene konkurence zaradi varstva potrošnikov in zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo. V sodbi je bila uporabljena direktiva 2003/54.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Nina Betetto:
Sodba ni članek
 
mag. Uroš Ilić:
Nizozemska dražba
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pritožbena obravnava    

dr. Marko Novak
   
Da bi se zavoljo prevelikih sodnih zaostankov zadeve hitreje premaknile, je bila pred leti procesna zakonodaja delno spremenjena, delno pa so za izvedbo t. i. pritožbene obravnave obstajale možnosti že prej. Ideja je v tem, da skušamo hitreje priti do dokončne odločitve v zadevi, saj lahko pritožbeno sodišče neko nepravilno ugotovljeno dejansko stanje (ali procesno napako) sanira samo, s pomočjo pritožbene obravnave. Mislim, da se o tem strinjamo vsi, le v praksi do tega prihaja manjkrat, kot bi si vsi želeli.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 16 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Novelirana besedila in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
 
 
  6. konferenca kazenskega prava in kriminologije, 21. in 22. november, Čatež
 
     

 

DOGODKI

DOGODKI

     
 
 
  Pravni rokovnik 2014 - Ne prezrite možnosti individualizacije!
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.