V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2013, številka 10-2 / letnik XI.
 
Lex posterior generalis non derogat priori speciali.
Poznejši splošni zakon ne razveljavlja prejšnjega specialnega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vlada danes o davku na nepremičnine
V novem predlogu zakona o davku na nepremičnine je med drugim predvidena ločena obdavčitev nerezidenčnih stanovanj in znova je predlagana obdavčitev sakralnih objektov. Predlog zakona za rezidenčne stanovanjske nepremičnine predvideva davčno stopnjo 0,15 %, za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine pa 0,50 %. Kot nerezidenčna se bo po predlogu štela nepremičnina, v kateri na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, lastnik oz. solastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča oz. v njej na ta dan ni prijavljenega vsaj polletnega odplačnega tržnega ali neprofitnega najema.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o davku na nepremičnine
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ogroženi zastavljeni cilji sodstva?
Vrhovno sodišče ocenjuje, da bo nižanje sredstev, kot je opredeljeno v vladnem predlogu proračuna, resno ogrozilo doseganje opredeljenih prioritet in ciljev sodstva. Kot so sporočili z vrhovnega sodišča, je ključen primanjkljaj na področju stroškov sodnih postopkov, izpostavljajo pa tudi nižanje sredstev za področje brezplačne pravne pomoči.

>> Predstavitev proračuna
Predsednica vlade Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer sta na izredni seji DZ predstavila predlog državnega proračuna za prihodnji dve leti (2014 in 2015). Po besedah Bratuškove le ta ne kliče trojke, temveč si prizadeva storiti vse, da bi naše domače težave doma tudi rešili.

>> Sodelovanje odvetnikov pri pripravi zakonov
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek je po sestanku z ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem dejal, da je šlo za prvi pogovor na zelo načelni ravni. Dogovorili so se, da bo zbornica aktivneje sodelovala pri pripravi zakonov, s katerimi se pri svojem delu srečujejo odvetniki.

>> Slabo izvajanje protikorupcijske konvencije
Ugotovitve raziskave Transparency International o implementaciji Konvencije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju so pričakovane, menijo v Komisiji za preprečevanje korupcije. Slovenija je po raziskavi v skupini držav, ki najslabše izvajajo konvencijo.

>> V Mercatorju bodo tožili člane nekdanje uprave
Nadzorni svet Mercatorja se je seznanil s poročilom glede posameznih poslov družbe med letoma 2007 in 2011, ko je bil na njenem čelu Žiga Debeljak, pri tem je na podlagi ocene o povzročeni škodi pozval k pripravi odškodninskih tožb zoper odgovorne osebe.

>> Povečanje insolvenčnih postopkov
Število insolvenčnih postopkov se je septembra zvišalo. Število začetih stečajev nad pravno osebo je šlo na mesečni ravni navzgor za 37 odstotkov, na letni pa za 224 odstotkov na 133. Število končanih stečajev se je medtem zvišalo za 66 oz. 93 odstotkov na 58.

 
 
 
 
 
  INSOLV-INFO: Pravočasno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših partnerjev!
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZGD-1 že velja
V veljavi je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki rahlja pogoje za ustanovitev podjetij. Črtana je omejitev, da družbe ne morejo ustanoviti, voditi ali nadzirati osebe, ki so člani vodstva ali nadzora v podjetjih v postopkih zaradi insolventnosti. Črtano je tudi določilo, da sodišče osebam, ki so v organih družb v insolvenčnih postopkih, odvzame pooblastila za vodenje poslov ali nadzor v vseh družbah, v katerih ta oseba opravlja to funkcijo. Ožji je nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. Skrajšana je tudi omejitev, da podjetja ne sme ustanoviti oseba, ki je pravnomočno obsojena na zaporno kazen za določena k.d., in sicer z deset na pet let od pravnomočne sodbe oz. do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let.

>> Uradniki bodo sami izpolnjevali obrazce
Novela Zakona o splošnem upravnem postopku, ki bo začela veljati 9. aprila 2014, poenostavlja poslovanje z upravnimi organi, saj bodo uradniki odslej na željo stranke dolžni sami izpolniti obrazec in ga ponuditi v podpis stranki. Občani bodo tako na občinah, upravnih enotah in drugih ustanovah z javnimi pooblastili uradnika samo obvestili, katero pravico uveljavljajo ter jim posredovali osebne podatke. Javni uslužbenec na drugi strani pa bo te podatke vnesel v informacijski sistem in natisnil vlogo, ki jo bo državljan le še podpisal - primerjalnik besedila 65. člena.

>> Notarska prodaja nepremičnin
V veljavi je tudi novela Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), ki se bo začela uporabljati 7. novembra. Novela uvaja postopek notarske prodaje nepremičnin, ki temelji na neposredno izvršljivem notarskem zapisu. Gre za vzpostavitev hitrega načina realizacije zastavne pravice na nepremičninah, ki so v lasti dolžnikov bank, in sicer z notarsko prodajo nepremičnin na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

>> Več upravičencev do razvojnih spodbud
Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) med drugim širi krog upravičencev do razvojnih spodbud in virov financiranja. Poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov lahko po novem kandidirajo tudi zadruge, zavodi in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost. S spremembo se lahko natančno seznanite v primerjalniku besedila 4. člena in 5. člena.

>> Ostaja 17 % davčna stopnja
Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) podaljšuje uporabo 17 % davčne stopnje tudi za leto 2014, širi obravnavo tanke kapitalizacije in določa, da davčni zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave v davčno osnovo ne vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku teh obveznosti.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 81 in 82
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Matej Avbelj:
Obsojeni Božiček
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od svoje prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.

V ČASOVNI LESTVICI pa je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Dostop do odvetnika
Svet EU je sprejel predlog direktive Komisije o pravici dostopa do odvetnika za vse evropske državljane, ki so v kazenskem postopku. Po predlagani direktivi bodo imeli vsi osumljenci zagotovljeno pravico dostopa do odvetnika od najzgodnejših faz postopka do njegovega konca.

>> Strožja tobačna zakonodaja
Evropski poslanci so potrdili mandat za pogajanja s članicami EU o novi, strožji tobačni zakonodaji, ki naj bi zmanjšala privlačnost cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Pogajanja se bodo predvidoma začela jeseni, sprejetje tobačne direktive se pričakuje v letu 2014. Predlog zlasti cilja na mlade in ženske, da bi v čim manjši meri posegali po tobačnih izdelkih. To želijo doseči s prepovedjo določenih izdelkov, zlasti cigaret in tobaka z dodanimi okusi (sladki, sadni, mentol) ter tankimi cigaretami, še povečanimi opozorili na škatlicah in zahtevo, da elektronske cigarete padejo v okvir pravil o medicinskih izdelkih.

>> Prihodnost pravosodne politike EU
Evropska komisija je začela z razpravo o prihodnosti evropske pravosodne politike. Za izhodišče je Komisija predstavila pet dokumentov na področju civilnega, kazenskega, upravnega prava, temeljnih pravic v EU in načela pravne države. Cilj razprave je krepitev temeljev, na katerih je zgrajena Evropska unija, in dokončna vzpostavitev evropskega območja.

>> Plačan dopust in nadomestno materinstvo
V zadevi C-363/12 je bilo na sodišču EU obravnavano vprašanje v povezavi z nadomestnim materinstvom. Generalni pravobranilec je podal mnenje, da v evropskem pravu ni pravice do plačanega dopusta za starše otroka, ki se je rodil na podlagi dogovora o nadomestnem materinstvu. Položaj takih oseb zaenkrat v EU še ni urejen in s tem ne spada na področje uporabe prava EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Genocid    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Človek lahko v trenutkih razčlovečenja, oholosti in arogantnosti povzroči ogromno zla. Genocid, ki pomeni najbolj nerazumsko in radikalno uresničenje takšnega zla, številni strokovnjaki pogosto opisujejo kot »zločin vseh zločinov«. Učinkovito preganjanje takšnega zločina zato igra ključno vlogo pri očiščevanju individualne in kolektivne zavesti vsakokratne družbe.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Novelirana besedila in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
 
 
  Že prihodnji teden v Portorožu!
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
8. oktober 2013 Cene življenjskih potrebščin avg>sept + 0,3 %
1. oktober 2013 Temeljna mesečna obrestna mera sept>okt 0,2 0,1 %
1. oktober 2013 Temeljna letna obrestna mera sept>okt 2,46 1,18 %
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
  Pravni rokovnik 2014 - Ne prezrite možnosti individualizacije!
 
 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.