V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2013, številka 10-1 / letnik XI.
 
Patroni petulantiam litigator luit.
Za odvetnikovo predrznost se pokori stranka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Brez neprenosljivega očetovskega dopusta
Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka in jih deli na materinski, očetovski in starševski dopust. Materinski in starševski dopust ostajata individualna in načeloma neprenosljiva pravica staršev. Materinski dopust, ki je bil prej porodniški dopust, ostaja 105 dni, 15 dni pa ga mora mati obvezno izkoristiti. Vsak od staršev ima pravico do 130 dni starševskega dopusta, ki je bil prej dopust za nego in varstvo, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Tako se zadosti neprenosljivim 30 dnem po evropski direktivi za mamo, za očeta pa se zadosti v obliki očetovskega dopusta.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dogodki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Kaznivost malomarnega zdravljenja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Več zasegov vozil
Po septemberski uveljavitvi novele Zakona o pravilih cestnega prometa so policisti občutno povečali število zasegov vozil. V času od 1. do 28. septembra so zasegli 273 motornih vozil, v enakem lanskem mesecu pa je policija zasegla le 28 vozil. Po noveli ZPrCP-B lahko namreč policist vozilo zaseže, če vozniku prepove vožnjo, ta pa z njo kljub temu nadaljuje. Prav tako lahko policist vozilo zaseže, če je voznik v naselju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekoračitev hitrosti za več kot 30 kilometrov na uro ali če za volan sede voznik, ki ima prepoved vožnje. Policist lahko zaseže vozilo v še nekaterih drugih primerih, opredeljenih v noveli zakona.

>> Insolvenčni postopki
DZ se je na izredni seji seznanil s problematiko nadzora in ugotavljanja odgovornosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), sklepov pa ni sprejel. Poslance skrbijo težave zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov, saj so prepričani, da je stečaj v razvitih državah normalen postopek, pri nas pa so stečajni postopki po njihovi oceni izenačeni s totalno likvidacijo in razprodajo podjetij.

>> Pomilostitev vstajnikov
Poslanske skupine niso naklonjene pobudi za zakon o pomilostitvi vstajnikov, sicer podpirajo pravico do mirnih protestov, obsojajo pa vsakršno nasilje. Protestniki, ki so ogrožali javni red ter varnost in zdravje ljudi, naj za svoja dejanja odgovarjajo, saj smo pred zakonom vsi enaki, se strinjajo v poslanskih skupinah.

>> Potrjeno podaljšanje pripora Lovšetu
Ljubljansko višje sodišče je potrdilo septembrsko odločitev okrožnega sodišča, da nekdanjemu nosilcu franšize Diners za Slovenijo Tomažu Lovšetu za dva meseca podaljša pripor. Lovše zdaj vse upe polaga v ustavno sodišče, kamor je vložil ustavno pritožbo, sta sporočila njegova odvetnika Stojan Zdolšek in Anka Kozamernik.

>> Šest novih tožilcev
Pred ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem je v torek zapriseglo šest novih tožilcev, štirje okrajni in dve okrožni tožilki. Vseh šest odhaja na ljubljansko okrožno tožilstvo, ki je eno najbolj kadrovsko podhranjenih v državi. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je ob prisegi zato poudaril, da je to pomembna kadrovska injekcija.

>> Transparentnost podjetij v državni in občinski lasti
Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar in predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič sta na posvetu o dostopu do informacij javnega značaja poudarila potrebo po transparentnosti tudi v podjetjih v državni lasti. Ta je močno orodje za boj proti korupciji in čas je, da se elitam začne gledati pod prste, meni Musarjeva.

>> Evropska varuhinja človekovih pravic
1. oktobra je z delom začela nova evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly, ki je tako zapustila položaj irske varuhinje človekovih pravic. O'Reillyjeva je ob začetku mandata poudarila, da se bo zavzemala za zmanjšanje prepada med državljani in institucijami EU.

>> Protokol 16 k EKČP
Slovenija je v skupini prvih sedmih držav podpisala protokol 16 (predlog) k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Protokol se uvršča v okvir reforme Evropskega sodišča za človekove pravice, njegov glavni namen pa je razbremeniti sodišče.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Indeksi vrednosti nepremičnin
Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, bo začela veljati 12. oktobra 2013. Indeksi so izračunani kot kumulativni indeksi vrednosti nepremičnin za obdobje od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013 in so določeni v prilogi 1. Izračun vrednosti za posamezno nepremičnino in vpis njene nove vrednosti v register se mora opraviti do 27. oktobra 2013.

>> Register osebnih računov članov pokojninskega sklada
Sklep o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec bo začel veljati 12. oktobra 2013. Sklep določa, da upravljalec pokojninskega sklada vodi register na način, ki zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, zaupnost in sledljivost informacij ter podatkov, ki se morajo vpisovati po načelu sprotnosti, kar pomeni takoj ob nastopu dogodka oziroma takoj, ko je to mogoče. Register mora kadarkoli omogočati vpogled in izpis podatkov za poljubno izbrano časovno obdobje tako o posameznem članu pokojninskega sklada ali skupini članov, kot o plačilih delodajalca v korist posameznega člana ali skupine članov. Podatki v registru se hranijo najmanj 10 let.

>> Verifikacija socialnovarstvenih programov
V veljavi je Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Verifikacijo izvaja Socialna zbornica Slovenije in gre za postopek strokovne ocene, s katerim se ugotavlja, če se posamezni program izvaja kot socialno varstveni program, ki je opredeljen v mreži javnih socialno varstvenih programov.

>> Cenik cestnin
Objavljen je bil Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, ki je začel veljati 1. oktobra, in določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Višina cestnine je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred in se razlikuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 79 in 80
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ali je sodna poravnava lahko pogojna?
Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku s sodbo II Ips 219/2011 odgovorilo na pravno vprašanje, ali je dovoljeno skleniti pogojno sodno poravnavo. Sodna poravnava je pogodba, ki jo stranke sklenejo med postopkom pred sodiščem glede spornega predmeta ali njegovega dela in s katero uredijo sporno pravno razmerje tako, da določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Sodna poravnava z vsebino, kot sta jo sklenili pravdni stranki, ustvarja konstitutivne učinke in gre za novo oblikovane pravice in obveznosti, kot pravilno navaja revident.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ali mora biti študij na fakulteti prijeten?    

prof. dr. Miro Cerar
   
V sedanjem kriznem času, ko smo priča mnogim vrstam in oblikam degeneracije naše družbe, tudi v visokem šolstvu prepoznavamo različne napačne usmeritve in prakse. Ena izmed njih je upadanje zahtevnosti študija zaradi samospodbujanja všečnosti nekaterih fakultet in njihovih učiteljev, ki si na ta način prizadevajo privabiti dovolj študentov in denarja za svoje delovanje.
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na >> Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Prečiščena besedila zgornjih zakonov z vnesenimi spremembami in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
 
 
  Pravni rokovnik 2014 - Ne prezrite možnosti individualizacije!
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 34 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 35 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po zadnji noveli.

 
 
 
  Že čez 2 tedna!
 
     

 

DOGODKI

DOGODKI

     
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem, da postanejo brezplačno tedensko informirani o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.