V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2013, številka 9-3 / letnik XI.
 
Ubi turpis est medicina, sanari piget.
Kjer je zdravilo neprijetno, ni navdušenja za zdravljenje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Prof. dr. Miha Juhart: Rumeni mediji, rumena zakonodaja
Zemljiški dolg ni bil rojen pod srečno zvezdo. Tisti, ki jim je bil namenjen, in bi lahko izkoristili njegove prednosti, so se uporabe zemljiškega dolga sramežljivo branili in se raje ukvarjali z iskanjem poti in stranpoti za doseganje neposredne izvršljivosti maksimalne hipoteke. Zato pa je zemljiški dolg v zadnjem času postal sinonim za izigravanje upnikov. Mediji so nas zasipavali s podatki o znanih ljudeh iz črnih kronik in odmevnih odškodninskih procesov, ki naj bi na ta način oškodovali svoje upnike in zavarovali svoje premoženje. Pa je res vse tako črno belo?

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
INSOLV-INFO: Pravočasno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših partnerjev!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kriznega davka za enkrat ne bo
Vlada je včeraj po skoraj štirih urah razprave načeloma uskladila ukrepe za proračun 2014. Kriznega davka in rezov v upokojenske prejemke ne bo, je pa predvidena ukinitev seniorske olajšave pri dohodnini. Po besedah finančnega ministra Uroša Čuferja morajo še spisati dokumente, še en rebalans pa naj ne bi bil potreben.

>> Dve noveli za izboljšanje konkurenčnosti
Odbor DZ za gospodarstvo je v drugi obravnavi sprejel številne amandmaje k noveli zakona o gospodarskih družbah. Zakonodajno pravna služba je opozorila, da tak način noveliranja ni pravilen, opozicija pa, da je besedilo pomanjkljivo. V predlogu novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo bo vlada dopolnila nekaj členov do seje DZ.

>> Upravni okraji
Na notranjem ministrstvu so potrdili, da so pripravili izhodišča za uvedbo upravnih okrajev in prenovo upravnih enot. Od sedanjih 58 upravnih enot bi jih osem preoblikovali v upravne okraje, preostale pa bi organizacijsko delovale kot njihove izpostave. Uvedba okrajev bi bila skladno z načrtovanimi spremembami možna s 1. januarjem 2015.

>> Prenovljeni Zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH)
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog prenovljenega zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki celovito in sistemsko ureja področje upravljanja državnega premoženja. Vsebina zakona je skladna s priporočili OECD in Evropske komisije, zakon pa po ocenah ministrstva tudi bolje določa status in delovanje holdinga.

>> Furlan ustreza tožilski službi
Državnotožilski svet je na torkovi seji sprejel sklep, da vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan ustreza tožilski službi, so potrdili v Državnotožilskemu svetu. Izdelavo ocene je junija zahteval generalni državni tožilec Zvonko Fišer po aferi Tovšak.

>> Sindikati razočarani
Predstavniki sindikatov so izrazili razočaranje nad "ignoranco vlade". Ta se namreč na njihove predloge za izhod iz krize, posredovane pred 14 dnevi, ni odzvala, kaj šele, da bi jih povabila na sestanek. Socialnemu dialogu se ne želijo odpovedati, a opozarjajo, da jih ne gre podcenjevati. Med drugim zahtevajo takojšnjo uvedbo davčnih blagajn.

>> Izjemni učinki davčnih blagajn na Hrvaškem
Boj proti sivi ekonomiji, davčnim utajam in nelojalni konkurenci ter uvajanje reda v gotovinskem poslovanju so bili glavni razlogi za letošnjo uveljavitev hrvaškega zakona o fiskalizaciji. Do sredine leta so tako postopno uvedli davčne blagajne in prijavljeni promet se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povprečno zvišal za 40 odstotkov.

>> Lex Perković
Evropska komisija je danes sprožila postopek za ukrepanje proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pripornega naloga. Predvidene sankcije vključujejo strožji nadzor Hrvaške in zamrznitev sredstev za njene priprave na schengen. Bruselj bo sankcije uvedel po desetih delovnih dneh, če Zagreb v tem času ne bo ustrezno ukrepal.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Podatki iz evidenc policije
Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije določa višino nadomestila, ki so ga Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice dolžne plačati za vpogled ali posredovanje podatkov iz evidenc policije o kršiteljih in prekrških, o kaznivih dejanjih, o dogodkih in elektronskih zapisnikih policije o prometnih nesrečah. Nadomestilo za enkraten vpogled v podatke znaša 34,81 evrov brez davka na dodano vrednost. Pravilnik stopi v veljavo 28. septembra.

Varovanje uslužbencev policije
Novi Pravilnik o varovanju ogroženih uslužbencev policije, ki bo začel veljati 28. septembra, določa vrste in način izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti ogroženih uslužbencev policije, način določanja stopnje ogroženosti, pogoje odprodaje tehničnih sredstev in naprav, uporabljenih pri izvajanju ukrepov za preprečevanje vseh vrst ogrožanja na delu ali v zvezi z delom, ter ukrepe za varovanje tehničnih sredstev in opreme policije. Ogrožanje uslužbenca policije je vsak napad ali grožnja z napadom na njegovo življenje, telo, osebno integriteto ali premoženje zaradi izvajanja nalog policije ali v zvezi z njegovim delom v policiji.

Zaključek proračunov za leto 2013
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 določa, da lahko neposredni uporabniki proračuna RS v letu 2013 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 23. oktobra 2013. Prevzemanje teh obveznosti morajo omejiti na način, da na integralnih postavkah tipa 1 ne prekoračijo 93 % sprejetega obsega pravic porabe določenega v Rebalansu proračuna RS za leto 2013.

Nove cene vinjet
Spremembe Uredbe o cestninskih cestah in cestnini določajo novo lestvico cestninskih razredov ter višje cene vinjet:

> prvi cestninski razred: enosledna motorna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega: letna vinjeta 55,00, polletna 30,00 in tedenska 7,50 evra;

> drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega: letna vinjeta 110,00, mesečna 30,00 in tedenska 15,00 evrov;

> drugi cestninski razred B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega: letna vinjeta 220,00, mesečna 80,00 in tedenska 40,00 evrov.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 76 in 77
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Utemeljeni razlogi za odpoved iz poslovnih razlogov
Sodišče prve stopnje je na podlagi izvedenih dokazov ugotovilo, da je tožena stranka izvedla reorganizacijo tako, da je ukinila vsa delovna mesta svetovalca uprave, na katerih je bilo takrat skupaj s tožnikom zaposlenih pet delavcev. Ker je zaradi ukinitve delovnega mesta prenehala potreba po delu vseh delavcev, ki so imeli za to delovno mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je prvostopno sodišče sicer pravilno ugotovilo, da ni bilo potrebe za uporabo kriterijev presežnih delavcev, hkrati pa je sodišče na podlagi zaslišanj prič pravilno zaključilo, da je bil tožnik šikaniran s tem, ko mu tožena stranka ni zagotovila dela ter ga je poskušala izključiti od dostopa do informacij.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./15. Kaj vse je lahko nasilje; tudi »fazaniranje«?    

Vlasta Nussdorfer
   
Kje ste bili na prvi šolski dan? Morda v mestu in ste tam srečali tudi množico mladih - »živih grafitov«. Na nasilje so Varuha opozorili številni, tudi mediji. Kako se zoper vse to boriti? Je to morda le običaj ali že presega ne le meje dobrega okusa, temveč tudi tolerance? Kaj menite vi in ali gre za nov ali star pojav sprejemanja novih »prvošolčkov«? Je družba doživela novo obliko nasilja? Morda pa smo k sreči tudi mnogo bolj občutljivi nanj.
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
 
  Gradbena pogodba v pravu javnih naročil, 25. september 2013, spletni seminar v živo, med 14. in 15. uro.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Prečiščena besedila zgornjih zakonov z vnesenimi spremembami in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
     

 

AKTUALNO

PORTAL FIND-INFO

     
 
>> Izteka se rok za uskladitev statusov študentov in upokojencev podjetnikov
Od 1. januarja 2013 se izvaja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je prinesel vrsto sprememb pri obračunu prispevkov za socialno varnost različnih vrst zavarovancev ter postavil roke za uskladitev njihovega statusa v skladu z novimi zakonskimi določbami. V skladu s 406. členom ZPIZ-2 morajo osebe v izobraževalnem procesu in upokojenci, ki so hkrati tudi nosilci izvajanja dejavnosti urediti status zavarovanca, saj bodo v nasprotnem primeru bodisi izgubili pravico do pokojnine bodisi plačevali prispevke v celoti.

 
 
>> Več vsebin s finančnega in davčnega področja na portalu FinD-INFO
 
 
  Vabljeni na največje pravniško srečanje - že čez en mesec!
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem, da postanejo brezplačno tedensko informirani o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.