V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2013, številka 9-2 / letnik XI.
 
Res iudicata pro veritate accipitur.
Razsojena zadeva se sprejema kot resnica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
VRHUNSKA STORITEV ZA VARNO POSLOVANJE
Predstavljamo vam izjemno učinkovito vsakodnevno obveščanje o vseh spremembah pri poslovnih subjektih na področju transakcijskih računov, insolvenčnih postopkov in vpisov v sodni register. INSOLV-INFO zagotavlja sprotno posodabljane informacije o vseh procesnih dejanjih v insolvenčnih postopkih, s posebnim poudarkom na obveščanju o poslovnih subjektih po lastnem izboru naročnika.

Z novo storitvijo stopite korak pred druge, saj boste hitro in natančno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših dosedanjih in morebitnih bodočih poslovnih partnerjev.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Dobro je vedeti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dogodki
     
    NE SPREGLEJTE
Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka zaradi začetka postopka prisilne poravnave
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Posebna prisilna poravnava za večja pomembna podjetja
Vlada bo poleg predloga zakona o sistemski razdolžitvi predlagala za sprejem v DZ tudi novelo insolvenčnega zakona, ki bo med drugim uvedla posebna pravila za prisilno poravnavo za sistemsko pomembna podjetja in tudi ukinila pogoj, da mora dolžnik v prisilni poravnavi poplačati vsaj polovico navadnih terjatev v štirih letih. Upravitelja pri teh prisilnih poravnavah bo sodišče izbralo po prosti presoji in ne po avtomatičnem sistemu, kot to velja sedaj. Ministrstvo predlog pojasnjuje s tem, da so za pravilno opravljanje teh nalog potrebne širše izkušnje in usposobljenost. Po oceni Zbornice upraviteljev Slovenije je novela insolvenčnega zakona primerna, predlog sistemske razdolžitve pa nerazumljiv.

>> V boj nad sivo ekonomijo
Osnutek programa ukrepov za spopad s sivo ekonomijo, ki ga danes obravnava vlada, med drugim predvideva zajezitev dela na črno, krepitev inšpekcije, spremembe v zdravstvu in odškodnine za črne gradnje. Ukrepi se dotikajo tudi področja gotovinskega poslovanja, trošarinskih obveznosti, administrativnih ovir in spremembe miselnosti državljanov.

>> Zmanjševanje števila občin
Ukinjanje občin je po mnenju dr. Mira Cerarja pravno zelo zahteven proces. Glede na to, da se nove občine ustanavljajo z zakonom in predhodnim referendumom, bi morali po tej logiki razpisati referendum tudi za ukinjanje občin, je pojasnil. Ob tem je opozoril na še vedno neizpolnjeno ustavno določbo o povezovanju občin v pokrajine.

>> Obrazložitev sodbe v zadevi Patria
Ljubljanska okrajna sodnica Barbara Klajnšek je v pisni obrazložitvi sodbe v zadevi Patria ugotovila, da je predsedniku SDS Janezu Janši storitev kaznivega dejanja v celoti dokazana. Več tisoč detajlov, ki so zabeleženi v 20.000 strani obsegajoči dokumentaciji, je zloženih v mozaik, ki opisuje dejanja, povezana z nakupom oklepnikov Patria, in vlogo obtožencev pri orožarskem poslu.

>> Vstajnikom po sedem mesecev zapora
Sedem protestnikov, ki jih je policija prijela na tretji Mariborski vstaji 3. decembra lani, je bilo na Okrajnem sodišču v Mariboru obsojenih na sedem mesecev zapora. Za enega je tožilstvo še pred izrekom sodbe umaknilo obtožbo, za dva pa je sodbo zavrnila sodnica.

>> Kadrovski načrt organov državne uprave
Vlada naj bi v kratkem določila skupni kadrovski načrt organov državne uprave za prihodnji dve leti ter spremembe za letos. Predlog je v sodelovanju z ostalimi resorji pripravilo notranje ministrstvo in je v vladni proceduri. Sledi pa dogovoru, ki je bil dosežen s sindikati, da se bo število zaposlenih na letni ravni zniževalo za odstotek.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Prekrškovni postopek
Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku določa program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje ter odločanje v prekrškovnem postopku, ki ga mora glede na predpisano raven izobrazbe opraviti uradna oseba, zaposlena pri prekrškovnem organu, ali oseba, ki namerava biti zaposlena pri prekrškovnem organu, za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog po Zakonu o prekrških (ZP-1). Program strokovnega usposabljanja je objavljen v prilogi 1.

Zavarovanje hranjenih podatkov
Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov določa organizacijske ukrepe, ki jih morajo sprejeti operaterji za zaščito hranjenih podatkov pred uničenjem, izgubo, spremembo ter nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa ali razkritja. Postopki in tehnologija za hrambo podatkov morajo onemogočiti spremembo ali izbris podatkov v času hrambe in zagotavljati povezanost reproducirane vsebine z vsebino izvirnih podatkov iz omrežja ter revizijsko sled.

Odpoved KP
S trimesečnim odpovednim rokom je bila odpovedana Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo. Odpovedana kolektivna preneha veljati 14. 12. 2013, vendar se njen normativni del uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do 14. 6. 2014.

Priznanja v pravosodju
Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja določa vrste priznanj (diploma in medalja), pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike podelitve priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in javnim uslužbencem ministrstva za pravosodje za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 74 in 75
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Uredba o zlorabi trga
Evropski parlament je podprl predlog Uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, s katero naj bi dobili učinkovitejše ukrepe za spopad z zlorabami trga, usklajena pa naj bi bila tudi z zadnjim predlogom druge Direktive o trgih finančnih instrumentov. Predlog uredbe bo osvežil in okrepil obstoječ okvir za zagotovitev celovitosti trga in zaščite vlagateljev, ki ga zagotavlja veljavna Direktiva o zlorabi trga. Novi okvir bo sledil razvoju trga, okrepil bo boj proti zlorabam trga na trgih z blagom in derivati, zlasti s prepovedjo manipulacije meril (kot LIBOR), in pristojnosti regulatorjev pri preiskavah in sankcijah.

>> Carinski zakonik
Komisija EU je pozdravila sprejetje posodobljenega Carinskega zakonika Skupnosti s strani parlamenta EU. V njem so določene pomembne prakse za soočanje z izzivi moderne trgovine, ki so se do sedaj izvajale od primera do primera. Novi zakonik pomeni več pravne gotovosti za gospodarstvo in več jasnosti za carinike, poenostavljeni in posodobljeni bodo tudi carinski postopki ter pravila itd.

>> Javno naročanje
Odbor za notranji trg pri evropskem parlamentu je potrdil nova pravila glede javnega naročanja. Gre za trojček predlogov direktiv glede klasične nabave, koncesij in javnih gospodarskih služb (energija, transport, pošta, voda). Tako bodo državni organi imeli več možnosti pri odločanju o nabavi blaga in storitev. Namesto obvezne izbire najnižje cene bodo pravila omogočala izbiro bolj inovativnih rešitev, tako npr. pametna gradnja ceste, namesto samo poceni gradnje lahko pomeni naložbo v prihodnost, saj take ceste ni treba pogosto popravljati.

>> Poseben nacionalni davek
V zadevi C-385/12 se obravnava poseben nacionalni davek za dejavnost trgovine na drobno posameznih gospodarskih sektorjev, ki se izvaja v prodajalnah. Generalna pravobranilka Kokott je podala mnenje, da madžarski davek za prodajo na drobno ni diskriminatoren do tujih podjetij. Lahko pa bi vseeno kršil pravila o DDV (401. člen DDV direktive), saj ta prepovedujejo zaračunavanje davkov, ki imajo glavne značilnosti prometnih davkov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O obrazložitvi sodbe    

mag. Martin Jančar
   
Nobena skrivnost ni, da je pisanje obrazložitve sodbe eden izmed najtežjih elementov sodnikovega dela v t.i. kontinentalnem pravnem sistemu. Verjetno ne bom preveč udaril mimo, če bi rekel, da še zlasti v Republiki Sloveniji.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forumu PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Prečiščena besedila zgornjih zakonov z vnesenimi spremembami in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?
Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 32 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
 
 
  Že prihodnji četrtek in petek v Ljubljani
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
09.09.2013 Rast cen življenjskih potrebščin v avgustu 2013 + 0.3 %
01.09.2013 Temeljna obrestna mera za september 2013, mesečno, v primerjavi z avgustom 0,2 0,2 %
01.09.2013 Temeljna obrestna mera za september 2013, letno v primerjavi z avgustom 2,38 2,46 %
01.09.2013 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, do 1 meseca, v EUR 0,13000 % 0,12900 %
01.09.2013 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za 12 mesecev, v EUR 0,53100 % 0,55000 %
 
 
 
 
 
  Največje pravniško srečanje, 17. in 18. oktober, Portorož
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem, da postanejo brezplačno tedensko informirani o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.