V primeru nepravilnega prikaza prosim, kliknite sem.
IUS-INFO
 
IUS-INFO: Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
 
Avgust 2013, številka 8-4 / letnik XI.
 
Facile est largiri de alieno.
Lahko je biti darežljiv s tujim (premoženjem).
 
 
 
V TEJ ŠTEVILKI
     
* Novosti
* Aktualno
* Pregled slovenske zakonodaje
* Strokovni članki
* Ius info čistopisi
* Evropska unija
* Ius kolumna
* Novi zakoni
* Spremenljivi številčni podatki
* Dogodki
     
    NE SPREGLEJTE
Zanimiva razprava na Forumu PRAVNIKI: O (potrebnem) stanju duha
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Novi Tednik IUS-INFO
Spoštovani,

z veseljem vam predstavljamo novi Tednik IUS-INFO, ki bo vas bo tako kot dosedanji, vsak četrtek prinesel sveže novice o pravnem dogajanju v RS in EU ter novostih na portalu IUS-INFO. Potrudili smo se obdržati in prenoviti vsak četrtek prinesel sveže novice o pravnem dogajanju v RS in EU ter novostih na portalu IUS-INFO. Potrudili smo se obdržati in prenoviti.

Tednik lahko na povezavi piporočite tudi prijateljem in sodelavcem.

Hvala za vašo zvestobo!

Uredništvo portala IUS-INFO

     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Ukinitev zemljiškega dolga
V obravnavo po skrajšanjem postopku je bil poslan predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika (SPZ), s katerimi bi ukinili institut zemljiškega dolga. Ta je bil v zakonodajo umeščen za zavarovanje terjatev, vendar pa se je v praksi izkazal kot možnost za zlorabe za tiste, ki imajo dolgove, tudi do države.

Sodba v zadevi Patria
Sodnica Barbara Klajnšek še vedno pripravlja pisni odpravek sodbe v zadevi Patria, so potrdili na ljubljanskem okrajnem sodišču. Ob koncu sodnih počitnic so s sodišča sporočili, da bodo pisni odpravek sodbe strankam poslali v roku treh mesecev od razglasitve sodbe, torej do 5. septembra. Rok se izteče čez dober teden dni.

Prezasedenost zaporov
Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da 145 pritožb v zvezi z okoliščinami prestajanja kazni zapora na Dobu ni bilo utemeljenih. Tožbe proti državi zaradi problema prezasedenosti zapora v Ljubljani pa so bile uspešne in utemeljene.

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS)
ZNS je častnemu razsodišču ZNS dalo pobudo za presojo začetka postopka zoper svojega člana zaradi kršitve etičnega kodeksa združenja. Pobuda se nanaša na člana, ki je kot nadzornik sodeloval v postopku imenovanja novega predsednika uprave Luke Koper.

Nove tožbe izbrisanih na ESČP
Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da so seznanjeni z vložitvijo novih tožb izbrisanih na Evropsko sodišče za človekove pravice iz Strasbourga. Sodišče je namreč nekaterim izbrisanim že poslalo potrdila, da je prejelo njihove tožbe zoper Slovenijo.

Facebook prejel 25.000 uradnih zahtevkov
Spletno družbeno omrežje Facebook je v prvi polovici letošnjega leta prejelo več kot 25.000 uradnih zahtevkov za posredovanje podatkov o uporabnikih. Kot kaže poročilo, objavljeno na spletni strani družbenega omrežja, je največ zahtevkov prišlo s strani ameriških oblasti, šest zahtevkov pa je prišlo tudi s strani slovenskih organov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Vpisniki in pomožne knjige
Novela Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih spreminja in dopolnjuje podatke, ki se vpišejo v vpisnik Pn (1. odstavek 5. člena – primerjalnik besedila), vpisnik Odl (1. odstavek 6. člena – primerjalnik besedila), vpisnik Obp (1 odstavek 7. člena – primerjalnik besedila) in v evidenco iz 9. člena (primerjalnik

Subvencioniran prevoz
Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza določa način in postopek njegovega izvajanja, način obračunavanja in plačevanja subvencije ter vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik, ki velja od 24. avgusta, vsebuje tudi tri priloge, in sicer vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, potrdilo o izdani vozovnici in potrdilo o preklicani vozovnici. Istega dne je začel veljati tudi novi Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki ureja način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti.

Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Kandidati morajo prijavo poslati do 22. septembra.

 
 
Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 69
 
 
OGLAS
 
 
     

 

TROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Matjaž Drev:
Obmetavanje s piškotki
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate besedilo ZDoh-2, ki vsebuje vse spremembe?
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je začel veljati novembra leta 2006, do danes pa je doživel že 25 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh 26 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 14. člen ZDoh-2, ki spreminja določbo glede dohodka iz vzajemnih skladov.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
"Lex Perković"
Evropska komisija je potrdila, da je v torek zvečer dobila odgovor Hrvaške glede primera "lex Perković", in pozdravlja konstruktiven pristop Hrvaške, ki je nakazala pripravljenost, da spremeni sporni zakon. Obenem pa opozarja, da bodo v začetku septembra pripravljene sankcije, ki jih bo tudi uvedla, če bo to potrebno. Komisija je v minulih tednih večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi enostranske odločitve Hrvaške, da le tri dni pred vstopom v EU omeji uporabo evropskega pripornega naloga, saj to ni v skladu z evropsko zakonodajo.

Zastopanje odvetnikov
Po Statutu sodišča EU in po ustaljeni sodni praksi lahko stranke, razen institucij EU in držav članic za katere velja poseben način, zastopajo samo odvetniki, ki lahko zastopajo stranke pred sodiščem države članice oz. države evropskega ekonomskega območja. Tako stališče se je uveljavilo v zadevi T-94/07 in temelji na vlogi pravnika v pravosodnem sistemu (sodba ECJ C-74/10 P).

Izjeme od plačila DDV
Pravo EU ponuja državam članicam možnost izjeme od plačila DDV za storitve upravljanja portfelja, ki jo lahko uporabijo posebni investicijski skladi. Taki skladi ne prikažejo plačila DDV za storitve upravljanja. Obseg izjeme pojasnjuje kar nekaj odločb ECJ. V zadevi Deutsche Bank (C-44/11) je sodišče potrdilo, da je storitev upravljanja portfeljev, ki se posameznim investitorjem nudi neposredno, vključena v sistem DDV. Izjema ne vključuje teh storitev, ker se ne nudijo posebnim investicijskim skladom, kot je določeno po uporabnem nacionalnem pravu, ampak se nudijo individualnim strankam bank.

 
 
 
 
OGLAS
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O svobodi in negotovosti    

mag. Martin Jančar
   
Nesporno je, da se današnja družba (oz. če zanikate njen obstoj – ljudje), nahaja na neki točki, od katere se bodo dogajale spremembe. Slednje se verjetno že nakazujejo, a so večini (tudi meni) zaenkrat nespoznavne oz. neopažene. Takšna je pač narava stvari – zgodovina poteka pogosto mimo nas in nam je dogajanje jasno ali jasnejše šele v retrospektivi, pa še takrat ne čisto objektivno, kar lahko vidimo vsak dan.
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

NOVI ZAKONI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
24.08.2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 1. razred oddaljenosti 20 25 evrov
24.08.2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 2. razred oddaljenosti 30 35 evrov
24.08.2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 3. razred oddaljenosti 50 55 evrov
24.08.2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 10 voženj 15 20 evrov
23.08.2013 Cene življenjskih potrebščin v RS za julij 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem - 0,3 %
 
 
 
     

 

DOGODKI

DOGODKI

     
 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.