Avgust 2013, številka 8-4 / letnik XI.  

Facile est largiri de alieno.
Lahko je biti darežljiv s tujim (premoženjem).

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Novi zakoni
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  EDUS-INFO
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Forum PRAVNIKI: Zanimiva razprava na podlagi kolumne mag. Jančarja: O (potrebnem) stanju duha
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V obravnavo po skrajšanjem postopku je bil poslan predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika (SPZ), s katerimi bi ukinili institut zemljiškega dolga. Ta je bil v zakonodajo umeščen za zavarovanje terjatev, vendar pa se je v praksi izkazal kot možnost za zlorabe za tiste, ki imajo dolgove, tudi do države. VEČ

Sodnica Barbara Klajnšek še vedno pripravlja pisni odpravek sodbe v zadevi Patria, so potrdili na ljubljanskem okrajnem sodišču. Ob koncu sodnih počitnic so s sodišča sporočili, da bodo pisni odpravek sodbe strankam poslali v roku treh mesecev od razglasitve sodbe, torej do 5. septembra. Rok se izteče čez dober teden dni. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da 145 pritožb v zvezi z okoliščinami prestajanja kazni zapora na Dobu ni bilo utemeljenih. Tožbe proti državi zaradi problema prezasedenosti zapora v Ljubljani pa so bile uspešne in utemeljene. VEČ

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je častnemu razsodišču ZNS dalo pobudo za presojo začetka postopka zoper svojega člana zaradi kršitve etičnega kodeksa združenja. Pobuda se nanaša na člana, ki je kot nadzornik sodeloval v postopku imenovanja novega predsednika uprave Luke Koper. VEČ

Bivši prvi mož Intereurope Andrej Lovšin je v odškodninski tožbi, ki jo proti njemu in preostalima članoma uprave vodi koprska družba, branil upravičenost investicije v terminala v Ukrajini in Rusiji. Cena za zemljišče za terminal Čehov je bila po njegovem popolnoma realna. VEČ

Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da so seznanjeni z vložitvijo novih tožb izbrisanih na Evropsko sodišče za človekove pravice iz Strasbourga. Sodišče je namreč nekaterim izbrisanim že poslalo potrdila, da je prejelo njihove tožbe zoper Slovenijo. VEČ

Povzročitelja prometne nesreče na Slovenčevi V Ljubljani, v kateri sta umrli dve 19-letni dekleti, je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na osem let zapora. VEČ

Spletno družbeno omrežje Facebook je v prvi polovici letošnjega leta prejelo več kot 25.000 uradnih zahtevkov za posredovanje podatkov o uporabnikih. Kot kaže poročilo, objavljeno na spletni strani družbenega omrežja, je največ zahtevkov prišlo s strani ameriških oblasti, šest zahtevkov pa je prišlo tudi s strani slovenskih organov. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novela Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih spreminja in dopolnjuje podatke, ki se vpišejo v vpisnik Pn (1. odstavek 5. člena – primerjalnik besedila), vpisnik Odl (1. odstavek 6. člena – primerjalnik besedila), vpisnik Obp (1 odstavek 7. člena – primerjalnik besedila) in v evidenco iz 9. člena (primerjalnik besedila). Novela, ki se začne uporabljati 1. januarja 2014, prinaša tudi nove obrazce 1, 2, 3 in 5.

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza določa način in postopek njegovega izvajanja, način obračunavanja in plačevanja subvencije ter vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik, ki velja od 24. avgusta, vsebuje tudi tri priloge, in sicer vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, potrdilo o izdani vozovnici in potrdilo o preklicani vozovnici. Istega dne je začel veljati tudi novi Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki ureja način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti.

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Kandidati morajo prijavo poslati do 22. septembra.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 69
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska komisija je potrdila, da je v torek zvečer dobila odgovor Hrvaške glede primera "lex Perković", in pozdravlja konstruktiven pristop Hrvaške, ki je nakazala pripravljenost, da spremeni sporni zakon. Obenem pa opozarja, da bodo v začetku septembra pripravljene sankcije, ki jih bo tudi uvedla, če bo to potrebno. Komisija je v minulih tednih večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi enostranske odločitve Hrvaške, da le tri dni pred vstopom v EU omeji uporabo evropskega pripornega naloga, saj to ni v skladu z evropsko zakonodajo. VEČ

Po Statutu sodišča EU in po ustaljeni sodni praksi lahko stranke, razen institucij EU in držav članic za katere velja poseben način, zastopajo samo odvetniki, ki lahko zastopajo stranke pred sodiščem države članice oz. države evropskega ekonomskega območja. Tako stališče se je uveljavilo v zadevi T-94/07 in temelji na vlogi pravnika v pravosodnem sistemu (sodba ECJ C-74/10 P). VEČ

Pravo EU ponuja državam članicam možnost izjeme od plačila DDV za storitve upravljanja portfelja, ki jo lahko uporabijo posebni investicijski skladi. Taki skladi ne prikažejo plačila DDV za storitve upravljanja. Obseg izjeme pojasnjuje kar nekaj odločb ECJ. V zadevi Deutsche Bank (C-44/11) je sodišče potrdilo, da je storitev upravljanja portfeljev, ki se posameznim investitorjem nudi neposredno, vključena v sistem DDV. Izjema ne vključuje teh storitev, ker se ne nudijo posebnim investicijskim skladom, kot je določeno po uporabnem nacionalnem pravu, ampak se nudijo individualnim strankam bank.

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate besedilo ZDoh-2, ki vsebuje vse spremembe?

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je začel veljati novembra leta 2006, do danes pa je doživel že 25 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh 26 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 14. člen ZDoh-2, ki spreminja določbo glede dohodka iz vzajemnih skladov.
 
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O svobodi in negotovosti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Še bolj je pomembno to, da svoboda prinaša tudi veliko stopnjo negotovosti, za katero je vprašljivo, ali smo jo pripravljeni sprejeti. Ta moment negotovosti blažijo prav instituti, ki jih daje t.i. socialna država – od brezplačnega šolstva, zdravstva, pokojnin, socialne pomoči in podobnega – instituti, ki vstopijo v ospredje takrat, ko gre v naši osebni svobodi nekaj narobe." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


24. avgust 2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 1. razred oddaljenosti
  20 25 evrov
24. avgust 2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 2. razred oddaljenosti
  30 35 evrov
24. avgust 2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 3. razred oddaljenosti
  50 55 evrov
24. avgust 2013 Subvencionirana mesečna vozovnica - 10 voženj
  15 20 evrov
23. avgust 2013 Cene življenjskih potrebščin v RS za julij 2013 v primerjavi s prejšnjim mesecem
  - 0,3 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.