Avgust 2013, številka 8-1 / letnik XI.  

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Pravna načela so: pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsakomur priznati tisto, kar mu pripada.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Danes je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV).
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Začela se je javna razprava o predlogu zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter predlogu zakona o inšpekciji dela, katerih cilj je prispevek k zmanjšanju sive ekonomije. Vlada načrtuje, da bi bila oba zakona v državnem zboru sprejeta do konca leta. VEČ

Danes začnejo v EU veljati prilagojena začasna krizna pravila za državne pomoči bankam. Ena glavnih novosti je, da bodo morale banke učinkovit načrt prestrukturiranja načeloma pripraviti, preden jih bo mogoče dokapitalizirati. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pripravila nabor ukrepov, ki jih bo predlagala vladi in državnemu zboru, da bi bila proces privatizacije in projekt slabe banke transparentna in uspešna. VEČ

Okrožno sodišče v Ljubljani je znova zavrnilo zahtevo upniškega odbora GPG za razrešitev stečajne upraviteljice Melite Butara, potem ko je moralo po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani znova odločati o tem. VEČ

Notar ob ustanovitvi zemljiškega dolga ne more dokazati navideznosti posla, če mu tega ne povedo stranke same. Tako je odgovornost notarja pri ustanovitvi zemljiškega dolga komentirala predsednica Notarske zbornice Slovenije Marjana Tičar Bešter. Če bi notar poslovanje neupravičeno odklonil, bi po njenih navedbah sam kršil zakon. VEČ

Davčni inšpektorji pri nadzoru blagajniškega poslovanja v zvezi z izpolnjevanjem novih zahtev za računalniške programe in elektronske naprave za izdajanje računov ugotavljajo različne nepravilnosti. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


10. avgusta začne veljati sodna reforma (prečiščeni besedili Zakona o sodiščih (ZS) in Zakona o sodniški službi (ZSS)), ki obsega kar 79 členov sprememb in dopolnitev. Namen reforme je v krepitvi samostojnosti sodne veje oblasti ter povečanju njene učinkovitosti. Hkrati naj bi se povečala tudi kakovost nadzora nad sodno upravo, saj se ustanavlja služba za nadzor in zaostrujejo določbe v zvezi z ocenjevanjem sodnikovega dela. Noveli prinašata tudi drugačno upravljanje s kadri na sodiščih, saj določata možnost razporeditve okrajnih sodnikov na okrožna sodišča. Prav tako se predvideva prenos pristojnosti za odločanje o sodnem varstvu po finančnih zakonih z vrhovnega sodišča na upravno sodišče. VEČ

Z novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki bo začela veljati 10. avgusta, se naj bi s preprečevanjem nepotrebnega vlaganja zahtevkov za revizijo povečala učinkovitost javnega naročanja. Novela pa tudi zagotavlja prednostno obravnavo zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. VEČ

V veljavi je nov Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki spodbuja zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb in omejuje porodniško nadomestilo. Delodajalci, ki bodo za nedoločen čas zaposlili delavca mlajšega od 30 let, bodo za prvi dve leti oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Glede omejitve porodniškega nadomestila pa je določeno, da to ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki znaša okoli 2800 evrov bruto.

Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) z namenom ponovne delovne in socialne vključitve omejujejo pravico do vključevanja v javna dela na dolgotrajno brezposelne. Novela se nanaša tudi na začasna in občasna dela upokojencev, saj ukinja 25-odstotno dajatev od dohodka za opravljeno delo preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe.

Po odložilnem vetu poslancev Državnega sveta RS so v Državnem zboru RS tudi v drugo potrdili spremembe in dopolnitve Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki bodo začele veljati 10. avgusta in so le eden od ukrepov za povišanje javnofinančnih prihodkov. Novela predvsem usklajuje višino sodnih taks z zahtevnostjo in obsegom dela v posameznih postopkih.

Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki bo začela veljati 1. septembra, poleg možnosti zasega vozila predvideva tudi možnost pridržanja voznika ter na novo opredeljuje pojem hujšega prekrška, za katerega so kot stranska sankcija določene najmanj tri kazenske točke. Prav tako novela zvišuje kazen za neupoštevanje znakov, s katerimi policija ustavlja, in za neupoštevanje prepovedi nadaljnje vožnje. Kazen se v obeh primerih zvišuje z zdajšnjih 250 na 500 evrov.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 63 in 64  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava razmejitev med prekrškom in kaznivim dejanjem:

Pri ugotavljanju razlikovalnih znakov je treba upoštevati besedilo primerjanih določb in njihovo umestitev v sistem kaznovalnega varstva posamezne pravne dobrine ter pravila splošnega dela materialnega prava. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu zahteva, da sta vsaka posamezna kazenskopravna norma ter meja oziroma način razmejevanja med njimi, jasno in vnaprej določeni v zakonu, tako da je kazniva ravnanja vselej mogoče med seboj pravno razlikovati. VEČ  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZIZ, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O samozavesti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ne čudi torej, da se od sodstva pričakuje, da bo obsodilo »druge«, za katere se domneva (sic!), da so kršili zakon ali, da se brez sramu predlaga, da se naj za nekatere osebe zakon uporablja drugače, samo zaradi njihovih osebnih ali političnih lastnosti. Zato ne čudi tudi, da se (brez kakršnegakoli razmišljanja o posledicah) ustvarja vtis o subjektivnosti sodnikov ..." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.