Julij 2013, številka 7-4 / letnik XI.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Besedilo sprejete novele Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o odškodninski shemi za izbrisane, novelo zakona o političnih strankah ter novelo zakona o volilni in referendumski kampanji. Noveli po oceni ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta zmanjšujeta korupcijska tveganja, ključna novost pa je popolna prepoved donacij vseh pravnih oseb. Financiranje strank po trenutni zakonodaji je gojišče politične korupcije, pa je na predstavitvi novel zakonov dejal vodja protikorupcijske komisije Goran Klemenčič. VEČ

Glede predloga novele zakona o javnih zbiranjih, ki so ga pripravili na ministrstvu za notranje zadeve, se bo koalicija še usklajevala. Jeseni naj bi tako nadaljevali z iskanjem besedila, ki bi zagotovil varnost in red tudi na neprijavljenih javnih shodih, a ne bi omejeval ustavne pravice do zbiranja. VEČ

Nadzorna služba, ki bo nadzirala delovanje organizacije sodišč, bo ustanovljena takoj po poletju, je povedal pravosodni minister Senko Pličanič. Napovedal je še, da namerava jeseni precej časa preživeti na terenu in skupaj z omenjeno službo za vsako sodišče posebej ugotoviti, kako izboljšati njegovo organizacijo. VEČ

Državna revizijska komisija zavrača očitke nekaterih strank v postopkih, da je komisija v določenih primerih, med njimi pri razveljavitvi razpisov za škofjeloško obvoznico in elektronsko cestninjenje, ravnala nezakonito. VEČ

Personalni svet mariborskega višjega sodišča je v oceni sodniške službe v zadevi Tovšak ugotovil, da preiskovalna sodnica ni storila velike strokovne napake in izpolnjuje pogoje za napredovanje. VEČ

Nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža, ki je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na šest let in pet mesecev zapora, jutri pričakujejo v zaporu na Dobu, kjer bo začel prestajati dosojeno kazen. VEČ

Predstavniki vlad držav članic EU so imenovali tri sodnike splošnega sodišča Sodišča EU v Luxembourgu, med njimi so nov mandat dodelili tudi slovenskemu sodniku Miru Preku, za katerega je to že drugi mandat. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Objavljene so bile spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), ki so začele veljati 20. julija, in bodo omogočile nemoteno izvrševanje proračuna do konca letošnjega leta. Novela med drugim predvideva fleksibilnejšo ureditev finančnega inženiringa oziroma področij, na katerih se lahko ta instrument uporabi. Zanj je v rebalansu predvidenih dodatnih 120 milijonov evrov, s katerimi se bo lahko s povratnimi sredstvi pomagalo malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s težavami pri zagotavljanju virov za sofinanciranje razvoja, investicij in tudi obratnih sredstev. Povečuje se tudi najvišji možni obseg letošnjega zadolževanja na nekaj manj kot štiri milijarde evrov (za skoraj 900 milijonov evrov).

Zaradi poslabšanje makroekonomskih napovedi glede na lansko jesen in dejstvo, da so bili nekateri odhodki načrtovani prenizko oziroma sploh niso bili predvideni, je bil sprejet Rebalans proračuna RS za leto 2013. Z rebalansom se načrtovani proračunski prihodki znižujejo za 527 milijonov evrov na slabih 8,1 milijarde evrov, pri čemer so ob upadu davčnih prihodkov v višini skoraj 320 milijonov evrov nižje zastavljena tudi prejeta sredstva iz proračuna EU. Teh naj bi bilo za skoraj 258 milijonov manj. Odhodki proračuna pa se zvišujejo za 10,5 milijona evrov na 9,6 milijarde evrov.

Objavljena je bila dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki na seznam uvršča kar 49 novih psihoaktivnih snovi, večinoma sintetične droge. V EU namreč v zadnjih letih opažajo izjemen porast tovrstnih drog, Evropski center za droge in zasvojenosti je lani zaznal povprečno eno novo psihoaktivno snov na teden. Predvsem sta narasla število in raznolikost sintetičnih kanabinoidov, ki posnemajo učinke konoplje, ter število sintetičnih katinonov, ki posnemajo učinke kokaina.

3. avgusta stopi v veljavo nov Pravilnik, ki ureja način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 60, 61 in 62
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Svet EU je sprejel dva predloga Komisije za prilagoditev uredb o izjemah in postopkih pri državnih pomočeh. Uredbi bosta Komisiji omogočili boljša orodja za preiskovanje državnih pomoči in hitrejše odločitve. Pravila bodo poenostavljena, državni organi pa bodo lahko odobrili »dobro« pomoč brez predhodnega obvestila Komisiji. VEČ

Evropska Komisija je sprejela predlog direktive o plačilnih storitvah in predlog uredbe o medbančnih provizijah pri plačilnih transakcijah s kartico, s čimer želi prilagoditi plačilni trg možnostim, ki jih ponuja enotni trg, in pospešiti rast gospodarstva. S tem paketom naj bi se plačilni trg bolj poenotil in pocenil. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-521/11 presodili, da je lahko plačilo nadomestila za zasebno razmnoževanje ob prvi prodaji nosilcev podatkov brez razlikovanja pod nekaterimi pogoji v skladu s pravom EU. Pod nekaterimi pogoji lahko velja izpodbojna domneva, da bodo nosilci podatkov, ki bodo prodani zasebnikom, uporabljeni v zasebne namene. V takih primerih je potrebno uvesti učinkovit sitem povračil. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2001/29. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 17 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedili 106. člena ZOFVI, ki ureja ravnateljski izpit, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Levi in desni pravniki izpod peresa dr. Marka Novaka, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Kdor ravna – neodvisno – po svoji ideološki (ali idejni) vesti, pa naj si bo ta leva ali desna, in mu to pravno besedilo še dopušča, ni prodana duša. Četudi se to njegovo ravnanje sklada s stališčem določene politične stranke. Teoretično bi se lahko tako ujela v vseh pogledih! To bi bila platonska ideološka ali idejna simpatija, a katero ni po mojem nič narobe." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. julij 2013 Regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2013
  4,09 4,25 EUR/dan
15. julij 2013 Dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, motorno kolo nad 125 do vključno 500 cm3
  19 21 EUR
15. julij 2013 Dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, za osebni avto nad 1.350 do vključno 1.800 cm3
  85 96 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.