Julij 2013, številka 7-3 / letnik XI.  

Probatio vincit praesumptioni.
Dokaz premaga domnevo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanci so zadnji dan redne julijske seje sprejeli sodno reformo (novela zakona o sodiščih in novela zakona o sodniški službi), ki prinaša krepitev samostojnosti sodne veje oblasti ter povečuje njeno učinkovitost. Hkrati se povečuje kakovost nadzora nad sodno upravo, saj se ustanavlja služba za nadzor, zaostrujejo pa se tudi določbe v zvezi z ocenjevanjem sodnikovega dela. VEČ

Sprejet je bul tudi zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, ki določa olajšave za delodajalce, ki bodo zaposlili mlajše delavce (pod 30 let), ter zgornjo mejo porodniškega nadomestila, ki ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače. VEČ

Potem ko je državni svet v sredo na novelo zakona o sodnih taksah in na zakon o davku od srečk izglasoval odložilni veto, bosta zakona znova romala pred poslance. VEČ

V DZ so potrdili tudi novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Ta poleg možnosti zasega vozila med drugim predvideva možnost pridržanja voznika, tudi če je ta blizu doma ali zagotovi, da ima varen prevoz do doma. Prav tako pa razširja pooblastila cestninskim nadzornikom. VEČ

Sprejeta novela zakona o urejanju trga dela omejuje pravico do vključevanja v javna dela na dolgotrajno brezposelne, začasna in občasna dela za upokojence pa razbremenjuje posebnega davka na določene prejemke. VEČ

S sprejeto novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja želi vlada povečati učinkovitost javnega naročanja, vendar so bili poslanci mnenja, da bi bilo treba za ureditev sistema javnih naročil v prihodnje narediti še več. VEČ

Po štirih mesecih sojenja bo v petek znana sodba prvostopenjskega sodišča za nekdanja predsednika uprave Pivovarne Laško in Istrabenza, Boška Šrota in Igorja Bavčarja, zaradi domnevno sporne preprodaje delnic Istrabenza. Tožilec Jože Kozina zaradi zlorabe položaja oz. pranja denarja zanju zahteva osem let zaporne kazni. VEČ

Vlada in sindikati javnega sektorja niso dorekli vprašanj glede povračila potnih stroškov in pripravljenosti na delo. Sindikati bodo vladi odgovore na predloge podali do konca avgusta. VEČ

Na področju skrajnih stališč je v Sloveniji ena glavnih težav močna polarizacija po politično-ideoloških taborih, je na seji komisije, pristojne za preiskavo delovanja skrajnih skupin, povedal sociolog Gorazd Kovačič. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Včeraj so začele veljati novele Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK), Zakona o bančništvu (ZBan-1) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), sprejete so bile z namenom uskladitve z evropskim pravnim redom. V vse tri je vnesena t.i. omnibus direktiva, s katero se na novo opredeljuje delovanje finančnih holdingov in posodablja določbe glede njihovega nadzora. Zelo natančno se določa, kakšno je sodelovanje slovenskih nadzornikov z organi v drugih državah ter kakšni regulativni in tehnični standardi se upoštevajo pri uvajanju nadzora. VEČ

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela zavodu, ki velja od 13. julija, določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve.

Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence je bil dopolnjen z dvema novima členoma (7.a in 7.b), ki določata vsebino in način posredovanja podatkov ter pošiljanja zahtev sodišč za posredovanje podatkov iz evidence.

Objavljen je bil nov Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati in bo stopil v veljavo 27. julija. Med deli, ki bi policista ovirala pri opravljanju policijskih nalog, so med drugim navedena: zasebno varovanje, detektivska dejavnost, rediteljska služba, dajanje strokovnih ter izvedenskih mnenj ipd.

Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih združuje dva direktorata znotraj Ministrstva za zunanje zadeve, in sicer Direktorat za evropske politike in Direktorat za bilateralo v skupni Direktorat za bilateralo in evropske zadeve.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 59  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 16 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O (potrebnem) stanju duha izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V odnosu do sodstva, je stvar taka, da je gledanje nanj s strani politike, tako, da pač presoja s svojimi očmi. Politika se mora neprestano prilagajati in obračati po vetru, medtem, ko mora sodstvo delovati trajno in konstantno, predvidljivo in v rigidnih okvirih sodnih postopkov. Jasno, da se potem ne razume njegovega delovanja, z neprestanimi spremembami zakonskih okvirjev, pa dobesedno spodnaša njegovo bistvo." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava javno dražbo v izvršilnem postopku:

V izvršilni zadevi je bila v začetku leta 2013 opravljena druga javna dražba za prodajo dolžnikovih nepremičnin, ki so predmet izvršbe, vendar na njej dolžnikove nepremičnine niso bile prodane. Ker upnik v prekluzivnem roku šestih mesecev po neuspešni javni dražbi ni predlagal nove javne dražbe, je sodišče izvršbo ustavilo. Zoper takšno odločitev se je upnik pritožil, saj naj bi bila po njegovem mnenju dolžnost sodišča, da razpiše tretjo javno dražbo, vendar rok za to ni določen. VEČ  
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Davčna obravnava odpravnin po novem zakonu o delovnih razmerjih

Pri izplačilu odpravnine iz naslova prekinitve pogodbe za določen čas se obračunajo prispevki in davki, izplačilo odpravnine iz naslova prekinitve dela iz poslovnih razlogov pa je običajno oproščeno plačila prispevkov in davkov. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.