Julij 2013, številka 7-1 / letnik XI.  

Magni minores saepe fures puniunt!
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male!

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Novi zakoni
•  Dogodki
•  IUS Kolumna
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zanimivi članki v novi številki revije Odvetnik
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada namerava še ta mesec sprejeti spremembe zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki širijo dostop do informacij na podjetja v neposredni ali posredni večinski lasti države in občin. VEČ

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu se je seznanila z oceno stanja, ki jo je posredovala Protikorupcijska komisija (KPK). Predsednik KPK Goran Klemenčič je poudaril, da nobena politična barva ni čista. VEČ

Socialni partnerji bodo danes nadaljevali usklajevanja o predlogu zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva ter novele zakona o urejanju trga dela. VEČ

Zagovornik načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc je zgrožen nad "prostodušnostjo priznavanja, da delodajalci odgovorno starševstvo delavcev dojemajo kot nadležno". VEČ

V Civilni iniciativi izbrisanih prebivalcev so pred petkovim sestankom z ministrom Gregorjem Virantom poudarili, da zavračajo predlog zakona o odškodninski shemi za izbrisane, saj da ta ne rešuje ničesar. VEČ

V SDS predlagajo sprejem novega zakona o obdavčitvi nepremičnin, ki bo upošteval "socialni karakter" in dejansko tržno vrednost nepremičnin. VEČ

Celjsko višje sodišče je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi domnevnega kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja oz. blagajne vzajemne pomoči potrdilo dvoletno zaporno kazen. VEČ

Člani odbora DZ za pravosodje so ob obravnavi zahteve za izredno sejo DZ o stanju demokracije pri nas opozarjali na sedanje stanje in dogodke iz preteklosti. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Z novelo Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) ter novelo Zakona o prevzemih (ZPre-1) se prilagaja pogoje za pomoč podjetjem v težavah. Z novelo ZPRPGDT se odpravlja omejitve, da morajo biti poroštva in krediti kot oblike državne pomoči ustrezno zavarovani. Cilj novele ZPre-1 pa je prilagoditev aktualnim razmeram na trgu vrednostnih papirjev in odprava nekaterih nesorazmernosti med težo storjene kršitve in sankcijo zanjo. VEČ

Državni zbor je sprejel novele Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK), Zakona o bančništvu (ZBan-1) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), ki se vsak v svojem delu usklajujejo z evropskim pravnim redom. V vse tri zakone se vnaša t.i. omnibus direktiva, ki na novo opredeljuje delovanje finančnih holdingov in posodablja določbe glede njihovega nadzora. Zelo natančno se določa, kakšno je sodelovanje slovenskih nadzornikov z organi v drugih državah ter kakšni regulativni in tehnični standardi se upoštevajo pri uvajanju nadzora.

Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v RS po vstopu RH v EU (ZUPOZDD) določa dvoletno omejitev zaposlovanja, ki je začela teči 1. julija.

V veljavi je novela Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1), ki ureja prehodno rešitev za določitev katastrskega dohodka ter podaljšuje rok za usklajevanje kalkulacij in novih lestvic katastrskega dohodka.

Sprejet je bil nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki mladoletnim dijakom vrača možnost za državno štipendijo. Uvaja pa tudi štipendijo za deficitarne poklice in omogoča kombiniranje več vrst štipendij. Pri prošnji za Zoisove štipendije bodo mladi športniki morali upravičenost do štipendije dokazovati tudi z učnim uspehom.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 55 in 56
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Sodišča EU, ki obravnava izključevanje konkurence pri obveznem poklicnem usposabljanju:

Sodišče EU je v zadevi C-1/12 ugotovilo, da sistem obveznega usposabljanja, ki ga je na podlagi nacionalne zakonodaje vzpostavila portugalska Zbornica pooblaščenih računovodij (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas: OTOC), nasprotuje evropskemu konkurenčnemu pravu. VEČ  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


V primeru, da ste zamudili odmevno okroglo mizo Kakšno sodstvo potrebujemo?, si lahko zanimivo razpravo ogledate na videoposnetku.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom »Pravosodna inšpekcija« kot trojanski konj politike? izpod peresa dr. Marka Novaka, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Četudi naj bi t. i. službeni nadzor glede sodne uprave izvajal sodnik kot neodvisni akter, bi bil ta na »plačilni listi« ministra kot nosilca eminentne politične funkcije, tako da korak k možnim poskusom političnih vplivov na sodstvo ni več daleč. Tu primerjava z izvršilno-upravno vejo oblasti, kjer je na vrhu (politični) minister, uprava pa deluje povsem strokovno, ne zdrži, ker morajo biti kriteriji za poseganje v delovanje sodne veje oblasti bistveno višji." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje kar 31 vplivov

Zadnja sprememba Zakona o socialnem varstvu (ZSV) je bila dopolnitev zakona z 98.a členom o pridobivanju sredstev za investicije na finančnem trgu.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko natančno ogledate predhodno in spremenjeno besedilo posameznega člena - npr. 18.b člen, ki ureja izbiro družinskega pomočnika.
 
 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.