Junij 2013, številka 6-4 / letnik XI.  

Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Najbolj brani dokument preteklega tedna je prečiščeno besedilo ZFPPIPP
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je na izredni seji s 46 glasovi za in 20 proti dal soglasje k prodaji deležev države in državnih družb v 15 podjetjih. Opozicija je opozarjala, da ni meril in da lahko pride do nepregledne prodaje premoženja. VEČ

Vlada je potrdila predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, po katerem se bo sedaj predvideno postopno zniževanje tega davka ustavilo in bo stopnja znašala 17 odstotkov. Vlada je tudi potrdila predlog novele, ki uvaja spremembe pri zagotavljanju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). VEČ

Po najnovejšem osnutku predloga zakona o povračilu škode izbrisanim, ki ga pripravlja pristojno ministrstvo, naj bi po neuradnih informacijah upravičenci za vsak mesec izbrisa dobili po 40 evrov. VEČ

Vpliv izvršilne veje oblasti na pravosodje je nedopusten ter ogroža pravno državo in neodvisnost sodstva, poleg tega pa predvideno povišanje sodnih taks kaže na želje po omejitvi dostopa do sodnega varstva, so v izjavi za javnost zapisali na Odvetniški zbornici Slovenije. VEČ

Sodelujoči na okrogli mizi o tem, kakšno sodstvo potrebujemo, so med drugim menili, da so nekatere spremembe potrebne, vendar bi spremembe z željo po doseganju hitro vidnih rezultatov lahko imele več slabih kot dobrih posledic. VEČ

Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


1. julija bo začel veljati Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki določa, da mora davčni zavezanec za davek na promet nepremičnin napovedati prenos nepremičnine na obrazcu iz priloge pravilnika.

Objavljen je bil Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki določa obrazce (priloge) za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni ter načine prijav. Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo.

Novi Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov, ki bo začel veljati 9. julija, ureja postopek obravnavanja pritožb, kot pritožbene razloge pa navaja: opustitve dejanja oziroma neukrepanja policistov, uporabe prisilnih sredstev, uporabe policijskih pooblastil ter komunikacije, ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu.

Objavljene so bile tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim v 45. členu spreminjajo stopnji davka z 20 % na 22 % in z 8,5 % na 9,5 %. Bistveno je bil spremenjen 115. člen, ki ureja oznake za opis vrste pridobljenega blaga in storitev v zahtevku za vračilo in oznake razlogov za zavrnitev zahtevka za vračilo.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 52, 53 in 54
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Podjetja v EU imajo po novem lažji dostop do finančnih sredstev, ker je Komisija EU razširila enotni evropski portal za finance in vanj vključila evropska strukturna sklada, evropski sklad za regionalni razvoj in evropski socialni sklad. Enotni portal nudi enostavne, popolne in sveže informacije o načinih, kako podjetniki in podjetja lahko dostopajo do več kot 100 milijard evrov sredstev za različne programe iz obdobja 2007 – 2013. Najnovejši dodatek bo povečal število sodelujočih bank in skladov, s tem pa se bo okrepil vir informacij glede možnosti financiranja podjetij prek garancij, posojil in tveganega kapitala. VEČ

V zadevi C-681/11 so na sodišču EU presodili, da pravno mnenje odvetniške pisarne ali odločba nacionalnega organa za konkurenco, ne oprosti podjetja njegovega protikonkurenčnega ravnanja niti ga ne varuje pred naložitvijo globe. Organi države članice, pristojni za konkurenco, lahko ne izrečejo globe le izjemoma, kadar je obravnavano podjetje sodelovalo v nacionalnem programu prizanesljivosti. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 19 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Misli o »razgretih glavah« izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Mogoče je prav vpliv medijev tisti, ki je nekako dvignil prag naše sprejemljivosti za stvari, ki bi jih še nekaj desetletij nazaj označili kot barbarske. Ne govorim o televizijskih ali časopisnih hišah, ampak čisto preprosto o tehničnih možnostih za zaznavanje in shranjevanje dogodkov našega bivanja." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. julij 2013 Dvig stopnje DDV (preračunana stopnja)
  20 % (16,6667 %) 22 % (18,0328 %)
1. julij 2013 Dvig nižje stopnje DDV (preračunana stopnja)
  8,5 % (7,8341 %) 9,5 % (8,6758 %)
1. julij 2013 Cena izkaznice o vozniških kvalifikacijah (brez DDV)
  22,85 EUR
22. junij 2013 Število višjih državnih tožilcev
  40 42
22. junij 2013 Število okrožnih državnih tožilcev
  158 156
1. januar 2013 Najnižja pokojnina
  197,19 EUR
1. januar 2013 Najnižja pokojninska osnova
  758,42 EUR
1. januar 2013 Najvišja pokojninska osnova
  3.033,68 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.