Junij 2013, številka 6-3 / letnik XI.  

Res iudicata pro veritate accipitur.
Razsojena zadeva se sprejema kot resnica.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanci DZ so včeraj sklenili, da sta novela zakona o sodiščih in novela zakona o sodniški službi primerni za drugo obravnavo. VEČ

5. odstavek 113. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki čezmejnim delovnim migrantom za dohodek iz zaposlitve pri tujem delodajalcu, nerezidentu Slovenije, daje posebno davčno olajšavo v višini nekaj manj kot 7.580 evrov, je po mnenju ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. DZ mora protiustavnost odpraviti v roku enega leta. VEČ

DZ je odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Komisija bo tako preverila sporno kreditiranje podjetij s strani bank v državni lasti v celotnem obdobju od leta 1992 do danes. VEČ

DZ se je na hitro sprehodil skozi predloge novel zakonov o finančnih konglomeratih, o bančništvu in o zavarovalništvu, ki se vsak v svojem delu usklajujejo z evropskim pravnim redom. Poslanci, ki predloge podpirajo, bodo o njih glasovali danes. VEČ

Vlada bo danes predvidoma največ pozornosti namenila obravnavi predloga rebalansa proračuna za leto 2013. Z rebalansom naj bi se odhodki, ki so v veljavnem proračunu predvideni v višini 9,6 milijarde evrov, zmanjšali za 25 milijonov evrov. VEČ

Z rebalansom proračuna se polnijo luknje, ki so nastale zaradi nenatančnega načrtovanja in spremenjenih gospodarskih razmer, je dejal minister za notranje zadeve Gregor Virant. Ob približno 10-milijonskem krčenju sredstev za ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Virant ne izključuje odpuščanj zaradi nesposobnosti. VEČ

Praviloma se brezplačne vsebine na spletni straneh financirajo z dohodki od oglaševalcev, ki pa v zameno zato želijo naše podatke - podatke o obiskovalcih spletnih strani. "Na videz brezplačne spletne vsebine torej plačujemo uporabniki - s svojimi osebnimi podatki," je opozorila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


V veljavi je novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki največ sprememb prinaša na področje prisilne poravnave z novim institutom poenostavljene prisilne poravnave ter uvedbo dodatnih možnosti upnikov in upniškega odbora. Novela za mikrodružbe in samostojne podjetnike omogoča uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave (nov oddelek 4.7), pri kateri upniki ne prijavljajo terjatev, ne imenuje se upravitelj in ne izvede se preizkus terjatev. Poenostavljeno prisilno poravnavo uvede sodišče na predlog dolžnika ali osebno odgovornega družbenika dolžnika. VEČ

Nov Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije določa način izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije v zvezi z usmerjanjem, poročanjem in nadzorom nad izvajanjem njenih nalog. Objavljen je bil tudi nov pravilnik, ki opredeljuje vrste in oblike izvajanja ter izvajalce psihološke pomoči in psihološke podpore uslužbencem policije, dogodke, ob katerih se zagotavlja psihološka pomoč in psihološka podpora, ter obveznosti policije, psihologa in policijskega zaupnika.

Od 14. junija so v veljavi obsežne spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju kazni zapora, ki razveljavljajo 7. člen, ki je določal postopek za prestajanje kazni zapora ob prostih dneh, in prinašajo med drugim novosti glede določb o zdravstvenem varstvu obsojencev, zdravniških pregledih, napotitvah obsojencev v specializirane organizacije.

Na podlagi novega sklepa se 1. julija začne uporabljati Evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 51
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi brez prave volje delavca:

Višje delovno in socialno sodišče je v zadevi Pdp 89/2012 potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje, ki je po izvedenem dokaznem postopku, v okviru katerega je zaslišalo priče in stranke, ugotovilo, da ni izkazana volja tožnika za sklenitev sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katerega je tožena stranka tožniku zaključila delovno razmerje. VEČ  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od svoje prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.

V časovni lestvici pa je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Pregled novih osnov za obračun prejemkov javnih uslužbencev

Zadnje zakonske spremembe so spet prinesle vrsto sprememb pri obračunih prejemkov javnih uslužbencev. Od 1. junija 2013 veljajo novi plačni razredi, spreminja se osnova za obračun boleznine, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatki, na novo pa se določajo tudi zneski regresa za letni dopust za leto 2014. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali najbolj brano kolumno preteklega tedna z naslovom Zadeva Patria izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nikakor ne nasprotujem javnim odzivom pravnikov (in drugih državljanov) na izrečeno sodbo. Javna razprava o pravnih zadevah in postopkih, še posebej tako razvpitih kot je primer Patria, je seveda v sodobnem demokratičnem in pravnem prostoru dopustna in v določeni meri koristna. Toda, če izrečene sodbe namreč ne poznamo v celoti, je res ne moremo kategorično podpirati ali zavračati. V tem primeru se lahko pravniki izrekamo o njej hipotetično (pogojno) ali na kak drug zadržan način, vsekakor pa z uporabo različnih »če-jev«." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.