Junij 2013, številka 6-1 / letnik XI.  

Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ljubljansko okrajno sodišče je vse tri obtožene v zadevi Patria, predsednika SDS Janeza Janšo, lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča, spoznalo za krive kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov. VEČ

Za včerajšnjo obsodilno sodbo v zadevi Patria so bili ključni listinski dokazi, ki po oceni sodišča izražajo realno dogajanje. VEČ

Obsodilna sodba v zadevi Patria dokazuje, da je tožilstvo uspešno tudi pri pregonu najzahtevnejših kaznivih dejanj, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. VEČ

Vlada bo na današnji seji obravnavala in potrdila zavezo, ki so jo za izboljšanje stanja v sodstvu v torek podpisali premierka Alenka Bratušek, pravosodni minister Senko Pličanič in predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. VEČ

Minister za pravosodje Senko Pličanič po prvem pregledu poročila o strokovnem nadzoru v zadevi Hilde Tovšak ugotavlja, da je vrhovno državno tožilstvo prevzelo odgovornost za napake in bo sprejelo ukrepe, da do podobnih primerov ne bo več prihajalo. VEČ

Nadzor nad Specializiranim državnim tožilstvom v primeru Hilde Tovšak je pokazal, da je bila obtožnica vložena preuranjeno ter da bi moral tožilec Harij Furlan ob prekvalifikaciji kaznivega dejanja opozoriti na predolg pripor Tovšakove. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Objavljena sta bila ustavna zakona UZ148 in UZ90,97,99, prvi v Ustavo RS vnaša fiskalno pravilo, drugi pa spreminja referendumsko ureditev. VEČ

Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1) prinaša manjše spremembe v smeri krepitve učinkovitosti kazenskega postopka, saj se z nekaterimi določbami administrativno razbremenjuje policijo in tožilstvo. Novela odpravlja tudi nedorečenosti pri določenih pravnih institutih, spreminjajo pa se tudi določbe glede stroškov hrambe, upravljanja in uničevanja zaseženih predmetov.

Objavljena novela stečajnega zakona med drugim prinaša boljše možnosti za prestrukturiranje podjetij, hitrejše in cenejše postopke prisilne poravnave za mala podjetja, upniki in novi investitorji bodo lahko brez soglasja lastnikov preoblikovali svoje terjatve in vložke v lastniške deleže, izboljšuje položaj delavcev, ki bodo imeli večji vpliv pri vodenju stečajnega postopka, in preprečuje neprimerne povezave med insolventnim dolžnikom in upniškim odborom.

Od 1. junija sta v veljavi novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in novela Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), ki posegata v plače javnih uslužbencev. S tako imenovano kompresijo plačne lestvice se bodo osnovne plače znižale od pol do blizu pet odstotkov. Na isti dan sta začela veljati tudi spremenjena Zakon o sodniški službi (ZSS) ter Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra). Z njima se določa, da se bo novela ZSPJS uporabljala tudi za določanje plač sodnikov ter državnih pravobranilcev in njihovih pomočnikov. VEČ

Objavljen je bil tudi Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1), ki med drugim ureja krepitev procesnih pravic v zvezi z načelom vzajemnega priznavanja sodnih odločb, evropski dokazni nalog, preprečevanje in reševanje sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih zadevah ter evropski informacijski sistem kazenskih evidenc.

Novela Zakona o državni upravi (ZDU-1) spreminja pristojnosti ministrstev in elektronsko poslovanje uprave ter nalaga obveznost posredovanja podatkov o povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in funkcionarjev. VEČ

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 46, 47 in 48
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava nezakonito negativno stimulacijo:

V delovnem pravu je avtonomija pogodbenih strank omejena, temeljno pravilo delovnega prava "in favorem laboratoris", pa določa, da lahko nižji akt delavcu daje več pravic, kot mu gredo po višjem aktu, ne pa manj (drugi odstavek 9. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)). Enako je določal prej veljavni drugi odstavek 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), oba člena pa vsebujeta tudi izjeme od tega pravila v svojem tretjem odstavku. VEČ  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ob sedanjih polemikah glede pravosodja izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Medtem, ko si lahko vsak posameznik privošči opletanje s svojimi predstavami, travmami in kompenziranjem agresije in ko si celo ljudje, ki jim je dana odgovornost za vodenje, lahko v sodobni družbi privoščijo manipuliranje, zlorabljanje in piarovske akrobacije, mora sojenje ostati vpeto v navedeno sosledje ..." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.