Maj 2013, številka 5-2 / letnik XI.  

Magni minores saepe fures puniunt!
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male!

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zanimiva razprava na Forumu PRAVNIKI na podlagi kolumne dr. Mateja Avblja: "Ko umanjkajo vse predpostavke"
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu širi obdobje preiskave, in sicer na celotno obdobje od leta 1992 pa vse do njenega sklica. VEČ

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) spreminja tudi področje agencijskega dela, kjer poleg uvajanja kvot izrecno določa odgovornost uporabnika agencijskih delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje omejitev delovnega časa. Uvaja tudi subsidiarno odgovornost podjetij za izplačilo plač agencijskim delavcem in nove kazni zanje. VEČ

Zakon (predlog zakona), ki bo določil način povrnitve zaradi varčevalnega zakona premalo izplačanih pokojnin, je nared za obravnavo in odločanje na seji DZ. Ministrica Anja Kopač Mrak pa je uvodoma pojasnila, da se neizplačani del pokojnin na enak način vrača tistim, ki so se pritožili in tistim, ki se niso. VEČ

Vodje pogajalskih skupin vlade in sindikatov javnega sektorja so parafirali usklajene: dogovor o varčevalnih ukrepih, stavkovni sporazum in spremembe zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014. VEČ

Predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek je glede načrtovanega zmanjšanja števila sodnikov, ki ga predvideva nacionalni reformni program, dejala, da bi morala o tem odločati sodna veja oblasti sama. VEČ

Velik del udeležencev javne predstavitve mnenj o predlaganem svežnju zakonskih novel, ki zaostrujejo pogoje za funkcionarje, je soglašal s stališčem, da zgolj pravne norme ne bodo povrnile zaupanja ljudi v politiko. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-290/12-9 razveljavilo 4. odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti 5. odstavka istega člena. Razveljavljeni 4. odstavek 282. člena ureja domnevo umika tožbe, če tožeča stranka ne pride na kakšen poznejši narok in sodišče ne izda sodbe na podlagi stanja spisa. Ob upoštevanju izjemno majhnih koristi te določbe Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijana zakonska ureditev prekomerno posega v pravico tožečih strank iz prvega odstavka 23. člena URS, ki zagotavlja pravico do sodnega varstva. VEČ

Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami v 9. členu znižuje dodatke za opravljanje nevarnih nalog. Spremembe zneskov si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku besedila 9. člena.

Objavljen je bil nov Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje določenih nalog policije na območju RS kot območne organizacijske enote policije ustanavlja osem policijskih uprav.

Vlada RS je s sklepom ustanovila Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki je neodvisen regulativni organ na področju pošte, železniškega prometa, elektronskih komunikacij in avdiovizualnih medijskih storitev ter za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih programov. Nova agencija je pravna naslednica Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 40 in 41
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
16.05.2013Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
14.06.2013Zakon o prekrških (ZP-1)
14.06.2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
01.09.2013Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska komisija je sprejela dve uredbi o spodbujanju uvedbe pametnih informacijskih storitev. Te storitve npr. zajemajo sprotna opozorila o nevarnih razmerah na cestah in informacije za voznike tovornjakov o varnih in varovanih parkiriščih, zagotoviti pa jih je mogoče na različne načine, lahko prek spremenljive prometne signalizacije, radia ali aplikacij za mobilne naprave. Komisija si želi in prizadeva, da bi bile te storitve povezljive in združljive po celotni EU ter dostopne čim večjemu številu voznikov. Pravočasne in natančne informacije lahko izboljšajo varnost na cestah in prometno učinkovitost. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-212/11 sodniki odločili, da evropsko pravo ne izključuje španske zakonodaje, ki od bonitetnih agencij, ki delujejo v Španiji, niso pa tam ustanovljene, zahteva, da pošljejo informacije potrebne za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma neposredno španskim oblastem. Če ni učinkovitega mehanizma za zagotovitev popolnega in celovitega sodelovanja med državami članicami, ki bi omogočal učinkovit boj proti takim dejanjem, je omenjena zakonodaja sorazmerna z željenimi cilji. V zadevi sta bili uporabljeni Direktiva 2005/60 in Sklep Sveta 2000/642/JHA. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate besedilo ZDoh-2, ki vsebuje vse spremembe?

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je začel veljati novembra leta 2006, do danes pa je doživel že 24 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 14. člen ZDoh-2, ki spreminja določbo glede dohodka iz vzajemnih skladov.
 
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Generacijski izzivi izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Kaj poreči ob dejstvu, da se danes naša država mednarodno primerja z mafijskimi okolji, vedno več slovenskih državljanov (p)ostaja brezposelnih ali revnih, mnogi glavni krivci za sedanjo sramotno situacijo pa se večinoma še vedno šopirijo na pomembnih položajih ali pa uživajo v denarju, ki so ga pokradli delavcem in državi/državljanom?" VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


4. maj 2013 Povrnitev stroškov za prevožene kilometre priči, izvedencu in tolmaču v kaz. post.
  1 km 2 km
4. maj 2013 Povrnitev stroškov za prehrano in prenočišče priči, izvedencu in tolmaču v kaz. post.
  8 ur 12 ur
27. april 2013 Kilometrina mediatorju (% cene bencina 95 okt. za km)
  30 8 %
27. april 2013 Kilometrina sodnemu izvedencu oziroma cenilcu (% cene bencina 95 okt. za km)
  15 8 %
27. april 2013 Kilometrina sodnemu tolmaču (% cene bencina 95 okt. za km)
  15 8 %
 

  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.