April 2013, številka 4-3 / letnik XI.  

Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V Sloveniji je problem, da so v veliki meri obsojeni manjši kriminalci, t. i. kurji tatovi, medtem ko je obsodb s področja velikega kriminala malo, saj naj bi bili organi pregona vse do pred kratkim za preganjanje velikega kriminala premalo usposobljeni. VEČ

Davčna in carinska uprava sta prvič javno objavili seznam zavezancev z neplačanimi davčnimi obveznostmi. Na njem je približno 16.000 zavezancev, tako pravnih kot fizičnih oseb, največji dolg pa presega 20 milijonov evrov. Vsi skupaj državi dolgujejo približno 930 milijonov evrov. (seznam DURS in seznam CURS). VEČ

Potem ko je Zbornica upraviteljev Slovenije oprostila odgovornosti šest upraviteljev, kaže, da tudi trem stečajnim sodnikom, ki so sodelovali v teh postopkih, ni mogoče očitati ničesar. VEČ

Odločitev sodnikov, da mora vlada članom sindikata Sviz izplačati razliko do lanskega polnega regresa, pomeni nov udarec za javne finance. VEČ

Sindikat državnih organov Slovenije je vložil zahtevo za izvršbo v primeru izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj. VEČ

Zavod RS za zaposlovanje je vpeljal novo elektronsko storitev, imenovano eDOR, ki delodajalcem omogoča elektronsko sporočanje podatkov o odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in razloga nesposobnosti ter o višini nadomestila delavčeve bruto plače za iskanje nove zaposlitve. VEČ

V slovenskih zaporih je bilo lani dnevno v povprečju zaprtih 1.418 ljudi, kar je za šest odstotkov več kot leto pred tem. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Osnovni cilj sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ) je predvsem zagotovitev združevanja gospodarskih subjektov v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) na prostovoljni osnovi. Novela zato prinaša ukinitev dosedanjega obveznega članstva (31. člen) in možnost izstopa iz zbornice po izteku šestih mesecev od uveljavitve novele, to je od 27. oktobra dalje. VEČ

V veljavi so spremembe in dopolnitve Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), ki uvajajo nov kriterij za določitev obsega zaščitene kmetije, saj po do sedaj veljavni zakonodaji ni bilo več mogoče voditi postopka določitve zaščitenih kmetij. Nova je tudi posebna ureditev dedovanja zaščitenih kmetij, ki preprečuje drobljenje kmetij in zmanjšuje breme prevzemnika kmetije. Novela ureja tudi dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske skupnosti, kjer veljajo enaka pravila kot za dedovanje med zakoncema. VEČ

Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki bo začela veljati 27. aprila, uvaja odprto kreditno pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določenem roku ali po njem ter so po odplačilu znova na voljo za črpanje. Novela tudi podrobneje določa naloge tržnega inšpektorata, ki izvaja nadzor nad kreditodajalci.

Objavljena je bila odločba Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je Zakon o dedovanju (ZD) v neskladju z ustavo, ker ne ureja dedovanja partnerjev, ki sta živela v dalj časa trajajoči neregistrirani partnerski skupnosti (10. člen ZD). Državni zbor mora neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu. VEČ

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 30 in 31
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo dve odločbi Sodišča EU, ki obravnavata pravice industrijske lastnine:

Prva se nanaša na individualno naravo (svojstvena značilnost) modela Skupnosti, druga pa obravnava 3D blagovne znamke v odnosu do navadnih znamk. Ob tem je uporaben tudi madridski sistem za mednarodno registracijo blagovnih znamk, prek katerega je registracija blagovnih znamk cenejša, hitrejša in veljavna za več ozemelj hkrati. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZIZ, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Naše skrajnosti izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če želimo ustrezno spreobrniti na bolje naše gospodarstvo, finance, pravno in socialno državo, kulturo in še marsikaj moramo očitno dokaj skrajno zarezati v korupcijo na vseh ravneh ter v mnoge slabe običaje in prakse, ki so nas pripeljale v sedanje stanje. V nekaterih segmentih bo treba z zakonodajo korenito spremeniti tiste dele sistema, ki omogočajo t.i. sistemsko korupcijo." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.