April 2013, številka 4-2 / letnik XI.  

Leges breves esse oportent, quo facilius teneantur.
Zakoni morajo biti kratki, da bi se jih laže držali.

  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Sodna praksa
•  Aktualno
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Jutri, 12. aprila, bo začela veljati dolgo usklajevana reforma trga dela, ki vključuje novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).

Glavne novosti, ki jih prinaša reforma se nanašajo na:
-Povečanje prožnosti: okrepljena notranja prožnost, enostavnejši postopki zaposlovanja in odpuščanja, zvišanje meje za starejšega delavca, začasna in občasna dela za upokojence, zasebnim delodajalcem ne bo več potrebno prijaviti prostih delovnih mest na zavodu;
-Znižanje stroškov delodajalcev: nižje odpravnine, krajši odpovedni roki, stroški prevoza na delo se ne bodo avtomatično zvišali s spremembo kraja bivanja;
-Zmanjšanje segmentacije: omejitev sklepanja pogodb za določen čas in onemogočanje njihovega veriženja, omejitev agencijskega dela s kvotami, subsidiarna odgovornost podjetnika glede plačil agencijskim delavcem;
-Večja varnost zaposlenih: učinkovitejše varstvo delavcev v primeru zlorab instituta spremembe delodajalca, solidarna odgovornost pretežnega lastnika, odpravnina po neuspešnem poskusnem delu, odpoved s strani delavca, če mu delodajalec tri mesece zapored ne plačuje prispevkov, nove obveznosti ZZZS (prevzem nadomestila plače za bolniško odsotnost, če ga ne izplača delodajalec), minimalni standardi za ekonomsko odvisne delavce;
-Varnost brezposelnih: nadomestila za brezposelnost ostajajo nespremenjena, več mladih upravičenih do nadomestila, pravica do kritja prispevkov do upokojitve se bo podaljšala na dve leti.
Več o >> ZDR-1 in Več o >> Noveli ZUTD

Objavljen je bil Sklep Ustavnega sodišča RS, ki začasno zadrži izvrševanja prvega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, ki se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata ZPP ali ZIZ. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se prekinejo postopki odločanja o predlogih omenjenih pritožb, ki so vloženi po vložitvi pritožbe, vendar najpozneje v roku, določenem v nalogu za plačilo takse.

Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov določa roke in način izmenjave podatkov med DURS, CURS, AJPES ter KDD zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov, ki bodo 15. aprila 2013 prvič objavljeni na spletni strani DURS.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 29
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualno odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava dedovanje partnerjev v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti.

Ustavno sodišče je odločilo, da je Zakon o dedovanju (ZD) v neskladju z ustavo, ker ne ureja dedovanja partnerjev, ki sta živela v dalj časa trajajoči neregistrirani partnerski skupnosti (10. člen ZD). Državni zbor mora neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu. VEČ 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Parlamentarni odbor za pravosodje je z dopolnili iz predloga novele zakona o kazenskem postopku črtal določbe, po katerih bi bilo možno tudi medijsko snemanje glavnih obravnav v sodnih dvoranah in njihov neposredni prenos. VEČ

Vlada je objavila predlog novele insolvenčnega zakona, ki med drugim predvideva uvedbo poenostavljene prisilne poravnave za samostojne podjetnike in mikro podjetja, razširitev možnosti pri konverziji terjatev v lastniški delež in možnost prenosa vodenja poslov insolventne družbe na vplačnika novih delnic. VEČ

Minister za notranje zadeve Gregor Virant in predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič sta se dogovarjala o spremembah zakonov, ki urejajo financiranje političnih strank ter nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. VEČ

Senat celjskega okrožnega sodišča je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja izrekel dveletno zaporno kazen. VEČ

Ljubljansko okrajno sodišče je s pravnomočnim sklepom izdalo pripor zoper obtoženega v zadevi Patria Walterja Wolfa. VEČ

Udeleženci posveta o kazenskopravnih in kriminalističnih vidikih preiskovanja in dokaznih prepovedi ugotavljajo, da je vprašanje zakonitosti dokazov v kazenskih postopkih vse bolj prisotno, saj kriminal ne pozna meja. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je predlagala prenovo evropskih instrumentov trgovinske zaščite. Nova pravila naj bi zmanjšala nepošteno konkurenco tako glede dumpinškega in subvencioniranega uvoza kot tudi novejših konkurenčnih izzivov evropske ekonomije. Predlagane spremembe bodo koristile vsem vpletenim, tudi izvajalcem in uvoznikom, saj bodo bolje zaščiteni pred nepoštenimi praksami tujih podjetij in pred tveganji glede morebitnih povračilnih ukrepov. VEČ

Na Sodišča EU so se sodniki v zadevi C-415/11 izrekli o španski zakonodaji, ki je v nasprotju s pravom EU, ker preprečuje sodišču, ki razglasi pogoj v kreditni pogodbi za nakup nepremičnine za nedovoljen, da bi prekinilo postopek izvršbe na podlagi hipoteke, vložene poleg tega. Uporabljena je bila direktiva 93/13. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Sodišča in pravo izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Težava je, da se praviloma iz zgodb, ki na koncu našo državo nekaj stanejo, ničesar ne naučimo. Veliko je bilo zgodb, ki so dobile epilog na Ustavnem sodišču glede posegov in upravljanja z javnimi financami, pa se še kar nadaljuje s praksami, ki so čisto enostavno večji problem za proračun in kjer se za kratkoročni učinek, doseže dolgotrajna škoda. Takšna je npr. tudi sodba Evropskega sodišča o t.i. »izbrisanih«. Plačati bomo morali vsi in temu gotovo ni krivo sodišče." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Stekli so postopki za objavo večjih davčnih dolžnikov

Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), so bili med drugim postavljeni tudi temelji objave večjih davčnih dolžnikov in drugih kršiteljev, sledila pa je tudi objava Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov, katerih dolg presega 5.000 evrov in je starejši od 90 dni. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


5. april 2013 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov od plač v RS leta 2012, v primerjavi z 2011
  35,24 35,01 %
29. marec 2013 Povprečna bruto plača v RS januarja 2013, v primerjavi z decembrom 2012
  1.534,54 1.523,80 EUR (-0,7 %)
29. marec 2013 Povprečna neto plača v RS januarja 2013, v primerjavi z decembrom 2012
  1.000,21 998,18 EUR (-0,2 %)
1. april 2013 Temeljna obrestna mera za april 2013, letno
  2,38 2,46 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.