April 2013, številka 4-1 / letnik XI.  

Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je ratificiral hrvaško pristopno pogodbo z EU, in sicer s podporo vseh 82 navzočih poslancev, potrebna pa je bila dvotretjinska večina. VEČ

Na seznamu davčnih neplačnikov, ki ga bosta Davčna uprava RS in Carinska uprava RS prvič javno objavili 15. aprila, se bo znašlo 15.917 pravnih in fizičnih oseb. Te so imele na presečni dan, 25. marca, davčni dolg večji od 5.000 evrov in starejši od 90 dni. Njihove obveznosti so skupaj znašale 929,02 milijona evrov. VEČ

Državni zbor je imenoval Sama Omerzela (biografija) za novega ministra za infrastrukturo in prostor. VEČ

Poslanke in poslanci so za novo podpredsednico DZ izvolili poslanko DL Polonco Komar. V okviru mandatno-volilnih zadev so na novo določili tudi predsednike in podpredsednike vseh 21 parlamentarnih delovnih teles. VEČ

Minister za finance Uroš Čufer je ocenil, da je dvig davka na dodano vrednost vse bolj verjeten in da se vse bolj približujemo tudi rebalansu letošnjega proračuna. VEČ

Vlada je pripravila predlog nujnih sprememb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH). VEČ

Državnotožilski svet je na položaj generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva za tri leta dodelil višjega državnega tožilca Boštjana Škrleca. VEČ

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša bo danes spregovoril s predsednico vlade Alenko Bratušek in ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem o projektu Lukenda, ki ga vlada lani ni podaljšala, sodstvo pa si želi, da bi se projekt še nekaj časa nadaljeval. VEČ

Državni zbor je z visoko podporo imenoval Boštjana Jazbeca (biografija) za novega guvernerja Banke Slovenije. VEČ

Generalna skupščina ZN je potrdila zgodovinsko pogodbo za regulacijo trgovine in drugih transferjev konvencionalnega orožja, ki med drugim prepoveduje prodajo tja, kjer obstaja nevarnost kršenja človekovih pravic. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


29. marca je začela veljati sprememba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je dan prej sprejela nova vlada in s katero je umeščanje v prostor v celoti zaupala občinam. Vlada je iz uredbe črtala 8. člen, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor in s katerim je država v nekaterih primerih posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja. VEČ

Od 2. aprila je v veljavi novela Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki je prinesla številne spremembe namenjene preprečevanju trpljenja živali. Novela določa bolj restriktivne ukrepe pri laboratorijskih poskusih na živalih, spreminja tudi definicijo nevarnega psa ter izboljšuje zajem podatkov za vodenje centralnega registra psov. VEČ

Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3) prinašajo spremembe v prvem poglavju (primerjalnik besedila), ki ustanavlja komisije in odbore, ter drugem poglavju (primerjalnik besedila), kjer so določene njihove naloge.

Objavljen je bil Količnik uskladitve preživnin za leto 2013, ki spreminja dogovorjene zneske preživnin. Usklajeni zneski se uporabljajo od 1. aprila.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 26, 27 in 28
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 17 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedili 106. člena ZOFVI, ki ureja ravnateljski izpit, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki obravnava vštevanje prejemkov iz študentskega dela v bruto dohodek družine:

Sodišče je potrdilo, da se v bruto dohodek družine vštevajo tako prejemki učencev in dijakov, zmanjšani za normirane stroške, kot tudi nadomestila preživnin, ki jih izplača jamstveni sklad. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Točka brez povratka izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... začetna »zgodba o uspehu« nas je uspavala, polenila in pokvarila. Seveda nikakor ne vse in ne vse enako, toda vse skupaj zagotovo ravno toliko, da smo tako ali drugače dopustili, da manjšinske klike s svojim neizmernim pohlepom in brezobzirnostjo to našo Slovenijo materialno in duhovno osiromašijo ter spremenijo v deželo korupcije in objestnosti." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.