Marec 2013, številka 3-4 / letnik XI.  

Qui non improbat, probat.
Kdor ne nasprotuje, odobrava.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Novosti
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Prečiščeno besedilo spremenjene Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Slovenija je bila leta 2012 med šestimi članicami EU, ki imajo težave na področju pravosodja, zlasti glede trajanja sodnih postopkov in organizacije sodstva. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je znova potrdil novelo Obrtnega zakona, na katero je državni svet 11. marca izglasoval odložilni veto. VEČ

Osnutek Zakona o nedelu funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki ga je pripravilo Združenje stečajnih upnikov, je po oceni pravosodnega ministrstva nedorečen. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v javno-zasebnem partnerstvu med MO Maribor in podjetjem Iskra Sistemi, ki je v mestu postavilo sporne radarje, našla znake korupcije. VEČ

Tožilec je v sojenju zaradi sporne preprodaje delnic Istrabenza vložil spremenjeno obtožnico za odvetnika Branka Lipovca in lastnika Sportine Bahtijarja Bajrovića. VEČ

Notarska zbornica Slovenije je v preteklem letu podala številne predloge in pripombe k predvidenim spremembam zakonodaje na področju delovanja notariata. V zbornici upajo, da bo nova vlada upoštevala njihove predloge. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Po mesecih napornih pogajanj socialnih partnerjev in potrditvi v državnem zboru bo 12. aprila vendarle začela veljati reforma trga dela (ZDR-1 in ZUTD). VEČ

Nov Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu, ki bo začel veljati 6. aprila, zagotavlja podporo pri opravljanju preiskav letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov zaradi preprečevanja letalskih nesreč ter zmanjšanja tveganja v letalstvu v prihodnje.

V veljavi je novela Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki natančneje določa pristojnosti na področju ravnanja z omenjenim premoženjem. Novost je med drugim tudi možnost, da se nepremično ali premično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, odda v najem ali v brezplačno uporabo. VEČ

Objavljena je bila sprememba Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo RS na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu RS, ki določa nacionalne razloge za izredno naturalizacijo >>primerjalnik starega in novega besedila 3. člena.

Spremembe Uredbe o organih v sestavi ministrstev med drugim določajo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prevzame javne uslužbence z delovnega področja nadzora nad elektronskim poslovanjem in elektronskim podpisom, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice proračunske porabe.

Od 21. marca so v veljavi spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Objavljen je bil tudi sklep, s katerim se imenuje trinajst novih ministrov, od tega dve ministrici. Minister za infrastrukturo in prostor pa je pet dni po izvolitvi v DZ že odstopil. VEČ

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 24 in 25
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 16 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropska komisija je v sredo predlagala ukrepe, s katerimi bo agencija EU za kazenski pregon Europol postala učinkovitejša pri zbiranju in analizi informacij ter izmenjavi rezultatov z državami članicami. VEČ

Komisija je odprla tudi dve javni posvetovanji, in sicer prvo obravnava svobodo medijev ter vključuje vprašanja pristojnosti EU pri zaščiti svobode medijev, vloge javnih organov, samoregulacij in zaščite novinarskih virov. Drugo posvetovanje pa obravnava neodvisnost regulativnih organov avdiovizualnih medijev in odpira vprašanje, ali bi sprememba 30. člena Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah zagotovila večjo neodvisnost organov? VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-420/11 odločilo, da opustitev presoje vplivov projekta na okolje v nasprotju s pravili EU običajno ne pomeni odgovornosti države samo za povrnitev premoženjske škode. Odgovornost nastane, če nacionalno sodišče ugotovi obstoj neposredne vzročne zveze med opustitvijo in nastalo škodo, kot je npr. zmanjšanje vrednosti nepremičnine zaradi širitve letališča. V sodbi je bila uporabljena Direktiva 85/337. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O oblikovanju vodij in vodenih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... ko spremljam oblikovanje takšne ali drugačne vodstvene strukture, bodisi v politiki, državni upravi ali gospodarstvu, zlasti ko je povezano z odstopi in zapuščanju teh položajev, se mi postavlja vprašanje, ali smo sploh sposobni prepoznati in angažirati ljudi, ki lahko opravljajo takšno delo." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  NOVOSTI


Nova številka revije Odvetnik

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. april 2013 Posebno zavarovanje za osebe, ki so na prostovoljni praksi
  6,44 6,45 EUR/mes
1. april 2013 Posebno zavarovanje za dijake in študente pri praktičnem pouku, opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
  9,63 9,64 EUR/leto
1. april 2013 Posebno zavarovanje za dijake ter študente pri opravljanju občasnega dela
  9,63 9,64 EUR/leto
1. april 2013 Posebno zavarovanje za osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno, kmetijsko, gozdarsko ali drugo dovoljeno dejavnost
  32,14 32,17 EUR/mes
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.