Marec 2013, številka 3-3 / letnik XI.  

Probatio vincit praesumptioni.
Dokaz premaga domnevo.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Strokovni članki
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Novi zakoni
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Ali predstavlja novi ZDR reformo ali le kozmetične popravke?
 
 
  NOVOSTI


Vlada spremenila sporno uredbo

Vlada, ki je opravljala tekoče posle, je izdala spremembe Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, kar je le nekaj tednov po njenem sprejetju ter številnih negativnih odzivih stroke in lokalnih skupnosti.
Spremenjeni 8. člen (primerjalnik obeh besedila člena) določa, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali drugih predpisov občine. V uredbi se z novo prilogo zamenja tudi priloga 2. VEČ 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je z 52 glasovi za in 35 proti imenoval enajsto slovensko vlado, ki jo bo vodila Alenka Bratušek. Ministrsko ekipo sestavlja 11 ministrov in dve ministrici, od tega ena brez resorja. Ministrstvo za pravosodje prevzema dr. Senko Pličanič, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant, Anja Kopač Mrak pa bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. VEČ

Vlada je sprejela predlog zakona o finančni upravi, ki združuje carinsko in davčno upravo v finančno upravo, uvaja pa tudi finančno policijo. VEČ

Državni svet ne podpira delovnega osnutka predloga ustavnega zakona za spremembo referendumske ureditve, ker jemlje DS možnost predlagati razpis referenduma. VEČ

Senat ljubljanskega višjega sodišča bo danes razglasil odločitev v zadevi Čista lopata, v kateri je ljubljansko okrožno sodišče sedem obtoženih spoznalo za krive zaradi podkupovanja na javnem razpisu. VEČ

Davčna uprava RS (Durs) neplačnike davkov poziva k poravnavi obveznosti najpozneje do ponedeljka. V skladu z zakonom o davčnem postopku bo namreč 15. aprila prvič javno objavila seznam davčnih neplačnikov. VEČ

Izvajanje z zakonom predpisanih nalog, kar je tudi pravosodni nadzor državnotožilske uprave, ne more pomeniti pritiska, saj se v takšnih postopkih le preverja pravilnost izvajanja pristojnosti, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. Tako odgovarjajo na izjave generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja o pritiskih na tožilstvo. VEČ

Pri varuhu človekovih pravic z zadovoljstvom ugotavljajo, da je ustavno sodišče pritrdilo njihovim argumentom, da so nekatere določbe 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v nasprotju z ustavo. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice je ugodilo pritožbi Slovenije na sodbo v primeru "Ališić in drugi" glede varčevalcev Ljubljanske banke v BiH ter primer predložilo v ponovno odločanje 17-članskemu velikemu senatu. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


14. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških (ZP-1), ki kot glavne novosti prinašajo poenostavljen prekrškovni postopek, učinkovitejše izvrševanje odločb o prekrških, obročno plačilo stroškov postopka idr. VEČ

Novela Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki bo začela veljati 2. aprila, določa bolj restriktivne ukrepe pri laboratorijskih poskusih na živalih, spreminja tudi definicijo nevarnega psa ter izboljšuje zajem podatkov za vodenje centralnega registra psov. VEČ

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank v skladu z Zakonom o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank določa merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, da so upravičene do državnih ukrepov. VEČ

Objavljene so bile razlage treh členov Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), in sicer:
- prvi odstavek 37. člena KPJS - Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (razlaga)
- 40 člen KPJS - Dodatek za izmensko delo (razlaga)
- prvi odstavek 41. člena KPJS - Dodatek za delo v deljenem delovnem času (razlaga)

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 22, 23 in 24
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 9 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.  
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo zanimive tuje primere, ki obravnavajo kršitev pravic intelektualne lastnine:

Obravnava se vprašanje, ali lahko pomenijo povezave do vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, na spletnih straneh tretjih oseb, kršitev pravic intelektualne lastnine same po sebi. V obeh primerih gre za vrsto povezav, ko se v okviru ene spletne strani prikazuje vsebina tretje strani. Sodišče tako razlaga pojem priobčitve del javnosti iz 1. odstavka 3. člena Direktive 2001/29. Predhodno vprašanje na to temo pa je sodišču EU posredovalo tudi švedsko pritožbeno sodišče (C-466/12).
Zelo aktualna so tudi druga vprašanja pravic intelektualne lastnine na spletu, tako patenti programske opreme, vprašanja domenskih sporov ipd. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Novosti pri izplačilu honorarnih prejemkov

Novi Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. januarja 2013, uvaja obveznost plačevanja prispevka za invalidsko zavarovanje v okviru posebnih primerov zavarovanja tudi od vseh pogodb sklenjenih za izvajanje honoranega dela v višini 8,85 odstotka. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, če ste spregledali aktualno kolumno varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer z naslovom Da življenju in pravici do dostojne smrti, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Samomor je prostovoljna odločitev vsakogar, pomoč pri njem pa kazniva. V teh primerih je torej govora o pomoči pri samomoru ali celo o uboju. Kaj torej reči o evtanaziji; jo dopustiti, kdaj, pod kakšnimi pogoji in čigavo kontrolo?" VEČ

Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.