Marec 2013, številka 3-2 / letnik XI.  

Poena unius est metus multorum.
Kazen enega je strah mnogih.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Novi zakoni
•  Obvestilo
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  NOVOSTI


Novi ZDR-1

V včerajšnji številki Uradnega lista RS je bil objavljen dolgo usklajevani Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki bo začel veljati 12. aprila. Novi zakon skoraj v celoti razveljavlja stari ZDR in še tri pravilnike ter uredbo. VEČ

Objavljene so bile tudi naslednje novele zakonov, ki so že vnešene v prečiščena besedila:
- Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD)
- Novela Zakona o prekrških (ZP-1)
- Novela Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)
- Novela Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Prvaki strank PS, SD, DL in DeSUS so podpisali koalicijsko pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju v vladi Alenke Bratušek. Listo kandidatov za ministre bo Bratuškova vložila danes, imen pa po podpisu koalicijske pogodbe ni želela razkriti. DZ bi novo vlado lahko potrdil že prihodnjo sredo. VEČ

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič delo ustavnega sodišča v lanskem letu ocenjuje kot uspešno in tudi racionalno. Sodišče je prvič po nekaj letih rešilo več zadev, kot jih je prejelo. VEČ

Državni svet je izglasoval odložilni veto na novelo Obrtnega zakona (ObrZ), ki je podlaga za uvedbo prostovoljnega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). V zbornici pa ukinitvi obveznega članstva močno nasprotujejo. VEČ

Vlada je ratificirala v ponedeljek sklenjeni memorandum o reševanju vprašanja nekdanje Ljubljanske banke. Poleg tega je v skladu z napovedmi potrdila tudi Zakon o ratifikaciji pristopne pogodbe Hrvaške z EU, ki ga zdaj pošilja v DZ. VEČ

V zadnjih 20 letih smo v Sloveniji vzpostavili sistem, ki je na področju sistemske korupcije namesto ničelne tolerance vzpostavljal ničelno tveganje, da bo kdo odgovarjal, ocenjuje predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič. VEČ

Sojenje suspendiranemu stečajnemu upravitelju Branetu Goršetu se bo nadaljevalo 15. aprila. Sodišče je finančni izvedenki naložilo izdelavo novega izvedenskega mnenja. VEČ

Slovensko sociološko društvo je pripravilo pogovor o tem, kje se nahaja slovenski politični sistem in koliko participacije državljanov pri odločanju omogoča. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


9. marca je začela veljati Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki določa širši nabor enostavnih objektov, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in nabor nezahtevnih objektov, za katere investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku. Glavni namen uredbe je bil odprava administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Izvajanju uredbe v lokalni in strokovni javnosti odločno nasprotujejo, ker so prepričani, da lahko zaradi nove uredbe pride do primerov nevarne gradnje. VEČ

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014, ki velja od 9. marca, določa namene porabe in višino sredstev za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja.

23. marca bo začel veljati Pravilnik o vodnem katastru, ki ga bo vodila Agencija RS za okolje. Pravilnik določa način vodenja katastra in sporočanja podatkov ter tudi javnost podatkov, ki jo mora agencija zagotoviti prek spletnega dostopa. Del pravilnika je tudi priloga Zbirke podatkov, ki sestavljajo popis voda.

Novela Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje spreminja besedilo Priloge II v točkah z naslovi: Pridobivanje mineralnih surovin, Infrastrukturni posegi ter Turizem in prosti čas.

Objavljena je bila odločba Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi, da 49.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ni v neskladju z Ustavo. VEČ

Vlada je z odločbo imenovala Borisa Ostruha na mesto vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 20 in 21
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje kar 31 vplivov

Zadnja sprememba Zakona o socialnem varstvu (ZSV) je bila dopolnitev zakona z 98.a členom o pridobivanju sredstev za investicije na finančnem trgu.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko natančno ogledate predhodno in spremenjeno besedilo posameznega člena - npr. 18.b člen, ki ureja izbiro družinskega pomočnika.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


11. marca je začela veljati direktiva 2003/15, ki prepoveduje prodajo kozmetičnih produktov preizkušenih na živalih. Komisija je sporočila, da bo tudi v prihodnje spodbujala raziskave in razvoj na tem področju, čeprav celovitih alternativ še ni na voljo, obenem pa bo Komisija na drugi strani spodbujala tudi dejavnosti za dobro počutje živali. VEČ

V zadevi C-1/12 so sodniki evropskega sodišča presodili, da pravo EU nasprotuje ureditvi, po kateri poklicna zbornica naloži svojim članom obvezno usposabljanje, ki delno izključuje konkurenco in določa diskriminatorne pogoje v škodo konkurentov. Pravila usposabljanja, ki jih sprejme poklicna zbornica, niso izključena s področja uporabe prava EU, ker je zbornica zakonsko zavezana vzpostaviti sistem obveznega usposabljanja. V zadevi je bil uporabljen 1. odstavek 101. člena PDEU. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Malo introspektive izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V zadnjem času se pojavlja veliko idej, kako stvari pospešiti, pri čemer (vplivni) ocenjevalci pogosto izhajajo iz nekega pavšalnega ocenjevanja in celo popolnega nepoznavanja, ne samo sodstva in dela sodnikov, temveč celo prava. A takšna je danes družba – v obdobju iskanja in formiranja novega. Na žalost tudi pogosto brez zanimanja za to, kar ima sodstvo samo za povedati." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  OBVESTILO


Izžrebali smo nagrajenca ankete

Fotografija žrebanja Izmed 156 sodelujočih v anketi o vsebini Tednika IUS-INFO smo, kot smo obljubili, izžrebali nagrajenca, ki je Tomaž Pisk.

Nagrajenec, ki ga je izžrebal direktor prodaje Tadej Sax, dobi mesečno naročnino na portal IUS-INFO brez omejitev.
Nagrajencu čestitamo, vsem sodelujočim pa se najlepše zahvaljujemo.

Z vašo pomočjo bomo še boljši!
Uredništvo portala IUS-INFO
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.