Marec 2013, številka 3-1 / letnik XI.  

Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  NOVOSTI


Novi ZDR-1

Na portalu IUS-INFO se lahko še pred objavo v Uradnem listu RS seznanite s sprejetim besedilom novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

>> Več o sprejemanju reforme trga dela
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o prekrških (ZP-1), ki med drugim uvaja možnost plačila globe za prometne prekrške na obroke ter skrajšuje čas, po katerem se kršiteljem brišejo kazenske točke, s treh na dve leti. Prav tako administrativno razbremenjuje policiste, saj poenostavlja postopke. VEČ

Potrjena je bila novela Obrtnega zakona (ObrZ), ki je podlaga za uvedbo prostovoljnega članstva v OZS. VEČ

Ustavno sodišče je presodilo, da 49.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ni v neskladju z ustavo. A so hkrati pojasnili, da avtentična razlaga ne pomeni, da morebitnih nezakonitosti pri določitvi plač ni treba odpravljati. VEĆ

Poslanci DZ so sklenili, da je novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP) primerna za drugo obravnavo v DZ. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


5. marca sta začela veljati Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) in Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). VEČ

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota, ki bodo začela veljati 16. marca, urejajo postopek prijave denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota, urnik obveznega večstranskega pobota, način, popravo in preklic vnosa ter obdelavo podatkov v sistemu. Istočasno bo začela veljati tudi nova Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

V veljavi so nova Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register. Podatki v registru, ki ga vodi AJPES v elektronski obliki, so javni in brezplačno dostopni.

Nov Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK), ki ureja organizacijo in delo DVK ter uresničevanje pravic in obveznosti predsednika, članov ter njihovih namestnikov, že velja, prav tako pa tudi Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije, ki določa, da služba komisije opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge za DVK.

Objavljena je bil novela Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v delu o določitvi plačnika davka dodaja nov 26.a člen. Z novelo se črtata 84. in 85. člen, spremeni pa se 86. člen - primerjalnik, ki ureja prenos pristojnosti.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 19 in 18
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava predčasno prekinitev naročniške pogodbe:

ZVPot določa, da podjetje potrošniku ne sme postavljati nepoštenih pogodbenih pogojev, sicer so ti nični. Štirje temeljni pogoji, pod katerimi se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, so določeni v prvem odstavku 24. člena ZVPot, primeroma pa so našteti v tretjem odstavku istega člena. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, če ste spregledali prvo kolumno nove varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer z naslovom Človek je človeku najnevarnejši, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Znašla sem se točno tam kjer sem že bila kot tožilka, ko se je zgodba z obsodbo na sodišču zaključila, nekdo je odšel v zapor, drugi domov. Vsak je naredil svoje, službam ni bilo moč očitati ničesar, spraševala pa sem se ali je prav in pravično, da si vsi »umijemo roke«, ker smo dobro opravili svoje delo, nekdo pa neizmerno trpi naprej." VEČ

Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 19 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


16. marec 2013 Nadomestilo stroškov obveznega večstranskega pobota pri AJPES (od dejansko pobotanega zneska)
  1 ‰ 0,8 ‰
1. marec 2013 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebam, variabilni del, marec 2013: za EUR na 12 mesecev
  0,62200 % 0,54900 %
1. marec 2013 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebam, variabilni del, marec 2013: za CHF do 1 meseca
  0,00500 % - 0,00100 %
1. marec 2013 Temeljna obrestna mera za marec 2013, mesečna
  0,2 0,2 %
1. marec 2013 Temeljna obrestna mera za marec 2013, letna
  2,64 2,38 %
 

 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.