Februar 2013, številka 2-4 / letnik XI.  

Corruptissima re publica, plurimae leges.
Ko je država najbolj sprijena, je največ zakonov.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS ALERT - Brezplačno dnevno obveščanje o vsebinah, ki jih sami izberete!
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanci so izglasovali konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše in za mandatarko izvolili vodjo PS Alenko Bratušek (biografija). Napovedala je, da je konec s politiko delitev, zaničevanja, žalitev in strahu. Poslanke in poslanci so potrdili tudi Janka Vebra (biografija) za predsednika DZ, ki je tako postal deseti predsednik DZ v slovenski parlamentarni zgodovini. VEČ

Reforma trga dela (predlog ZDR-1 in predlog novele ZUTD) se danes z mize socialnih partnerjev seli v klopi poslancev. Ti imajo namreč na izredni seji DZ na sporedu drugo branje sprememb delovne zakonodaje. VEČ

Notarska zbornica Slovenije opozarja, da je zaradi nenehnih sprememb zakonodaje notarski poklic v Sloveniji ogrožen. Nekatere predvidene spremembe pa posegajo tudi v pravno varnost državljanov. VEČ

Na javni tribuni so opozorili na iztekajoč rok, do katerega mora država pripraviti odškodninsko shemo za izbrisane, in izrazili skrb, da bo vlada število odškodninskih upravičencev omejila. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Spremembe Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, določajo, da sta do varovanja po drugi stopnji upravičena le še predsednik republike in predsednik vlade (primerjalnik 6. člena). Spremembe so tudi glede varovanja po tretji (primerjalnik 7. člena) in četrti stopnji (primerjalnik 8. člena).

V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se spremeni število in vrste direktoratov pod Ministrstvom za pravosodje in javno upravo >> primerjava besedila starega in noveliranega 13. člena.

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ki je začela veljati 23. februarja, podrobneje določa pogoje ter postopek sofinanciranja regijskih projektov v skladu z dogovori za razvoj regij in izvajanje drugih ukrepov endogene regionalne politike.

Novela Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe med drugim dopolnjuje 14. člen (primerjalnik besedila), ki ureja zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskega sklada.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 17 in 16
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od svoje prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.

V časovni lestvici pa je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se zahteva lahko zahteva s tožbo.  
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU se je odločila, da Slovenijo napoti na evropsko sodišče, ker ni sporočila nacionalnih izvedbenih ukrepov za prenos direktive o železniški interoperabilnosti (z zadnjo spremembo iz direktive 2011/18). Rok za implementacijo je bil 31. december 2011. VEČ

Na sodišču EU so v zadevi C-617/10 pojasnili za katera področja se uporablja Listina o temeljnih pravicah EU, razložili pa so tudi načelo prepovedi dvakratnega kaznovanja. Sodniki tako razlagajo, da ni v nasprotju z načelom, če država za kaznivo dejanje davčne zatajitve najprej izreče davčno globo, nato pa še kazensko sankcijo, če je davčna globa del (upravnega) davčnega postopka in ne kazenskega.

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Pravnomočna moralna sodba izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... naša družbena morala se ni zganila (ali vsaj ne v zadostni meri), ko kljub več sodbam sodišč, ni prišlo do vrnitve statusa izbrisanim. Najkasneje po sodbi Evropskega sodišča se moramo zato najprej vprašati, kaj je z našo družbeno moralo in zakaj se je molčalo in opravičevalo." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.