Februar 2013, številka 2-3 / letnik XI.  

Non omne quod licet honestum est.
Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Razlog sedanje politične krize je delno tudi v sedanjem volilnem sistemu, ki je slab in ga je potrebno zamenjati, so se strinjali sogovorci na okrogli mizi o problematiki volilnega sistema v Sloveniji. VEČ

Ustavno sodišče naj bi danes nadaljevalo obravnavo pritožbe Franca Kanglerja na nepotrditev njegovega mandata državnega svetnika, ki jo je Kangler vložil decembra. VEČ

Funkcijo varuha človekovih pravic bo konec tedna prevzela Vlasta Nussdorfer. Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja zadnjih šest let, ji bo posle predala v petek dopoldne. Slovenija bo tako dobila četrtega varuha človekovih pravic po vrsti. VEČ

Vložena interpelacija zoper ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turka je 32. v samostojni državi in druga v tem mandatu. VEČ

Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela na zadnjem nekoliko daljšem srečanju niso uspeli zapreti nobenega od ključnih odprtih vprašanj v Predlogu zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zbližanja glede agencijskega dela, odpovednih rokov in odpravnin ob upokojitvi tako še ni. Čas se izteka, ponedeljkova pogajanja pa bi bila lahko zadnja. VEČ

Parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko ni potrdil predlogov sprememb zakona o Slovenskem državnem holdingu, s katerimi je želela PS povečati transparentnost in zaupanje javnosti v delovanje holdinga. VEČ

Predlagatelji parlamentarne preiskave o delovanju bančnega sistema so iz svoje zahteve izločili obdobje od 1. januarja 2005 do 1. januarja 2010, ker je za to obdobje zahtevo za preiskavo vložil državni svet. VEČ

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer opozarja na pritiske, ki jih domnevno na tožilsko organizacijo izvaja notranje ministrstvo. Ti pritiski so po Fišerjevih besedah eskalirali s po njegovi oceni nezakonitimi nadzori ministrstva na tožilstvo. Izpostavil je predvsem "kvazinadzor" nad imenovanjem generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. VEČ

Nadzor, ki ga želi notranje ministrstvo izvesti zaradi imenovanja generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva, ni nezakonit, hkrati pa ne pomeni pritiska na tožilstvo oziroma vtikanja v njegovo delo, je zatrdila državna sekretarka na notranjem ministrstvu Barbara Brezigar. VEČ

Sojenje celjskemu sodniku v suspenzu Milku Škobernetu se bo danes nadaljevalo z zaslišanjem glavne priče tožilstva, nekdanjega lastnika nočnega lokala v Celju, ki je organe pregona tudi obvestil o domnevnem Škobernetovem kaznivem početju. VEČ

Na nadomestnih volitvah 17. marca, na katerih bodo Mariborčani izbirali naslednika Franca Kanglerja, se bo za županski stolček potegovalo 11 kandidatov. VEČ

Notranji minister Vinko Gorenak je zavrnil očitke in pojasnil, da David Smolej, ki se marca iz njegovega kabineta seli v upravo kriminalistične policije, izpolnjuje pogoje za zasedbo tega delovnega mesta. VEČ

V ZZZS poudarjajo, da od junija lani od delodajalcev zahtevajo dokazilo o prenehanju delovnega razmerja, če delavca odjavijo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja več kot osem dni po prenehanju zavarovanja. Od marca pa bodo od delodajalcev takšna dokazila zahtevali ob vsaki odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen izjemoma. VEČ

>>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Dosedanji Zakon o policiji (ZPol) nadomeščata dva nova zakona, prvi je Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki bo začel veljati 5. marca, v uporabi pa bo od 4. maja letos. Novi zakon policijskim pooblastilom dodaja nekatera nova, kot npr. pooblastila, s katerimi bo policija lažje preprečila izgrede na športnih prireditvah. Policisti bodo po novem lahko posameznikom preprečili udeležbo na športni prireditvi ali potovanje na tako prireditev. Novost je tudi cestna zapora z blokadno točko, ki jo bodo policisti lahko postavili zaradi popolne ali selektivne kontrole nad vozili in osebami. Urejeno je tudi razlikovanje med omejitvijo gibanja in odvzemom prostosti, saj v zakonu ni več pojma prijetje, s katerim se je doslej pogosto zapolnjevala pravna praznina glede začasne omejitve gibanja in odvzema prostosti. Z opredelitvijo policijskega postopka je predvideno, da ta sme trajati samo nujno potreben čas, saj se gibanje lahko omeji na največ šest ur.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki predstavlja drugi zakon nove policijske zakonodaje, naj bi omogočil sodobno organiziranost in delovanja policije, pa tudi večjo decentralizacijo oziroma povezanost policije z lokalno skupnostjo. Zakon med drugim spreminja sistem imenovanja generalnega direktorja policije, ki se izenačuje s sistemom imenovanja ostalih generalnih direktorjev v javni upravi. Po novi ureditvi ministru ne bo potrebno dobiti mnenja posebne strokovne skupine, preden bo kandidata predlagal v imenovanje vladi, temveč bo celoten postopek preverjanja primernosti kandidata izvedel kadrovsko-akreditacijski svet. Prav tako zakon spreminja status Nacionalnega preiskovalnega urada in ga umešča pod okrilje uprave kriminalistične policije. Tudi ta zakon, ki razveljavlja 20 podzakonskih predpisov, bo stopil v veljavo 5. marca in se začel uporabljati 4. maja.

Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) spreminja 20. in 21. točko prvega odstavka 12. člena glede dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe se nanašajo na denarna sredstva prejeta v obliki pomoči od humanitarnih organizacij in dobrodelnih ustanov, ki se ne upoštevajo, če dajalec opredeli namen porabe. Podobno spremembo je doživel tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v 17. in 18. točki prvega odstavka 12. člena. Obe spremembi veljata od 2. marca.

Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) med drugim združuje dejavnosti javnega zdravja, okolja in hrane iz sedanjih desetih v dva javna zavoda, in sicer v Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Za njuno delovanje pa se opredeljujejo tudi vse pristojnosti, naloge in prevzete pogodbene obveznosti. Spremembe in dopolnitve, ki veljajo od 16. maja, določajo tudi, da mora Vlada najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona sprejeti oba ustanovitvena akta.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >>> UL št. 15 in 14
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 33 vplivov in zadnji se je začel uporabljati 1. januarja 2013. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 3. člen ZSPJS, ki ureja določitev plač.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


19. februarja je bil podpisan Sporazum o enotnem evropskem patentnem sodišču s strani 24 držav članic. Gre za enega izmed zadnjih korakov pri zagotavljanju, da inovativna evropska podjetja z eno potezo registrirajo in zaščitijo patente na območju EU. Ukrep bi lahko evropskim podjetjem prihranil od 150 do 290 milijonov EUR letno. VEČ

Evropski odbor za ekonomske in socialne zadeve je podal mnenje o praksah zlorab prodajalcev na drobno, ki negativno vplivajo na kmetijsko-prehrambeno industrijo. V času krize so take prakse postale vse pogostejše. Gre za to, da ima peščica prodajalcev pod nadzorom večino trga, s čimer imajo moč narekovati pogoje dobaviteljem. Pogodbena svoboda je dejansko le črka na papirju. Gre za nezakonit oligopol, ki pomeni izkrivljanje trga. VEČ

>>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo aktualno odločbo Sodišča EU, ki obravnava pravico sui generis:

Med organizatorji angleškega in škotska nogometna prvenstva je družba Football Dataco, ki skrbi za podatke in intelektualno lastnino v zvezi s prvenstvi, zato v družbi trdijo, da imajo pravico sui generis do te baze podatkov. Prepričani so, da pridobivanje in/ali preverjanje teh podatkov zahteva znatne naložbe in da je za sestavo take baze podatkov potrebno veliko truda, vključno s strokovnim znanjem, delom, sposobnostjo ocenjevanja in/ali intelektualnim vložkom. Na drugi strani imamo nemško družbo Sportradar, ki prek storitve Sport Live Data nudi prenose v živo, rezultate in druge statistike na internetu, ob tem seveda tudi tekme in podatke angleške nogometne lige. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Življenje je ena sama pot izpod peresa nove varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Tako kot je za starše pomembno, da otroka usposobijo za njegovo nadaljnjo pot in iz njega ne naredijo mehkužca, maminega sinčka, »invalida«, tako je za vse vodilne izrednega pomena, da ustvarijo ekipo, ki lahko pokaže svoje sposobnosti, ker je ne dušijo in zavirajo in zato lahko iz dneva v dan napreduje." VEČ

Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. februar 2013 Nadomestilo potnih stroškov brezposelni osebi pri aktivnem iskanju zaposlitve
  0,13 0,14 EUR/km
15. februar 2013 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin do decembra 2012 v primerjavi z 2011
  + 2,6 %
1. januar 2013 Najnižja osnovna plača za IV. tarifni razred za dejavnost bančništva
  621,85 648,42 EUR (bruto)
1. januar 2013 Najnižja osnovna plača za VII. tarifni razred za dejavnost bančništva
  1.107,68 1.155,02 EUR (bruto)
1. januar 2013 Jubilejna nagrada za 10 let neprekinjenega dela pri zadnjem delodajalcu za dejavnost bančništva
  400 460 EUR (bruto)
1. januar 2013 Jubilejna nagrada za 30 in 40 let neprekinjenega dela pri zadnjem delodajalcu za dejavnost bančništva
  800 919 EUR (bruto)
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.