Februar 2013, številka 2-1 / letnik XI.  

Ibi valet populus, ubi valent leges.
Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 


 
  NOVOSTI


Vlasta Nussdorfer nova varuhinja človekovih pravic

Vlasti Nussdorfer, naši dolgoletni kolumnistki na portalu IUS-INFO iskreno čestitamo ob izvolitvi za novo varuhinjo človekovih pravic in ji želimo uspešno delo.

Poslanke in poslanci v Državnem zboru so ji izkazali izjemno podporo, saj so jo potrdili s kar 82-timi glasovi za.

>>> Več o izvolitvi
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je potrdilo, da je Zbornica upraviteljev Slovenije konec leta 2012 vse upravitelje, ki jih je ministrstvo prijavilo zaradi domnevnega kršenja stečajne zakonodaje, oprostila odgovornosti. VEČ

Državni zbor je podprl memorandum za arbitražo o meji s Hrvaško, "kot ga je pripravilo zunanje ministrstvo". DZ vladi predlaga, da ga arbitražnemu sodišču v Haag pošlje pravočasno, to je do 11. februarja, sprejel pa je tudi izjavo, da mora sodišče določiti "ozemeljski stik teritorialnega morja Slovenije z odprtim morjem". VEČ

Namesto izboljšanja se je dinamika ključnih komponent končnega trošenja, ki so po začetku krize omogočale vsaj piškavo rast BDP, lani poslabšala. Poslabšanje je zakrivila predvsem nepremišljena politika "varčevanja" in ukvarjanje oblasti s kratkoročnimi irelevantnimi problemi. VEČ

Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili tretjo obravnavo predloga zakona o organiziranosti in delu v policiji. Drugi zakon, ki bo v prihodnje urejal policijsko zakonodajo, so poslanci sprejeli pred tednom dni. Če bodo poslanci sprejeli danes obravnavani zakon, bosta oba omenjena zakona nadomestila sedanji zakon o policiji. VEČ

Danes se izteče zadnji rok za vlaganje dopolnil k predlogu zakona o delovnih razmerjih in predlogu novele zakona o urejanju trga dela. V sredo bodo namreč spremembe delovne zakonodaje na matičnem odboru DZ. Tako delodajalci kot delojemalci opozarjajo, da bo od dopolnil, ki bodo romala v DZ, odvisna kakovost in celo usoda zakona. VEČ

Potem ko je koalicijo v torek zapustila tudi stranka DeSUS, je v teh dneh pričakovati nadaljevanje pogovorov za oblikovanje t. i. projektne vlade. Signali iz strank nakazujejo na vse večjo pripravljenost za takšno vlado, po neuradnih informacijah pa naj bi že potekali tudi pogovori s potencialnimi kandidati za novega mandatarja. VEČ

Vlada je sprejela klasifikacijo naložb, na podlagi katere se bo naložbe države preneslo na Slovenski državni holding. Odprodaja teh naložb bo potekala na različne načine, ki bodo zagotavljali transparentnost, poleg cene pa se bodo upoštevali tudi drugi dejavniki. VEČ

Vlada je opravila več kadrovskih menjav. S položaja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje in javno upravo (MPJU) je razrešila Matija Mrzela, do imenovanja novega pa bo položaj v. d. generalnega sekretarja zasedal Janez Lampe. VEČ

Vlada je razrešila tudi državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Ljuba Žnidarja, ki je podal odstopno izjavo. Žnidar se bo predvidoma vrnil v parlament, iz katerega se bo tako morala posloviti poslanka SDS Alenka Koren Gomboc, ki je v zadnjem času v središču pozornosti zaradi domnevno spornih ravnanj. VEČ

Vlada se je v letu dni po nastopu mandata sestala na 49 rednih in 54 dopisnih sejah. V tem obdobju je potrdila nekaj manj kot 500 predpisov, od tega 137 iz pristojnosti državnega zbora, 357 iz pristojnosti vlade, 495 predpisov pa je bilo sprejetih na ravni ministrstev. VEČ

Senat upravnega sodišča v Celju je zavrnil zahtevo premiera Janeza Janše po zadržanju poročila protikorupcijske komisije, je potrdil Janšev odvetnik Franci Matoz. VEČ

Državljanska lista v parlamentarni postopek vlaga predloge sprememb sedmih zakonov, s katerimi želijo "dvigniti standarde politične kulture". Med njimi je možnost odpoklica župana, predlagani pogoji za vstop v politiko in obstanek na funkciji pa so povezani tudi s pravnomočnimi obsodbami. VEČ

Slovenija je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložila pritožbo zoper sodbo v zadevi "Ališić in ostali" s 6. novembra 2012, so sporočili z zunanjega ministrstva. VEČ

Ocena tveganja petkovega dogajanja, ko sta napovedana shod Zbora za republiko in t.i. tretja Vseslovenska ljudska vstaja, je po besedah generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja srednja. VEČ

Število blokad računov podjetij v Sloveniji se je januarja glede na december zvišalo za 16 odstotkov na 6979, kar je več kot dvakrat več kot januarja lani. Število začetih stečajev se je v mesečni primerjavi zvišalo, v letni primerjavi pa nekoliko znižalo. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ki velja od 4. februarja, ureja način vložitve zahteve za objavo podatkov in sporočil gospodarskih družb ter način in trajanje objave. Na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) se objavijo:
– podatki in sporočila družb, za katere ZGD-1 določa dolžnost objave in
– podatki in sporočila družb, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je treba objaviti.

Državni zbor s sprejetim Priporočilom Varuha človekovih pravic, ki ga je pripravila komisija DZ za peticije, poziva vse, ki sodelujejo v javnih razpravah, da v svojih izjavah in besedilih ne spodbujajo sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katere koli osebne okoliščine. Vladi tudi predlaga, da preuči dodatne možnosti, da se javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti sankcionira tudi kot prekršek. Po enem od 73 posameznih priporočil DZ spodbuja odpravo sodnih zaostankov, med drugim pa se priporočila nanašajo tudi na to, da naj zakonske rešitve skladno s pravnim redom EU in drugimi mednarodnimi obveznostmi Slovenije zagotovijo nepristransko, neodvisno in učinkovito obravnavo primerov kršitev prepovedi diskriminacije na vseh podlagah in na vseh področjih.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost v 2. členu dodaja uporabo obrazca »Obračun prispevkov za socialno varnost« tudi za osebe, ki v RS opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo. Med drugim se z novelo Priloga 2.a nadomesti z novo Prilogo 2.a - Oblika in način posredovanja podatkov v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Sklep o odstopu s funkcije predsednika DZ ugotavlja, da je dr. Gregor Virant dne 23. 1. 2013 podal izjavo o odstopu s funkcije predsednika DZ. S sklepoma o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra sta prenehali funkciji ministroma dr. Senku Pličaniču in dr. Janezu Šušteršiču. Na podlagi 115. člena Ustave oba opravljata tekoče posle do imenovanja novih ministrov oziroma do obvestila predsednika Vlade v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika DZ. S Sklepom o potrditvi poslanskega mandata pa se je poslancem v DZ pridružil Branko Kurnjek.

Sprejeti sta bili Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta (36. člen), in Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, prav tako glede določb za določanje letnega dopusta (47. člen) in kriterijev iz 187. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi s pojavom in delovanjem ekstremističnih skupin in gibanj v RS.

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za mesti predsednika Okrajnega sodišča v Trebnjem in predsednika Okrajnega sodišča v Lendavi.

Banka Slovenije je izdala Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov, ki določajo podrobnejšo vsebino, metodologijo, roke in način poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov.  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Komisija EU je predlagala novo direktivo, ki vsebuje bolj stroge ukrepe za boj proti storilcem kaznivih dejanj ponarejanja bankovcev in evrskih kovancev. S predlaganimi ukrepi se krepi čezmejno preiskovanje in določajo minimalne meje kazni, možna pa bo tudi analiza zaseženih ponaredkov med sodnim postopkom z namenom, da se odkrije nove ponaredke evrov v obtoku. VEČ

V zadevi C-12/11 so sodniki sodišča EU odločili, da mora letalski prevoznik oskrbeti potnike, katerih let je bil odpovedan zaradi izrednih razmer, kot je bilo npr. zaprtje zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika Eyjafjallajökull. Vendar pa pravo EU ne določa časovne ali denarne omejitve te obveznosti oskrbe potnikov, kot so npr. nastanitev, hrana, osvežilni napitki. V zadevi je bila uporabljena Uredba 261/2004. VEČ

>>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Upravnega sodišča RS, ki obravnava kriterij stalnega prebivališča ob odločanju o sprejemu otroka v vrtec:

V skladu z Zakonom o vrtcih (ZVrt) vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina na predlog sveta vrtca, kriteriji pa se določijo s točkami. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ali Ustava omogoča razplet politične krize? izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ministre pa na podlagi 112. člena Ustave imenuje zgolj in le DRŽAVNI ZBOR. To torej pomeni, da predsednik Vlade ne more ministra, ki je odstopil, odsloviti iz Vlade oziroma mu dopustiti, da sam odide, ter bodisi »začasno prevzeti« njegov položaj bodisi ta položaj »začasno poveriti drugemu ministru«. Praksa, ki se je torej uveljavila že pred tem sklicem Državnega zbora je torej očitno protiustavna in takšen je tudi 11. člen Zakona o Vladi, če in kolikor se razlaga na takšen neustaven način." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. februar 2013 Povečanje dotacij političnim strankam iz sredstev državnega proračuna (EUR / mesec)
  2012 2013
1. februar 2013 PS
  55.023,31 62.871,09
1. februar 2013 SDS
  50.711,88 57.944,74
1. februar 2013 SD
  21.562,90 24.638,34
1. februar 2013 DL
  17.569,32 20.075,18
1. februar 2013 DeSUS
  14.966,17 17.100,74
1. februar 2013 SLS
  14.706,01 16.803,47
1. februar 2013 NSi
  11.069,61 12.648,44
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.