Januar 2013, številka 1-4 / letnik XI.  

Leges suum ligent latorem.
Zakoni vežejo svojega (zakono)dajalca.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državljanska lista je včeraj na seji sveta sklenila, da izstopa iz koalicije. Danes bosta odstopni izjavi podala oba ministra iz vrst DL, minister za finance Janez Šušteršič ter minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič. Z mesta predsednika DZ pa odstopa tudi predsednik DL Gregor Virant. VEČ

Mandatno-volilna komisija se bo danes opredelila do šestih predlogov kandidatov poslanskih skupin za nadzornike Slovenskega državnega holdinga. Prav tako bo danes znano, ali kandidatka predsednika republike Boruta Pahorja za novo varuhinjo človekovih pravic Vlasta Nussdorfer uživa zadostno podporo. VEČ

Državni svet je podprl predloga novele zakona o prekrških in novele zakona o zaščiti živali. Prav tako so podprli predlog za spremembo četrtega odstavka 6. člena ustave, svetniku in koprskemu županu Borisu Popoviču pa niso podelili imunitete za sodni postopek glede domnevnega pranja denarja. VEČ

Vlada naj bi danes obravnavala predlog predmeta spora arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki ga morata državi v okviru memoranduma 11. februarja predložiti arbitražnemu sodišču. VEČ

Večina predlaganih sprememb novele zakona o kazenskem postopku je bila posredovana tako v strokovno kot tudi v medresorsko usklajevanje, zatrjujejo na ministrstvu za pravosodje in javno upravo. S tem so se odzvali na očitke vrhovnega sodišča, da jih vlada, preden je 10. januarja omenjeno novelo poslala v DZ, z njo ni seznanila. VEČ

Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela (predlog ZDR-1) bodo danes nadaljevali z obravnavo vladnega gradiva spremenjenih dopolnil. Po dopolnilih o agencijskem delu jih verjetno čakajo postopki odpuščanja oz. vloga sindikatov v njih. VEČ

V Sloveniji je potekala tretja splošna stavka javnega sektorja, ki se ji je pridružilo blizu 100.000 javnih uslužbencev. Sindikati so stavko napovedali predvsem zaradi znižanja mase za plače. VEČ

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar poziva poslance k spremembam predloga zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki z določili o uporabi tehničnih sredstev za označevanje ali identifikacijo resno posega v posameznikovo zasebnost. VEČ

Pravni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanjem izbrisanih, so kritični do odločitve vlade, ki je gradivo za izvršitev sodbe Evropskega sodišča glede odškodnin izbrisanim označila s stopnjo zaupno. VEČ

Po objavi poročila protikorupcijske komisije, ki Janezu Janši in Zoranu Jankoviću očita kršitve protikorupcijske zakonodaje, so se pojavili tudi očitki glede domnevno koruptivnega ravnanja predsednika komisije Gorana Klemenčiča, ki pa je vse očitke zavrnil. VEČ

Janez Janša in Zoran Janković, ki sta po objavi ugotovitev protikorupcijske komisije napovedala uporabo pravnih sredstev, lahko po mnenju pravnika Toneta Jerovška v tožbi na upravnem sodišču navajata, da jima je bila kršena ustavna pravica do pravnega sredstva. Možna je tudi civilna tožba, dodaja. VEČ

Zdravniška zbornica Slovenije je mariborski pediatrinji Zlatki Kanič, ki je leta 2008 zdravila Bora Nekrepa, izdala ukrep začasnega odvzema licence za štiri mesece. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.02.2013Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki je začela veljati 15. januarja 2013, je prinesla novosti na področju izvrševanja kazni zapora ob koncu tedna in hišnega zapora, na področju izvrševanja varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in glede osebnih podatkov obsojencev.

Novi Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) se bo začel uporabljati 1. februarja 2013 in ureja vse obroke, še posebej malico, ki jo je šola dolžna organizirati za vse učence oziroma dijake. Zakon določa, da subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice, iz državnega proračuna pa se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki so nanj prijavljeni, a ga zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati (v višini cene kosila). VEČ

1. januarja 2013 se je začel uporabljati Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012, ki spreminja 1. člen tako, da podaljšuje čas veljavnosti pogodbe do podpisa nove kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2013.

19. januarja 2013 je začela veljati Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, s katero se v slovenski pravni red v celoti prenaša Direktiva 2009/81/ES. Predpis poleg omenjenih seznamov opredeljuje sestavo medresorske komisije, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za oddajo naročila. Komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh članov, vključno s predsednikom. Administrativne in tehnične pogoje za delo medresorske komisije zagotavlja Ministrstvo za obrambo.

19. januarja 2013 je začela veljati tudi Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013, ki vsebuje določbe o postopkih v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo predvsem za izvedbo Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 in Uredbo Komisije (EU) št. 65/2011. Predpis določa, da začne rok za oddajo zbirne vloge teči 26. februarja 2013 ter da je pooblaščenec za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge lahko le oseba zaposlena v javni službi za kmetijsko svetovanje.

5. februarja 2013 bo začela veljati novela Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki prinaša spremembe nekaterih definicij, dopolnjuje določbe o izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil in ureja časovne prepovedi rabe gnojil. Dodana je določba s časovnimi omejitvami za gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih nad nadmorsko višino 800 metrov, spreminjajo pa se tudi določila glede prekrškov.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Svet EU je potrdil sklep, s katerim dovoljuje enajstim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, da začnejo postopke za vpeljavo davka na finančne transakcije preko okrepljenega sodelovanja. Sedaj je na potezi Komisija EU, ki mora opredeliti vsebino okrepljenega sodelovanja, ta pa mora biti potrjena soglasno s strani sodelujočih držav. VEČ

Splošno sodišče EU je v združenih zadevah T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV in T-309/08 RENV zavrglo tožbe pivovarne Budějovický Budvar, s katerimi so zahtevali zavrnitev registracije blagovne znamke BUD za pivo s strani pivovarne Anheuser-Busch. Tožbe so bile zavrnjene, ker je uporaba oznake porekla 'bud' v Franciji in Avstriji nepomembna. V zadevi je bila uporabljena Uredba 40/94. VEČ

> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Sodišča Evropske unije, ki obravnava naknadno zmanjšanje davčne osnove:

Sodišče EU je v konkretni zadevi skladno z drugo davčno direktivo preučevalo upravičenost do vračila davka na dodano vrednost v višini provizij, ki so bile plačane zastopnikom. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Mnenjski pluralizem in prodana pamet izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če bi nekatere naše sporne politike, direktorje, bančnike, razne druge funkcionarje ter še koga tisti izobraženci, ki so jim blizu – bodisi po poklicni, politični ali prijateljski plati – že ob prvih etično ali pravno sumljivih in nepravilnih delovanjih opozorili, da se tako ne dela, bi imeli danes v Sloveniji bistveno manj korupcije in kriza bi bila bistveno milejša." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki se uporabljajo od 1. januarja 2013, sledijo spremembam temeljnih davčnih zakonov ter vzpostavljajo pregled nad poslovanjem davčnih zavezancev.

Zadnje spremembe zakona o davčnem postopku sledijo predvsem spremembam pri pobiranju dohodnine po noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), davka od dohodkov pravnih oseb po noveli Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) ter uvajajo vrsto drugih ukrepov, z uvedbo katerih se pričakuje bolj urejeno in transparentno poslovanje ter hitrejše izvajanje postopkov, ki jih izvaja davčni organ. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


22. januar 2013 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 1. razred oddaljenosti
  35 20 EUR
22. januar 2013 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 2. razred oddaljenosti
  40 30 EUR
22. januar 2013 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 3. razred oddaljenosti
  60 50 EUR
22. januar 2013 Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj
  25 15 EUR
22. januar 2013 Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  60 50 % razlike med prihodki in dohodki preteklega leta
1. februar 2013 Povprečni mesečni prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije
  0,36550 1,22335 EUR/kW obračunske moči
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.  
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.