November 2012, številka 11-3 / letnik X.  

Imperitia culpae adnumeratur.
Neizkušenost se prišteva h krivdi.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Obvestilo
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2012 - glasovanje le še danes in jutriPreverite, kdo so pravnice in pravniki, ki so se uvrstili v finalni izbor, in do jutri, 23. novembra glasujte za svojega kandidata.

10 izbranih pravnikov bo 4. decembra v Hotelu Lev gostovalo na medijsko odmevni okrogli mizi, kjer bodo v polemični razpravi predstavili svoja stališča glede aktualnih družbeno–političnih tem v Sloveniji.

Naj bo tudi vaše mnenje del letošnjega izbora!
 
 

 
  OBVESTILO


Novo na portalu IUS-INFO: Revija Odvetnik

Največjo slovensko zbirko pravne literature na portalu IUS-INFO smo obogatili s članki stanovske revije Odvetnik.

Za hitrejše delo in lažje spremljanje strokovnih razprav je omogočen brezplačen in neomejen dostop do več kot 1500 strokovnih člankov in reportaž. Sodoben iskalnik omogoča hitro in enostavno iskanje vsebin po zbirki, do člankov pa lahko posebej dostopate tudi prek kazal številk in letnikov revije ter abecednega kazala avtorjev.

Strokovni diskurz, ki ga prinaša revija Odvetnik, zasluži širši krog bralcev, kar omogoča prav objava na portalu IUS-INFO. Tako skupaj stremimo k razvoju slovenske pravne stroke in poglobljenemu vpogledu v delo slovenskih odvetnikov in odvetnic, ki je v javnosti pogosto napačno predstavljeno.

Naročniki portala IUS-INFO lahko brezplačno in neomejeno dostopate do vsebin revije Odvetnik z dosedanjim uporabniškim imenom in geslom.
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je štiri obtožene - Anesa Selmana, Marka Bubliča, Sandro Udrih in Dejana Zupana - spoznal za krive obtožb v zvezi z očitanimi kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter hudodelskega združevanja v Italiji. Ostale je senat oprostil, med njimi tudi prvoobtoženega Dragana Tošića. Tožilka Blanka Žgajnar je komentirala, da je bila odločitev sodišča pričakovana glede na izločitev dokazov in na dokaze, ki so ostali v sodnem spisu. Se pa bo tožilstvo pritožilo tako na sodbo kot tudi na sklep o izločitvi dokazov, je napovedala. VEČ

Sodišče bi moralo o zakonitosti dokazov v zadevi Balkanski bojevnik odločiti bistveno prej in ne šele po dveh letih, je ocenil minister za pravosodje Senko Pličanič. Po pravnomočnosti sodbe bo, če bo to potrebno, zahteval službeni nadzor. VEČ

Obsežnost zadeve in v določenem obdobju nekooperativnost srbskega sodišča sta bila glavna razloga za to, da je sodišče šele pred kratkim odločilo o zakonitosti dokazov v zadevi Balkanski bojevnik, je včeraj povedal predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Anton Panjan. Kot je še poudaril, pa je naloga sodišča, "da razsodi in ne da obsodi". VEČ

Ljubljansko okrožno sodišče je kljub štirim obsodilnim sodbam odpravilo vse pripore. Predsednik senata Gorazd Fabjančič je pojasnil, da je sodišče to dolžno storiti, saj tožilstvo v končni besedi podaljšanja pripora ni predlagalo. Tožilka Blanka Žgajnar pa je poudarila, da je podaljšanje pripora predlagala že ob vložitvi obtožnice. VEČ

Bojan Dobovšek s Fakultete za varnostne vede ob sodbi v zadevi Balkanski bojevnik meni, da je glavni cilj, to je omejevanje kriminalitete, vsekakor dosežen. Za trgovino z drogami je značilno, da je konkurenca med kriminalnimi skupinami velika, in tisti, ki se znajdejo v postopkih, že s tem postanejo bolj ranljivi, pojasnjuje. VEČ

Prvi dan volitev v državni svet je odločil o 22 predstavnikih lokalnih interesov. Tudi v prihodnjem, petem sklicu po vrsti bo v državnem svetu sedelo kar nekaj županov. Od 13 sedanjih svetnikov, ki so vnovič kandidirali, jih je svetniške funkcije obdržalo sedem. Med njimi pa ni sedanjega predsednika DS Blaža Kavčiča. VEČ

Državni zbor RS je sprejel novelo krovnega zakona o javnem naročanju in novelo zakona o javnem naročanju na infrastrukturnem področju ter nov zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti. Z njimi se bo vzpostavil preglednejši, enostavnejši, debirokratiziran in informacijsko podprt sistem javnega naročanja. VEČ

Socialnim partnerjem se danes kljub drugačni napovedi ministra za delo Andreja Vizjaka ni uspelo prebiti skozi Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Med drugim so se ustavili pri vprašanju nadomestila za čas upravičene odsotnosti z dela.

DZ je soglasno podprl novelo zakona o zavarovalništvu, s katero se bo slovenska zakonodaja prilagodila sodbi sodišča EU, da morajo zavarovalnice pri sklepanju zavarovanj moške in ženske obravnavati enako. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva združevanje območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) v dva nova javna zdravstvena zavoda. VEČ

Poslanci so sprejeli zakon o novelah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, s katerim se združuje štiri organe znotraj kmetijskega ministrstva. Rezultat bo ustanovitev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s 1. januarjem 2013. VEČ

Vlada bo na Splošno sodišče v Luxembourgu vložila tožbo zoper odločbo Evropske komisije, po kateri bi moral Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz naslova dokapitalizacije leta 2008. Predlagala je tudi začasno odredbo za zadržanje izvršitve sklepa komisije. VEČ

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o poroštvu države za 440-milijonsko posojilo za projekt Teš 6, ki so jo vložili pobudniki na čelu z Vilijem Kovačičem. Sodišče je pritrdilo ministrstvu, ki ni upoštevalo podpisov, pri katerih niso bili v celoti navedeni osebni podatki, kot to določa zakon. VEČ

Zvonko Fišer je vodenje vrhovnega državnega tožilstva prevzel maja lani. Kot pravi, je kandidiral v času, ko je bilo že mogoče predvidevati, da bo prišlo do (političnih) sprememb. Odnosi med tožilstvom in notranjim ministrstvom, ki je prevzelo pristojnost nad njim, pa so "tehnično korektni". VEČ

Generalni direktor policije Stanislav Veniger ob preiskavah v DZ zavrača očitke, da bi bili postopki policije kakor koli politično motivirani. Prav tako ostro obsoja, da se ti postopki izkoriščajo za medsebojna politična obračunavanja. Z ljubljanske policijske uprave pa so sporočili, da so DZ obiskali na podlagi anonimne prijave. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.12.2012Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
01.01.2013Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo ZFPPIPP

Zadnjo spremembo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je prinesla Odločba US o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena novele ZFPPIPP-A v neskladju z Ustavo, in sicer v primeru, da gre za aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo ZFPPIPP-A prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A.

Po odločbi US sledi, da se z novelo ZFPPIPP-A spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP uporabljata samo za tiste aktivne družbenike gospodarskih družb, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP-A, ki jim je članstvo v gospodarski družbi prenehalo po uveljavitvi ZFPPIPP-A. V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate predhodno in končno besedilo tega člena.

Prav vse spremembe in vplivi na besedilo pa so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZFPPIPP.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


21. novembra so začele veljati naslednje novele:

- novela Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), ki med najpomembnejšimi spremembami prinaša znižanje nadomestila za predsednike in tajnike občinskih volilnih organov (VEČ);

- novela Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz), ki med drugim odpravlja soglasja h gradbenim dovoljenjem glede požarnovarnostnih zahtev, ki jih je prej izdajala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;

- novela Zakona o blagovnih rezervah (ZBR), katere namen je poenotiti zakonodajne okvire na področju nafte in naftnih derivatov na območju Skupnosti in s tem okrepiti sistema vzdrževanja minimalnih rezerv nafte in naftnih derivatov na ozemlju Slovenije in na ravni EU (VEČ) ter

- novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ). Ta ukinja brezplačno pravno pomoč ter podporo svetovalcev za begunce na prvi stopnji, pa tudi možnost vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih RS v tretjih državah (VEČ).

21. novembra je začel veljati tudi novi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1). Zakon želi zagotoviti racionalnejše ter bolj pregledne postopke, s tem pa tudi boljše obveščanje o tveganjih, povezanih z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. S pravilno uporabo omenjenih sredstev se omogoča trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, obenem se zagotavlja visoka raven varstva ljudi in živali ter varovanja okolja.

Do 30. novembra 2012 se z aneksom dopolni normativni del kolektivne pogodbe za policiste, ki bo urejal vsa tista področja, ki jih je s kolektivno pogodbo poklica še mogoče urediti primerno statusu policista, kot tudi pogoje za delo sindikata, narekuje Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije. Prejšnji rok je bil postavljen do 30. septembra 2012.

1. decembra 2012 bo začel veljati Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu, ki mu je policija odredila omejitev gibanja in nastanitev v Centru za tujce. Omenjena sredstva se hranijo v blagajni centra, zaradi zadovoljevanja nujnih osebnih potreb v času nastanitve v centru pa tujec lahko zaprosi za vračilo dela teh sredstev. Znesek vrnjenih sredstev se določi ob upoštevanju potreb tujca, navedenih v zaprosilu. Ob zaključku nastanitve tujca v centru se po obračunu stroškov preživljanja, nastanitve in odstranitve morebiten ostanek deponiranih denarnih sredstev vrne tujcu, kar se prav tako evidentira na potrdilu.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja bo začela veljati 1. januarja 2013 in določa metodologijo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cene storitev posamezne javne službe za območje občine bo predlagal izvajalec v elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, nakar jo bo moral predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Republika Slovenije je zaprla svoj konzulat v Kumamotu in razrešila častnega konzula Yukio Morija, ki mu je potekel petletni mandat. Vlada RS pa je dala soglasje za odprtje konzulata Ruske federacije v RS, ki bo imel sedež v Solkanu.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Evropski parlament je potrdil predlog Komisije za pomoč podjetjem in potrošnikom pri lažjem reševanju čezmejnih pravnih sporov. Gre za t.i. reformo Bruselj 1 o priznavanju in izvrševanju sodb po EU. VEČ

Parlament EU je potrdil predlog Komisije, ki bo omogočal, da bodo državljani EU lažje kandidirali na volitvah v Evropski parlament. Poenostavljajo se predvsem pravila, ki omogočajo kandidatu iz ene države članice, da kandidira v drugi. VEČ

Bančništvo v senci (str. 475), kamor med drugim prištevamo hedge sklade oz. sklade tveganja ali trgovske hiše, je lahko koristno za realno ekonomijo, saj kreditira bolj tvegane posle, ki se jih banke izogibajo. Vendar pa v lahko primeru, da se posli ne izidejo, tako bančništvo propade in za sabo potegne tudi običajne banke. Evropski parlamentarci so mnenja, da je potrebno z boljšim nadzorom zmanjšati sistematična tveganja tega bančništva, ne da se hkrati duši njegova korist. VEČ

Parlamentarci so razpravljali tudi o skupnih provizijah za plačevanje s karticami (str. 463). Bodoča pravila naj bi bila oblikovana po vzoru čezmejnih bančnih transferjev, kar naj bi plačila pocenilo, poenostavilo in naredilo bolj varna. VEČ

Evropski parlament je dal zeleno luč tudi novim pravilom za motorna kolesa (str. 1), ki naj bi bila po novem bolj varna in bolj zelena. Nova pravila se bodo uporabljala za vsa dvo- in trikolesna vozila od leta 2016 naprej. VEČ

Komisija je sprejela priporočilo, ki ji bo omogočilo pogajanja za prenovo Konvencije 108 Sveta Evrope o varstvu podatkov. Pri prenovi konvencije bo Komisija skušala zagotoviti visoko raven zaščite temeljnih pravic in svoboščin pri obdelovanju osebnih podatkov, ki bo temeljila na pravilih EU. VEČ

EIB in SKB sta podpisali pogodbo o zagotovitvi dolgoročnih virov v višini 75 milijonov evrov, ki bodo namenjeni financiranju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter občin v Sloveniji. VEČ

Komisija je izdala sporočilo o boljšem delovanju notranjega energetskega trga, s katerim poziva države, da okrepijo napore za prenos in izvajanje predpisov o notranjem energetskem trgu. Pregleden, učinkovit in povezan energetski trg bo namreč državljanom in podjetjem zagotavljal varno in trajnostno oskrbo z energijo po najnižjih cenah. VEČ

Evropska komisija je pripravila strategijo za varovanje evropskih vodnih virov, tako da bo na voljo dovolj kakovostne vode za oskrbo ljudi, gospodarstva in okolja. Strategija naslavlja stare in nove izzive, kot so onesnaženje voda, odvzem vode za kmetijstvo in proizvodnjo energije, raba zemljišč in vplivi podnebnih sprememb, hkrati pa začrta ukrepe za zaščito vodnih virov ter boljše gospodarjenje z njimi. VEČ

V branje vam ponujamo članka Viviane Reding o enakopravnosti spolov in ženskih kvotah v nadzornih odborih z naslovom Zgodovinski dan za enakopravnost spolov in o izzivih jutrišnjega dne z naslovom Učenje Escherjeve dediščine za soočenje z izzivi prihodnosti. Komisar Laszlo Andor pa je imel govor o reorganizaciji v ekonomskem in socialnem kontekstu, kako socialno odgovorno upravljati spremembe.

Sodišče Evropske Unije je v zadevi C-40/11 odločilo, da se državljan tretje države, ki zakonito živi v državi članici izvora svoje hčerke in žene, slednji pa sta se preselili v drugo državo članico, ne more sklicevati na državljanstvo hčerke in žene ter s tem utemeljiti svoje pravice do prebivanja po pravu EU. V zadevi sta bili uporabljeni direktivi 2004/38 in 2003/109. VEČ

V združenih zadevah C-229/11 in C-230/11 so sodniki na sodišču EU presodili, da se lahko pravica do plačanega letnega dopusta zmanjša glede na skrajšanje delovnega časa, če je bilo to predvideno v socialnem načrtu. Pravo EU namreč ne nasprotuje temu, da svet delavcev in podjetje skleneta socialni načrt, v katerem se določi sorazmerno zmanjšanje pravice do plačanega letnega dopusta delavca, ki dela s skrajšanim časom. Za obravnavano zadevo sta zanimivi Listina EU o temeljnih pravicah in Direktiva 2003/88 o organizaciji delovnega časa. VEČ

Generalni pravobranilec Villalon v zadevi C-103/11 P (nemščina ali francoščina) predlaga, da bi moralo Sodišče EU razveljaviti sodbo splošnega sodišča, s katero je bilo Komisiji naloženo, da plača pavšalni znesek 12 milijonov evrov podjetju Systran kot nadomestilo za materialno škodo, ki ga je povzročila. Splošno sodišče bi se moralo razglasiti za nepristojno in pozvati stranke, da prenesejo zadevo na pristojno nacionalno sodišče dogovorjeno v sporazumih med skupino Systran in Komisijo. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat višjega sodišča, ki obravnava odpust obveznosti stečajnemu dolžniku:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti in postopek odpusta obveznosti ustavilo. Sodišče prve stopnje je odločitev o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti oprlo na ugotovitev, da je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1, ki še ni izbrisano. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali nadvse aktualno kolumno z naslovom Si res želimo dr. Housa za sodnika? izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V operativnem smislu bi me kot sodnika razveselilo, če bi se mi s takšnimi »neumnostmi«, kot je zakonitost posegov države v pravice posameznika, ne bi bilo potrebno ukvarjati. Vsi dokazi, ki jih država prinese pred sodnika so veljavni in pika. Kako so prišli do njih, me ne sme zanimati, kje so jih našli, kdo jih je našel itd. tudi. Kar se mene tiče, prekrasno …" VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


17. november 2012 Razpoložljiva sredstva za ukrep 111 Programa razvoja podeželja RS (2007–2013)
  5.000.000 3.000.000 EUR
17. november 2012 Razpoložljiva sredstva za ukrep 112 Programa razvoja podeželja RS (2007–2013)
  46.421.330 45.921.330 EUR
17. november 2012 Razpoložljiva sredstva za ukrep 121 Programa razvoja podeželja RS (2007–2013)
  103.006.275 133.406.275 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.