Februar 2012, številka 2-2 / letnik X.  

Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Besedilo Mednarodnega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o glavnem mestu RS (ZGMRS), ki jo je vložila skupina opozicijskih poslank in poslancev v mandatnem obdobju 2008-2011. Sodišče je pojasnilo, da je zahtevo zavrglo, ker je skupina poslancev po predčasnih volitvah izgubila sposobnost biti predlagatelj v postopku pred ustavnim sodiščem. VEČ

Poslanke in poslanci bodo v petek odločali o imenovanju ministrske ekipe mandatarja Janeza Janše, ki bo sestavljala deseto vlado po osamosvojitvi Slovenije. Po zagotovilih mandatarja je osnovni namen nove vlade popeljati Slovenijo iz krize. VEČ

Državnotožilski svet je za vodjo specializiranega državnega tožilstva za pregon organiziranega kriminala imenoval Harija Furlana, je v izjavi za javnost sporočila predsednica Državnotožilskega sveta Nastja Franko. Ministrstvo za pravosodje imenovanje vodje specializiranega državnega tožilstva pozdravlja. VEČ

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič pravi, da pravna država niso le predpisi ter organi pravosodja in pregona, ampak tudi občutek v ljudeh, kaj je pravično, moralno, pravno. "Če tega ni, če vlada nek relativizem, ki ga vodi pohlep, je družba v globoki krizi," je dejal v pogovoru in komentiral tudi razmisleke o spremembi ustave. VEČ

S tem ko DZ ni podprl novele Zakona o javnih financah (ZJF), s katero naj bi po predlogu vlade Boruta Pahorja uzakonili ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, se je reševanje vprašanja vsebine fiskalnega pravila v slovenskem pravnem redu odložilo za nekaj dragocenih mesecev, opozarjajo na finančnem ministrstvu. VEČ

Rezultati delovanja sodstva v letu 2011 so pozitivni, ocenjujejo na vrhovnem sodišču. Sodstvu uspe rešiti več zadev, kot jih prejme. Vrhovno sodišče pa je lani število nerešenih zadev znižalo za dobro petino, so navedli na vrhovnem sodišču. VEČ

Kandidat za notranjega ministra Vinko Gorenak je na predstavitvi pred matičnim odborom DZ zagotovil, da bo v primeru, če bo on prevzel omenjeni resor, samostojnost tožilstva zajamčena. Pred odborom je napovedal še odpravo sodne preiskave v predkazenskem postopku ter možno selitev NPU na Litostrojsko cesto. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je v odzivu na ugotovitve Evropskega urada za boj proti goljufijam Olaf v primeru Thaler zapisala, da iz sporočila Olafa izhaja, da je ta primer zaključil, ker ni mogel pridobiti ključnih informacij in zaslišati vseh prič. Po njihovem mnenju gre za najslabši možni zaključek vsakega postopka, ker ni vsebinskega epiloga. VEČ

Slovenska informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je danes opozorila na nekatere sporne točke nove politike glede zasebnosti oziroma tako imenovane zasebnostne politike, ki jo je pred kratkim objavil ameriški spletni velikan Google. VEČ

Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki je lani nadziral predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji, v poročilu ugotavlja, da ima Slovenija dober pravni okvir, ki zagotavlja izvedbo demokratičnih volitev, hkrati pa je opozoril na nekaj pomanjkljivosti. VEČ

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu je zaradi podkupovanja prič na leto dni zapora obsodilo 28-letno Jeleno Rašič, nekdanjo članico obrambe bosanskega Srba Mladena Lukića. VEČ

Slovaški sodnik Peter Tomka je bil izvoljen za novega predsednika Meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ). Tomka je nasledil Japonca Hisašija Ovado, so sporočili iz Haaga. Na položaj podpredsednika sodišča je bil izvoljen mehiški sodnik Bernardo Sepulveda-Amor. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v obravnavi prvih tovrstnih primerov v zgodovini sodišča podprlo pravico medijev do poročanja o slavnih osebnostih, poročajo tuje tiskovne agencije. Zavrnilo je namreč tožbo monaške princese Caroline, vloženo zaradi objave fotografij njenih počitnic v nemških revijah. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

4. februarja so začele veljati spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS), ki so prinesle predvideno racionalizacijo na področju ministrstev. Ministrstva za kulturo, javno upravo, okolje in prostor ter visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve prenehajo delovati. Novosti naj bi izboljšale koordinacijo ministrstev, zagotovile pa naj bi tudi vsebinsko in organizacijsko združevanje sorodnih nalog. V vladi bodo tako ministrice in ministri za finance, gospodarski razvoj in tehnologijo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kmetijstvo in okolje, infrastrukturo in prostor, notranje zadeve, obrambo, pravosodje in javno upravo, delo, družino in socialne zadeve, zdravje ter zunanje zadeve, po novem pa bomo imeli še ministra (ali ministrico) brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

Novelirana je tudi Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, novosti prav tako veljajo od 4. februarja dalje. Sredstva regionalnih državnih pomoči se po novem dodeljujejo tudi v obliki davčnih olajšav in garancij, da pa se sredstva dodelijo, pa morajo biti izpolnjeni pogoji preglednosti iz 5. člena Uredbe 800/2008/ES. V zvezi s tem sta bila v predpis dodana dva nova člena glede preglednosti pomoči in glede pogojev za dodelitev garancije po pravilu de minimis, poleg tega pa so še drugi členi, npr. o spodbudah in davčnih olajšavah za zaposlovanje, davčnih olajšavah za investiranje, načinu uveljavljanja davčnih olajšav, načinu uveljavljanja spodbude za zaposlovanje, dolžnostih in načinu vrnitve davčnih olajšav ter o nadzoru nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje ter spodbud za zaposlovanje na problemskem območju.

Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register velja od 4. februarja in  določa, da register potrošniških organizacij vodi ministrstvo za gospodarstvo, podatki v registru pa so javnega značaja. Potrošniška organizacija vlogo za vpis v register vloži pri ministrstvu, ki ob izpolnjenih pogojih izda odločbo in na njeni podlagi opravi vpis. O spremembah podatkov mora v evidenco vpisana potrošniška organizacija obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve spremembe, tudi te se vpišejo v evidenco.

4. februarja je začel veljati tudi Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči. Premoženje se ugotavlja iz zadnje odločbe o odmeri davka od premoženja, odločbe o odmeri davka od prometa nepremičnin, odločbe o odmeri davka na dediščino, odločbe o odmeri davka na darila in uradnih evidenc subjektov, ki upravljajo s premoženjem. Če premoženje ni obdavčljivo ali odločba o odmeri davka še ni bila izdana ali ni dokončna, se premoženje in njegova vrednost ugotavlja iz kupoprodajne pogodbe, sklepa o dedovanju, darilne pogodbe ali drugega pravnega naslova, na podlagi katerega je upravičenec premoženje pridobil.

Prvo spremembo, ki je začela veljati 7. februarja, je že doživel nedavno sprejeti Poslovnik Državnotožilskega sveta. Za udeležbo na seji pripada podpredsedniku in članom sveta sejnina v višini 100 evrov bruto, predsedniku 130 evrov bruto, za udeležbo na dopisni seji pa v višini 80 odstotkov redne sejnine. Če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo podpredsednik, je upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov, prehodna določba pa opozarja, da se zaradi omejitev učinkov krize sejnine znižujejo za 50% v obdobju do 31. decembra 2012.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-18/11-10 ugotovilo, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS) v tistem delu, v katerem so določali, da se v davčne osnove iz prvega oziroma tretjega odstavka 71. člena šteje povprečen znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj. Odločitev se izvrši tako, da se v davčne osnove iz prvega oziroma tretjega odstavka 71. člena v še nepravnomočno končanih postopkih všteje znesek dejansko prejetih subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj, če je ta znesek nižji od povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 22 vplivov in zadnja novela je začela veljati 16. aprila 2011.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija in Združene države sta rešili enega izmed daljših sporov pred Svetovno trgovinsko organizacijo (STO/WTO), v katerem se je obravnavalo ameriško takoimenovano »zeroing« metodo za izračunavanje presežkov v antidumpinških preiskavah. Obe strani sta podpisali načrt, ki predvideva upoštevanje odločitve WTO (nadaljevanje odločitve) v bodočih izračunih dajatev, in sicer v primerih ko pristojni ameriški organi ugotovijo, da je nekatero uvoženo blago določenega izvoznika prišlo na ameriški trg pod običajno tržno ceno. V skladu z odločitvijo WTO evropski izvozniki ne bi smeli biti več podvrženi antidumpinškim dajatvam zaradi uporabe zeroing metode. VEČ

Evropskemu komisarju za transport je Evropski svet za križarjenja poročal o varnosti križark. Komisija podpira varnostni pregled potniških ladij s strani Mednarodne pomorske organizacije (IMO/MPO), da bi se zagotovila kar največja varnost za (evropske) potnike kjerkoli se že vkrcavajo na ladje. Komisar je opozoril tudi na potrebo po dvotirnem pristopu pri IMO, in sicer mora varnostnemu pregledu slediti predlog za izboljšavo IMO standardov. VEČ

Evropska investicijska banka je odobrila sredstva za pripravo projekta možne uporabe geotermalne obnovljive energije na Karibih, ki naj bi zamenjala fosilna goriva. V prvi fazi bo opravljena študija potenciala pridelane elektrike iz geotermalnih virov in možnost povezave z ostalimi otoki. Tako bo EIB zagotovila 1.1 milijona evrov za raziskave in ocene. Vkolikor bodo raziskave glede povezav med otoki optimistične, bodo začeli z raziskavami o možnostih prenosa elektrike po podpomorskih kablih in okoljskih zahtevah ter posledicah. VEČ

Znastveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja je objavil publikacijo glede varnosti silikonskih izdelkov družbe Poly Implant Prothese, Evropska komisija pa je zahtevala, da se opravi še nadaljnje poglobljene raziskave o potencialnih vplivih na zdravje zaradi škodljivih prsnih vsadkov. Komisija bo z državami članicami razpravljala tudi o možnostih izboljšanja nadzora nad zdravstvenimi pripomočki v že obstoječi zakonodaji. Vzporedno pa se že opravlja pregled zakonodaje o zdravstvenih pripomočkih, na podlagi katerega se bodo ugotovili glavni problemi, ki naj bi se rešili s pripravo nove zakonodaje. VEČ

Objavljeni sta bili besedili Pogodbe o vzpostavitvi Evropskega mehanizma stabilnosti in Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetrani Uniji. Glavni namen EMS je, da se zagotovi financiranje in pomoč pri vzpostavljanju stabilnosti, vendar pod strogimi pogoji, ki veljajo za izbrani instrument finančne pomoči, za države z resnimi finančnimi težavami in kadar je to neizogibno potrebno za ohranitev finančne stabilnosti evro območja in držav članic območja. Pogodba o stabilnosti pa predvideva zlato fiskalno pravilo, ki zahteva uravnoteženost ali presežek v nacionalnih proračunih. Po pogodbi velja, da je proračun uravnotežen, če strukturni dolg ne presega 0.5 % bruto BDP, v primeru boljšega proračunskega izgleda pa je ta meja 1 %. VEČ

Komisija vabi vse državljane Evrope, da do 3. aprila 2012 podajo svoje mnenje glede uporabe naravnih virov v bodoče. V javni razpravi naj bi se izpostavili problemi, vprašanja in rešitve glede načina proizvodnje in potrošnje v povezavi z učinkovitejšo uporabo naravnih virov. Vzporedno z razpravo, pa bo Komisija pripravila pregled obstoječe politike na teh področjih, nato pa svoje ugotovitve združila z analizo razprave. VEČ

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je predstavil spremembe v organizacijski strukturi in delovnih procesih v preiskovalnih postopkih. Spremembe so rezultat notranjega pregleda iz marca 2011 in predvidevajo večjo osredotočenost na prednostne naloge ter povečanje učinkovitosti, kvalitete in trajanja preiskav. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-545/09 odločili glede točke 4(a) 12. člena in točke 1 25. člena Konvencije o Statutu Evropskih šol, in sicer da je učiteljem, ki so napoteni na Evropske šole, med napotitvijo zagotovljena pravica do enakega kariernega napredovanja in do enakega poviševanja plače kot bi ga imeli, če ne bi bili napoteni oz. kot bi ga imeli doma. Tako so sodniki odločili, da je 12. člen Konvencije treba razlagati tako, da mora država članica napotenega učitelja v obdobju napotitve le temu zagotoviti enako pravico do kariernega napredovanja in do upokojitve, kot jo imajo njegovi nacionalni kolegi. Tako je Velika Britanija kršila Konvencijo s tem, da je angleške in valižanske učitelje, napotene v Evropske šole, izključila od dostopa do ugodnejših plač ter drugih dodatkov določenih v nacionalnem dokumentu o pogojih in plačilu učiteljev. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava zavarovalniško goljufijo.

Kazenski zakonik (KZ-1) je v poglavju o kaznivih dejanjih zoper premoženje inkriminiralo novo kaznivo dejanje in sicer zavarovalniško goljufijo kot priviligirano obliko kaznivega dejanja goljufije. V zvezi s tem je Vrhovno sodišče pojasnilo kriterij za razmejitev med pripravljalnimi dejanji in poskusom kaznivega dejanja. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Zvišati volilni prag izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Žal pa naša ustava ne nudi ustrezne ureditve za ljudi brez pameti, etike in temeljne človeške kulture. Tako kot najboljši zdravnik v najboljši bolnišnici ne more ozdraviti pacienta, ki si vseskozi prizadeva prizadeti svoje telo in psiho, tako tudi demokratična ustava ne more ozdraviti in spodbuditi k življenju družbe, ki je nagnjena k samo-razdiralnosti. In prav takšna je dandanes v veliki meri tudi Slovenija. V njej vedno bolj prevladujejo egocentriki in razdiralci ter njihovi simpatizerji. Vsi ti sicer še niso v številčni večini, vsekakor pa imajo premoč po svojem družbenem vplivu." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


3. februar 2012 Povprečna bruto plača na zaposleno osebo RS za november 201, v primerjavi z oktobrom
  1.510,44 1.651,88 EUR ( + 9,4 %)
3. februar 2012 Povprečna neto plača na zaposleno osebo RS za november 201, v primerjavi z oktobrom
  979,53 1.053,96 EUR ( + 7,6 %)
1. februar 2012 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami za februar 2012, v EUR na 12 mesecev
  1,74500 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.