November 2011, številka 11-3 / letnik IX.  

Virtutis numquam mollis est probatio.
Dokazovanje kreposti ni nikoli lahko.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zadnja novela KZ-1 je vsebovala kar 129 členov sprememb in dopolnitev.
 
 
  AKTUALNO


OKROGLA MIZA 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV

Izbor 10 najvplivnejših pravnikov se tradicionalno zaključi z vsakoletno okroglo mizo in podelitvijo priznanj izbranim pravnikom.
Na okrogli mizi s skupnim naslovom »Kako povrniti zaupanje v pravo?«, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 10.30 v ljubljanskem hotelu Lev, bodo najvplivnejši slovenski pravniki soočili mnenja o različnih aktualnih temah in dogodkih, ki pretresajo Slovenijo kot pravno državo. Vabljeni! VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je razveljavilo del Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), po katerem zavarovanci, ki so se kot brezposelne osebe prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne morejo pridobiti pravic na podlagi invalidnosti III. kategorije. VEČ

Kolegij predsednika Državnega zbora RS Predloga zakona o interventnih ukrepih (ZIU12) ni uvrstil na izredno sejo DZ. VEČ

Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji DZ obravnavali kandidatno listo za štiri člane državnotožilskega sveta. Predsednik republike Danilo Türk za člane sveta predlaga pravnike Darka Mavra, Matjaža Jagra, Katjo Šugman Stubbs, Jožeta Tratnika, Alenko Mežnar in Jožefa Kovača. VEČ

Odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve je sprejel sklep, da vlada soglaša s spremembami statuta Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), so sporočili z ministrstva za pravosodje. Izpostavljajo, da se v njem med drugim zaostruje disciplinska odgovornost odvetnikov. VEČ

Slovenija še ni seznanjena s seznamom kandidatov za člane arbitražnega sodišča, ki ga mora pripraviti Evropska komisija in s katerega morata s Hrvaško skupaj izbrati tri od petih arbitrov, je v Bruslju povedal zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Samuel Žbogar. VEČ

Na pobudo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) se danes začenja zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki bo trajalo do vključno 21. decembra. VEČ

Višje sodišče je že odločilo o pritožbah odvetnikov obrambe na sklep okrajnega sodišča, ki je zavrnilo izločitev dokazov v zadevi Patria. Odločitev še ni javna, saj je v fazi vročanja strankam, so pojasnili na Okrajnem sodišču v Ljubljani. VEČ

Koprsko sodišče je odločilo, da odvetnik Franci Matoz ni storil kaznivega dejanja kršitve pravice do pritožbe. Matoza je namreč tožila nekdanja občinska uslužbenka, ki jo je koprska občina pred leti odpustila. VEČ

Na sojenju v zadevi Balkanski bojevnik so le začeli s predvajanjem prisluhov, ki so jih posneli slovenski preiskovalni organi. Obramba je med njihovim predvajanjem ocenila, da gre za normalno komunikacijo, ki ne dokazuje očitkov tožilstva o poslih z drogo. VEČ

Objava uličnih fotografij z vidika varstva osebnih podatkov posameznikov, ki so na njej, praviloma ne more biti sporna, meni informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Če se posameznik z objavo takšne fotografije ne strinja, pa ni nemočen. VEČ

Celjska policija je včeraj ob soglasju matere več kot osem mesecev pogrešane koroške deklice objavila dekličino fotografijo. Na policiji namreč ocenjujejo, da bodo z objavo fotografije lahko dobili koristne podatke, ki bi pomagali pri iskanju deklice. VEČ

Za delo pravosodja je pomembno zagotavljanje avtoritete, ki omogoča pravično in dobro delovanje države v korist njenih državljanov, je na 18. zboru državnih tožilcev na Bledu povedal predsednik države Danilo Türk. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer pa je opozoril na pritiske, ki ovirajo kakovostno opravljanje dela tožilcev. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 31 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, tako tudi bodoča verzijo čistopisa, ki začne veljati 14. maja 2012.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) vsebuje določbe o finančni preiskavi, v kateri se zbirajo dokazi in postopki, potrebni za odločitev, ali in zoper katere osebe naj se začne postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Opredeljeni so pogoji za začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora ter sam postopek odvzema. O odvzemih se morajo voditi evidence, definirano pa je tudi mednarodno sodelovanje za zagotavljanje pomoči pri iskanju, začasnem zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Zakon začne veljati 29. novembra, uporabljati se začne z 29. majem 2012.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) bo začela veljati 29. novembra ter prinaša določila o omejitvah ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb ter o odvzemu pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov in odpoklicu z mesta člana nadzornega organa.

Obsežne sprejete spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1) bodo začele veljati 14. maja 2012. Med drugim zakon po novem zagotavlja kazenskopravno podlago za obvezno psihiatrično zdravljenje neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj, preureja institut skrajne sile, ki zdaj dosledno razlikuje med upravičljivo in opravičljivo skrajno silo, pa tudi določbe o krivdi, malomarnosti in naklepu. Novela sodiščem omogoča določanje dnevnih zneskov denarne kazni glede na splošen premoženjski položaj obdolženca, najmanjše število dnevnih zneskov je znižano na deset (prej trideset). Določene so nove podlage za omilitev kazni in dodani členi o odvzemu premoženja zaradi kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi, o odvzemu premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem ter o domnevi brezplačnosti. Kazen zapora je lahko nadomeščena s hišnim zaporom in delom v splošno korist. V posebnem delu novela prenavlja nekatera kazniva dejanja, med njimi lažni stečaj, piratstvo in kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa, opredeljuje pa tudi novo kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev.

Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP) med poglavitne rešitve uvršča zagotovitev pravnih podlag, ki omogočajo izvedbo skrajšanih in poenostavljenih oblik kazenskega postopka (ter obenem bolj ekonomičen potek glave obravnave), tako se npr. uvaja nova vmesna faza z predobravnavnim narokom po pravnomočnosti obtožnice. Določena je nova fakultativna sestavina obtožnice, s katero lahko državni tožilec že v obtožnici predlaga kazensko sankcijo, ki naj jo sodišče izreče obtožencu, če bo ta pred razpisom glavne obravnave priznal krivdo. Novela poenostavlja tudi mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah - omejuje dajanje pomoči s tem, ko določa, da se prošnji za mednarodno kazensko pomoč ne ugodi, če bi sama izvedba procesnega dejanja nasprotovala pravnemu redu RS, njeni suverenosti ali varnosti. Na prošnjo tujega organa se lahko oseba, ki ji je v RS odvzeta prostost, ne glede na državljanstvo začasno preda tujemu pravosodnemu organu zaradi izvedbe določenih procesnih dejanj. Novela odpravlja še nekatere pomanjkljivosti veljavne ureditve kazenskega postopka, veljati začne 29. novembra, uporabljati pa se bo začela 14. maja 2012. 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je predložila poenostavljene programe financiranja z namenom, da pomaga zgraditi območje pravice v EU. Programi bodo skupaj z ukrepi za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju civilnega in kazenskega prava ljudem omogočili bolj učinkovito uveljavljanje njihovih pravic ter spodbujali večjo enakost. Poleg tega bodo pripomogli v boju proti kriminaliteti, pri obravnavi problemov drog ter pri zaščiti pravic ljudi v kazenskih postopkih. VEČ

Države članice so se dogovorile o predlogu zakona, ki bo obdolžencem povsod po EU zagotavljal pravico do obveščenosti v kazenskih postopkih. Gre za nov korak pri vzpostavljanju enotnega pravosodja v EU, ki hkrati pomeni tudi pravičnejše sojenje za vse obdolžence na območju EU. VEČ

Komisija EU je predstavila delovni program Evropska prenova, v katerem je navedeno, kako se bodo predlogi odzivov na gospodarsko krizo v naslednjem letu dopolnili z novimi predlogi. Prednostne naloge za naslednje leto je predstavil predsednik Barroso v svojem govoru o stanju v Uniji. Prihodnje leto bo pozornost treba nameniti gospodarstvu in notranjem trgu, programom porabe, krepitvi rasti in rasti delovnih mest, vse z namenom, da se zagotovi Evropa stabilnosti in odgovornosti, gospodarske rasti in solidarnosti ter močnejšega vpliva v svetu. VEČ

Pomotno znižanje bonitetne ocene Franciji s strani agencije Standard&Poor's je v EU ponovno zbudilo dvome o neodvisnih in strokovnih ocenah teh agencij. Glede na vpliv, ki ga imajo ocene teh agencij na današnjih finančnih trgih, saj vplivajo na dejanja vlagateljev, posojilojemalcev, izdajateljev in vlad, torej vseh akterjev, je Komisija podala nove predloge za dodatno zaostritev pravil in obravnavo večjih pomanjkljivosti. Glavni cilji predlogov so, da se zmanjša slepo zaupanje bonitetnim ocenam, da se zagotovi preglednejše in pogostejše ocene državnega dolga, večja raznolikost in strožjo neodvisnost bonitetnih agencij in večjo odgovornost teh agencij za svoje ocene. VEČ

Evropska komisija je pozdravila spremembe pri bodoči regulaciji spletnih domenskih naslovov. Do marca 2012 bo to delo opravljala IANA (Organ za dodelitev spletnih številk), sedaj pa je ameriška vlada, tudi na podlagi predlogov EU, predložila razpisno dokumentacijo za sklenitev pogodbe o upravljanju sistema imenovanja in številčenja, ki omogoča nemoteno delovanje svetovnega spleta. Razpis bo omogočil konkurenčne ponudbe, z dobro dokumentacijo pa bo pomenil tudi transparentnost, neodvisnost in odgovornost bodočega sopogodbenika IANI. VEČ

Evropska komisija je sprejela predlog za okvirno ureditev uporabe varnostnih skenerjev na letališčih. Po novih predpisih je uporaba skenerjev na letališčih dovoljena namesto varnostnih sistemov, vendar le pod strogimi operativnimi in tehničnimi pogoji. Pravni okvir velja enotno za vsa letališča in zagotavlja stroge in obvezne varovalne mehanizme, da se zagotovi varovanje temeljnih pravic in zdravja. VEČ

Komisija je predlagala nova pravila glede upravnega sodelovanja na področju trošarin, ki naj bi pohitrila pobiranje le-teh in izboljšala nadzor držav članic nad proračuni. Nova Uredba je odraz uvedbe informacijskega sistema gibanja trošarinskih izdelkov in trošarinskega nadzora, saj se nekatere od teh stvari še vedno delajo ročno. VEČ

Sporočilo Komisije poudarja glavne težave dvojnega obdavčevanja v EU, ki v samem bistvu nasprotuje enotnemu trgu, in pojasnjuje konkretne ukrepe, ki jih bo uvedla Komisija, za odpravo teh težav in vzpostavitev bolj konkurenčne ekonomije z lažjimi pogoji za investicije in poslovanje. VEČ

Sodniki najvišjega evropskega sodišča so v združenih zadevah C-106/09 in C-107/09 odločili, da je davčni sistem v nasprotju z notranjim trgom, če je zasnovan na način, ki off-shore podjetjem omogoča izogibanje davkom, pri čemer so izogibanje opredelili kot državno pomoč. S to sodbo je sodišče razveljavilo sodbo Splošnega sodišča in potrdilo sklep Komisije, da ne dovoli Združenemu Kraljestvu izvajanja reforme gibraltarskega davka od dobička pravnih oseb. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS (VIII Ips 382/2009), ki obravnava vezanost mandata.

Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) se v sistemizaciji lahko določijo delovna mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet let, če to terja posebna narava dela na področju umetniške ali druge kulturne dejavnosti. VEČ 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Kdo ima pravico soditi? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Čeprav sem tolikokrat vprašana, zakaj se ne izjasnim o tej ubogi koroški deklici, moram tu, v tej kolumni, dati jasno vedeti, da primer presega moje strokovne pristojnosti. Nimam se pravice postaviti na eno ali drugo stran in verjeti temu ali onemu. Želim pa si, da se zadeva čimprej zaključi, da se otroka najde in mu pomaga, da ga nihče nikoli ne bo zlorabljal, ne fizično, ne psihično in ne spolno, da nihče ne bi z njim manipuliral in mu uničeval prihodnosti." VEČ

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


15.11.2011 Valorizacija zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2012
 
15.11.2011 Zvišanje trošarine na neosvinčeni bencin (€ na 1000 l)
  462,4600 475,7300
15.11.2011 Znižanje trošarine na plinsko olje za pogonski namen (€ na 1000 l)
  353,4900 345,2800
15.11.2011 Znižanje trošarine na plinsko olje za ogrevanje (€ na 1000 l)
  75,8200 70,7300
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.