December 2010, številka 12-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Dr. Marko Pavliha na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 


 
  AKTUALNO10 najvplivnejših pravnikov 2010 Na zaključni okrogli mizi desetega izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2010 so izbrani pravniki in pravnice izmenjali svoje poglede na različna družbenopolitična vprašanja v Sloveniji. Osrednja tema okrogle mize je bila »Pravnik med pravno korektnostjo in politično všečnostjo«, odprli pa so tudi številna druga aktualna vprašanja; od WikiLeaksa, arbitražnega sporazuma, izobraževanja pravnikov, vplivanja politike na pravo pa do krize, v kateri se je znašla pravna država.
 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je zavrnilo pobudo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti več členov Obrtnega zakona (ObrZ) ter Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti. Ti pobudi je sicer konec lanskega leta GZS vložila zaradi obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). VEČ

Poslanci so na izredni seji DZ soglasno podprli pozitivno mnenje vlade o manjši spremembi Lizbonske pogodbe, potrebni za vzpostavitev stalnega mehanizma za stabilnost evra. VEČ

Državni zbor RS je opravil vnovično obravnavo novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), na katero je državni svet izglasoval odložilni veto, ker se boji, da bo v času finančne in gospodarske krize povečala davčno obremenitev kmetov in uvedla nove obveznosti glede vodenja knjigovodstva, s tem pa povečala stroške in zmanjšala zanimanje za kmetovanje. VEČ

Poslanci DZ so obravnavali predlagane spremembe novele Zakona o igrah na srečo (ZIS), s katero vlada za primere nedovoljenega prirejanja iger na srečo določa sodišče kot tisti organ, ki odloča o omejitvi dostopa do spletnih strani. Doslej je o tem odločal nadzorni organ, to je urad za nadzor prirejanja iger na srečo. VEČ

Opozicijska poslanska skupina SDS je znova v parlamentarni postopek vložila predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), s katerim želi ukiniti zakonsko podlago za ustanovitev in delovanje tihih družb. DZ je sicer predlog novele z istim besedilom na izredni seji 2. decembra že ocenil za neprimernega za nadaljnjo obravnavo. VEČ

Vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je v vložišče državnega zbora oddalo več kot 22.100 podpisov volivcev, ki podpirajo pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o pokojninski reformi. Interesna skupina delojemalcev pri državnem svetu pa se je odločila, da državnemu svetu predlaga odločanje o vetu na reformo. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar se je na povabilo predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše udeležil delovnega sestanka s predsedniki sodišč. V nagovoru je zavrnil očitke, da je v Sloveniji pravna država "klinično mrtva" in poudaril, da je vsaj glede hitrosti zagotavljanja sojenja v boljši kondiciji kot kadar koli v zadnjih 15 letih. VEČ

Društvo za pravno državo je sprožilo novo akcijo - tokrat proti Elektru Maribor, ki se je konec novembra odločil, da bo za gospodinjske odjemalce uvedel vodenje računa in odjemalcem to tudi obračunal. VEČ

Banka Slovenije še ni prejela magnetograma pričanja direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Damjana Žuglja pred preiskovalno komisijo DZ za sporne managerske prevzeme. VEČ

Pravni zastopnik vodje pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Janeza Posedija Bojan Grubar je potrdil, da so na državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs v zvezi z navodilom organom v javnem sektorju, naj ne izplačajo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. VEČ

Pravosodni minister Aleš Zalar je izdal odločbe o imenovanju še treh direktorjev sodišč. Katarina Žovlje Kampuš bo v sredo nastopila mandat direktorice višjega sodišča v Celju, Barbara Berce Žele bo direktorica višjega sodišča v Kopru, Darja Žavcer pa je bila imenovana za direktorico delovnega sodišča v Mariboru, so sporočili z ministrstva. VEČ

Raziskava Economist Intelligence Unit o demokratičnosti držav je pokazala, da so Slovenija, Francija, Italija in Grčija padle v kategorijo nepopolne demokracije. Slovenija je padla za dve mesti in je uvrščena na 32. mesto med 167 državami. Na svetovnem indeksu demokracije je letos najvišje uvrščena Norveška. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. januarja bo začela veljati novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki naj bi izboljšala postopek plačevanja in ugotavljanja plačanih sodnih taks, med drugim pa novela znižuje takse v zemljiškoknjižnih postopkih, odpravlja takse za prijavo terjatev v insolvenčnih postopkih ter uvajajo nekatere nove takse. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki začnejo veljati 22. decembra, med drugim določajo spremembo azilnega postopka v postopek mednarodne zaščite, dodan je člen o imeniku svetovalcev za begunce, ki imajo tudi pravico do nagrade za opravljeno delo in do povračila stroškov za opravljeno pravno pomoč v postopku za pridobitev mednarodne zaščite na prvi stopnji ter v zvezi s postopki po tem zakonu na upravnem in vrhovnem sodišču. Natančneje se opredeljuje tudi vprašanje zakonitega zastopnika v postopku.

Spremembo je doživel Poslovnik Državnega sveta, ki po novem določa, da lahko predlagatelj točke dnevnega reda oziroma njegov predstavnik ter predstavnik vlade (kadar ne nastopa kot predlagatelj), po končani razpravi poda dodatno obrazložitev, za katero ima na voljo največ deset minut.

14. decembra so začele veljati spremembe Uredbe o upravnem poslovanju, ki določajo, da organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, postopke ugotavljanja kakovosti teh storitev izvajajo najmanj enkrat v obdobju dveh let (prej je veljalo, da je to potrebno storiti najmanj enkrat letno). Spremenjen je tudi poslovni čas upravnih enot in območnih enot organov, sobote se ne morejo več šteti za poslovni dan.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je predložila predlog, s katerim uveljavlja ukrep okrepljenega sodelovanja za uvedbo enotne zaščite patentov v EU. Enotna zaščita bi omogočila sporazum med državami o uvedbi patenta, ki bi bil veljaven v vseh državah (podpisnic sporazuma) in bi ga lahko pridobili z enim samim zahtevkom. Uvedba te rešitve bi pomenila zmanjšanje stroškov v patentnem postopku, hkrati pa pomeni tudi nadaljevanje desetletnih prizadevanj za boljšo ureditev tega področja. VEČ.

Evropska komisija je v sklopu reforme Uredbe Bruselj I predlagala, da se opusti postopek priznanja in izvrševanja odločb v čezmejnih sodnih postopkih (eksekvatura). Glede na evropski enotni trg in sodelovanje držav članic v civilnih in gospodarskih zadevah, je Komisija ocenila, da je postopek zastarel. Sprememba ureditve bo pomenila prihranek 48 milijonov evrov letno, hkrati pa olajšanje čezmejnega poslovanja predvsem malih in srednjih podjetij. VEČ

Komisija EU je predstavila tudi spremembe ureditve glede presoje sporazumov o sodelovanju med konkurenti (sporazumi o horizontalnem sodelovanju). Nova ureditev posodablja in podrobneje pojasnjuje uporabo pravil o konkurenci z namenom, da bodo podjetja bolje ocenjevala skladnost teh sporazumov s pravili. Najpomembnejše spremembe se dotikajo izmenjave informacij, standardizacije, raziskav in razvoja. VEČ

S 1. januarjem 2011 bodo morali trgovci podati elektronsko izjavo o varnostnih podatkih glede blaga preden vstopijo ali zapustijo Evropsko unijo. Namen novih pravil je povečati varnost pri mednarodni trgovini s tem, da se carinskim organom omogoči boljši pregled nad tveganji in nadzorom na podlagi predhodnih informacij. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo upravnega sodišča, ki obravnava odločitev o obveznem cepljenju:

V konkretnem primeru ugotovljena neustavnost Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) na pravilnost odločitve po presoji sodišča ni imela vpliva. V postopku je med strankama obstajal spor o obstoju utemeljenih razlogov za opustitev z inšpekcijsko odločbo naloženega obveznega cepljenja otroka, ki jih tožnika nista dokazala. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Bodi prostovoljec - Spreminjaj svet! izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Kaj bi brez prostovoljnih gasilcev, ekološkega osveščanja, prostovoljstva za tretje življenjsko obdobje, številnih socialno-varstvenih programov, dela z mladino, za odvisnike, brezdomce ... Naredi kaj, za kar ne boš plačan v denarju, pač pa ti bo ob delu za druge zaigralo srce in hvaležnosti sploh ne boš rabil. " VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.