Oktober 2010, številka 10-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Korenito preoblikovanje Komisije za preprečevanje korupcije
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je sprejel Zakon o malem delu (ZMD) (predlog), ki je bil sicer v parlamentarni proceduri brez soglasja socialnih partnerjev. Sindikati napovedujejo predlog veta, Študentska organizacija in podmladek SDS pa ob neuspelem vetu zbiranje podpisov za referendum. VEČ

Poslanke in poslanci so odločili, da je paket štirih t.i. prometnih zakonov primeren za nadaljnjo obravnavo. Gre za zakon o motornih vozilih, zakon o voznikih, zakon o pravilih cestnega prometa in zakon o cestah, s katerimi želi vlada izboljšati varnost v cestnem prometu in jasneje določiti odgovornosti in pristojnosti za upravljanje javnih cest. VEČ

Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve Zakona o upravnih taksah (ZUT), s katerimi vlada spreminja postopek v primeru neplačila upravnih taks ter določa njihovo zvišanje za skoraj 28%. VEČ

Poslanke in poslanci so podprli novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi. VEČ

Državni svet RS ni izglasoval veta na nov Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2) (predlog). Takoj za tem so poslanski skupini SDS in SNS ter poslanec SD Andrej Magajna vložili zahtevo za razpis referenduma o tem zakonu. VEČ

Skupina sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Janez Posedi, bo na sodišče ob odgovoru na vladno zahtevo za razvezo 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) vložila tudi nasprotno tožbo za izvrševanje obveznosti po tem členu. Proti ministrici za javno upravo Irmi Pavlinič Krebs naj bi prek svojega odvetnika vložili tudi kazensko ovadbo. VEČ

Kandidat za predsednika vrhovnega sodišča Branko Masleša je prepričan, da pisanje SDS v tujino o njegovi domnevni preteklosti ne more vplivati na postopek imenovanja. Kot je zapisal v pisni izjavi, je presenečen nad načinom komuniciranja SDS. VEČ

Države članice EU so razpravljale o vprašanju spremembe Lizbonske pogodbe, ki bi jo lahko zahtevala načrtovana vzpostavitev trajnega mehanizma za reševanje kriz. K reviziji pozivata Nemčija in Francija, nekatere države pa imajo pomisleke. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V veljavo je stopil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2011. Nov zakon ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. Določa tudi izvajalce ukrepov, predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, ureja način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem. Zakon nadomešča Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) iz leta 1991, ki je bil kasneje večkrat dopolnjen in spremenjen. Ta se bo uporabljal še do 31. decembra 2010, z izjemo 53.c člena, ki se bo uporabljal do 31.12.2011 ter nekaterih določb poglavja II (Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom), ki se bodo uporabljale do začetka uporabe zakona, ki bo urejal posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. VEČ

Nova Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki bo začela veljati 6. novembra, naj bi zagotovila boljše sodelovanju pristojnih državnih organov pri odkrivanju in pregonu gospodarskega in organiziranega kriminala ter posledično več dobrih rezultatov na področju pregona. Sprejem nove uredbe je bil potreben tako zaradi prilagoditve noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP), natančneje spremembi 160.a člena, ki predstavlja normativni in vsebinski okvir za izdajo uredbe, kot tudi zaradi drugih sprememb in dopolnitev, ki med drugimi nalagajo medsebojno sodelovanje vseh državnih organov, ki so lahko kakor koli vključeni v odkrivanje in pregon storilcev gospodarskega kriminala in ne le državnemu tožilstvu in policiji. VEČ

Vlada je v 83. št. Uradnega lista RS objavila sklepe o odpovedih kolektivnih pogodb v javnem sektorju. Tako se na podlagi objavljenega Sklepa o odpovedi KPJS odpove Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) s šestmesečnim odpovednim rokom s ponudbo nove, ki jo bo vlada predložila v razumnem roku.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je predstavila predloge za izboljšanje zmožnosti Unije nuditi civilno zaščito in humanitarno pomoč. Namen je povečati učinkovitost in hitrost pri odzivih na nesreče, tako znotraj kot izven EU. VEČ

Podpisana je bila četrta od šestih pogodb razpisa za sistem Galileo (evropskega globalno navigacijskega programa), s čimer se začetek obratovanja Galilea predvideva za leto 2014. Pogodbo je dobilo združenje podjetij SpaceOpal GmbH za vzpostavitev in delovanje vesoljske in zemeljske infrastrukture. Galileo bo nudil tri začetne storitve, in sicer odprto storitev, javno regulirano storitev ter storitev iskanja in reševanja. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-467/08 odločilo, da je uporaba davka za zasebno reproduciranje (ki sicer spada pod institut pravičnega nadomestila iz 5. člena Infosoc direktive) pri nakupih medijev za reproduciranje s strani podjetij in strokovnjakov, ki niso bili kupljeni zaradi zasebnega kopiranja, v nasprotju s pravom EU. Tak davek se lahko naloži le v primeru, da se taki mediji uporabijo za zasebne namene.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava prehod terjatve na preživninski sklad:

Z izvršljivostjo odločbe o pravici do nadomestila preživnine preide na preživninski sklad terjatev otroka do višine zagotovljenih sredstev in skladu ni potrebno izkazovati dejanskih izplačil. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O izločitvi dokazov izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Recimo, da je temelj in osrednji del obtožbe izjava privilegirane priče, ki ni bila pravilno poučena. Ko sprejmeš odločitev o izločitvi takšnega dokaza, si praktično obtoženega oprostil obtožbe, čeprav je bilo sicer dokaj jasno, da je dejanje storil." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.