Junij 2010, številka 6-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Državni svet je podprl predloge Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije glede problematike obdavčevanja osnovne kmetijske in osnove gozdarske dejavnosti. Zaradi morebitnih posledic v dohodku kmetij možnost vložitve ustavne presoje Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ni izključena. VEČ.

Novela Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) predvideva okrepitev samostojnega položaja državnega tožilca, nove pristojnosti pa pridobiva tudi državnotožilski svet. VEČ.

Vlada je pripravila predlog novele Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), s katero se kot izključni zastopnik javnega interesa določa državno pravobranilstvo. VEČ.

Prvostopenjska sodišča morajo po novem strankam zagotoviti možnost uporabe mediacije za rešitev sporov. Ocenjuje se, da naj bi se na ta način letno rešilo okoli 10.000 zadev, rešitev pa je tudi finančno ugodna, saj se predvideva okoli 190.000 evrov prihrankov letno. VEČ.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H), ki sodi v paket slovenske izhodne strategije. Med drugim se uvajajo natančnejša pravila iskanja dolžnikovega premoženja in dodatna pooblastila za izvršitelje v zvezi s pridobivanjem podatkom o tem, kje to premoženje je. VEČ. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2010 Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je izdalo Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino, ki opredeljuje nevarne snovi in predmete, ki jih je prepovedano pošiljati v poštnih pošiljkah.

15. junija je začel veljati nov Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, tj. tiste z odločbami o usmeritvi in druge, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature.

15. junija je začel veljati tudi Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze, ki določa posebne pogoje za vozila, ki spremljajo izredni prevoz, ločuje pa jih na enostavno in zahtevno spremstvo. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je ocenila primernost uporabe varnostnih skenerjev na letališčih po Evropski uniji, na podlagi zahteve držav članic in Evropskega parlamenta. Preizkusna uporaba skenerjev je vse pogostejša tudi v EU, čeprav jih zakonodaja o varnosti v letalstvu zaenkrat ne ureja. Komisija ugotavlja, da uporaba skenerjev predstavlja možnost okrepitve varnosti potnikov. V kolikor bi se države članice odločile za uporabo tega ukrepa, pa morata biti namestitev in uporaba v skladu s standardi, ki zagotavljajo zaznavanje ter spoštovanje temeljnih pravic in varovanja zdravja. VEČ.

Evropska komisija je predstavila nov portal Scientix, ki je namenjen učiteljem, raziskovalcem, načrtovalcem politik in vsem, ki jih zanima znanost in izobraževanje. Portal nudi učne materiale, raziskovalne projekte in predloge o politikah, ki so jih nastali skozi znanstvene in izobraževalne projekte po Evropi.

V zadevi C-569/08 je sodišče EU določilo pogoje za preklic .eu domen, ki so bile registrirane z nameni špekulacije in zlorabe. Za oceno ali je bila domena registrirana v slabi veri, je potrebno upoštevati vse relevantne posebnosti za vsak posamezen primer. Sicer uporabo .eu domene ureja Uredba št. 733/2002.

Sodišče EU je v zadevi C-211/08 odločilo, da državi članici (kjer je sklenjeno zavarovanje) ni potrebno plačati stroškov zdravljenja v primeru, ko se nepredvideno zdravljenje nudi med začasnim bivanjem v drugi državi članici in v primeru, da tako zdravljenje tudi drugače plača pacient. V kolikor zdravljenje ni pokrito v okviru zavarovanja v matični državi, ji stroškov zdravljenja državljana med začasnim bivanjem v drugi državi članici ni potrebno plačati.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Poznate vse, tako povsem očitne kot skrite kotičke temeljev slovenske prekrškovne zakonodaje?

S sprejemom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je Zakon o prekrških (ZP-1) doživel že drugo v letošnjem letu uveljavljeno spremembo. Da ne boste več uporabljali dotlej veljavne verzije omenjenega zakona, za vas poskrbimo mi z našim IUS-INFO ČISTOPISOM ZP-1.

Če bi vam prej veljavna različica zakona vendarle kdaj prišla prav, pa imate pri nas vselej na razpolago tudi to možnost, in sicer s preprostim klikom na ČASOVNO LESTVICO ZP-1
 

 
  IUS KOLUMNA


Kljub temu, da se bo kmalu tudi uradno pričelo poletje, vas, če tega še niste utegnili storiti, vabimo k malce resnejšemu in razmislek vzbujajočem branju zadnjega prispevka ge. Vlaste Nussdorfer, ki se že v naslovu pomenljivo sprašuje, kaj je izkoriščanje otrok?

Naša kolumnistka, sicer tudi predsednica Belega obroča Slovenije, v luči svetovnega dneva boja proti otroškemu delu razmišlja o tem, kako pri mladih ohraniti otroško nedolžnost in brezskrbnost, a jih hkrati vzgojiti tako, da odrastejo v trdne in stabilne osebnosti. Ob tem med drugim postreže z ganljivim podatkom o številu otrok, ki so žrtve izkoriščanja, z druge, morda nekoliko temnejše strani pa se dotakne tudi nedavne zmage sedemletne Line na šovu Slovenija ima talent. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo iz sodnih arhivov izbrskali odločbo, ki obravnava vedno aktualno vprašanje izrekanja kazenskih točk za prekrške, storjene ob vožnji s kolesom.

Kljub v javnosti včasih prevladujočemu drugačnemu prepričanju za prekrške pri vožnji s kolesom kazenskih točk ni dopustno izrekati. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


16.6.2010 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
  maj 2010 1,48% na letni ravni
               0,12% na mesečni ravni
15.6.2010 Trošarina za energente
  Neosvinčen bencin, 98. okt. 484,5100 € za 1000 litrov
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Literatura na portalu IUS-INFO

Ste vedeli, da na našem portalu ne ponujamo zgolj pravnih predpisov, temveč tudi raznovrstno strokovno literaturo in da je mogoče poiskati članke, ki se nanašajo na točno določen zakon ali drug predpis, ki ga trenutno potrebujete? Da vam bo ta funkcija v čim večjo pomoč, smo za vas pripravili video vodnik, ki si ga lahko skupaj z drugimi ogledate tukaj.

 
 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.