Maj 2010, številka 5-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Poslanske skupine so se pri prvi obravnavi predloga Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) strinjale, da je zakon nujen, saj naj bi spodbujal delovno aktivnost. Obstaja pa strah pred večjim številom nepravilnosti in povečano količino administriranja. VEČ.

Državni zbor ni dosegel soglasja o novem protikorupcijskem zakonu, mnenja pa se krešejo predvsem ob vprašanjih o imenovanju članov protikorupcijske komisije ter umeščenosti lobiranja v zakon. Koalicija zakonu napoveduje podporo, opozicija pa mu nasprotuje. VEČ.

Vlada želi povečati konkurenčnost Slovenije, to pa namerava storiti z rebalansom državnega proračuna in pospešenim nadaljevanjem zastavljenih reform. VEČ.

Študentske in dijaške demonstracije proti zakonu o malem delu so se po mnenju predsednika Državnega zbora Pavla Gantarja sprevrgle v "vandalizem brez primere". Na stavbi parlamenta je nastala gmotna škoda. VEČ.

Državni zbor je sprejel spremembe treh davčnih zakonov: Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Namen sprememb je razbremenitev davčnih zavezancev ter spodbuda zaposlovanju in vlaganju v raziskave in razvoj. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Spremembe Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito med drugim določajo možnost razselitve v primerne institucije, kot so npr. dom upokojencev, varna hiša in dijaški domovi, če tako zahtevajo izjemne osebne okoliščine. Določeni so minimalni bivalni standardi za primer razselitve na zasebni naslov, prosilcem pa je naložena tudi dolžnost sporočanja vseh novih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi finančne pomoči.

9. junija bo začela veljati Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki določa preverjanje uhajanja in zajemanje omenjenih snovi, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki jih vsebuje, pa tudi pogoje za njihovo predelavo ter odstranjevanje.

Sprejet je bil Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi. Določa predavanja, ki jih tečaj vsebuje, način izvedbe preizkusa in vsebino potrdila o opravljenem preizkusu znanja.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


26. maja je Komisija predlagala, da banke ustanovijo preventivne sklade, iz katerih bi se reševale banke v težavah. Skladi bi se financirali glede na obveznosti bank in iz njihovega dobička, kar bi preprečilo, da jih rešujejo davkoplačevalci, kot se je dogajalo v trenutni finančni krizi. Tako bo večja obveznost do tretjih pomenila večji riziko in s tem večji prispevek v preventivni sklad za morebitno bodoče reševanje banke. VEČ.

Letno poročilo Komisije o enotnem evropskem trgu elektronskih komunikacij je dokaj kritično, saj se v njem ugotavlja, da ne potrošniki ne gospodarstvo ne uživajo vseh ugodnosti in možnosti pravega konkurenčnega trga telekomunikacij. Poročilo sicer zaznava napredek v konkurenčnosti, vendar pa opozarja na prevelike razlike med posameznimi članicami, ki preprečujejo vzpostavitev resničnega enotnega trga. VEČ.

V združenih sodbah Francije in ostalih proti Komisiji je sodišče odločilo, da izjave francoskih oblasti o tem, da bodo France Telecomu nudili pomoč v času, ko je bil le-ta v velikih težavah, ne pomenijo državne pomoči. Čeprav so te izjave prinašale nekakšno zagotovilo in prednost France Telecomu, pa dejansko državnih sredstev in s tem pomoči ni bilo danih. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Poznate že vse novosti na vetrovnem področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je, če že ne rekorder, pa vsekakor eden izmed glavnih pretendentov za laskav naziv največkrat spremenjenega zakona, saj je bil v svojem desetletnem obdobju veljavnosti že osemintridesetkrat predmet noveliranja in revidiranja. Da vam katera izmed teh sprememb, še posebej zadnja, ki bo stopila v veljavo konec maja, ne uide, za vas poskrbimo mi z IUS-INFO ČISTOPISOM ZPIZ-1.

Če vas zanima izsek veljavne področne zakonodaje iz kakšnega prav konkretnega zgodovinskega obdobja, pa vam s ČASOVNO LESTVICO ZPIZ-1 omogočamo tudi to.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste bili ob nedavnih študentskih protestih tudi vi zgroženi nad njihovim ravnanjem? Ali pa ste se morda strinjali, da je včasih pri zasledovanju pomembnih ciljev in vrednot potrebno uporabiti surovejši pristop, saj da le ta lahko resnično pripelje do sprememb? Ne glede na to, na katero vprašanje ste odgovorili pritrdilno, vam toplo priporočamo kolumno dr. Mateja Accetta z naslovom Študentski aktivizem.

Kolumna se omenjene konkretne problematike neposredno sicer le bežno dotakne, vseeno pa na koncu spoznate, da je v njej podane teze in misli še kako moč aplicirati tudi na dogajanje pred slovenskim parlamentom. Popelje vas namreč v ZDA, natančneje na kampus znamenite Harvardske univerze, ki je bil leta 2001 prav tako poligon študentskih demonstracij. Kakšen modus operandi so študentje izbrali in kakšna kazen je sledila njihovemu "zločinu", si lahko preberete sami, morda vas pa to vzpodbudi tudi k spremembi ali okrepitvi mnenja o ravnanju slovenskih študentov. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat vas seznanjamo z odgovorom na vprašanje, ali so sodniki upravičeni do plačila neizplačane razlike plače zaradi poslanskega znižanja osnove.

Vrhovno sodišče je ugodilo reviziji tožene stranke, tj. Republike Slovenije, in zavrnilo zahtevek tožnika - sodnika za plačilo neizplačane razlike plače za obdobje med 1.7.2005 in 31.12.2007. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.