Maj 2010, številka 5-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Mandatno-volilna komisija državnega zbora je zavrnila imenovanje Marka Šorlija za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. VEČ.

Odbor državnega zbora za gospodarstvo je sicer potrdil predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob-1), vendar pa je izglasoval določilo o obvezni udeležbi delavcev pri dobičku, za katero nekateri menijo, da spreminja zakon v samem temelju. VEČ.

Vlada naj bi predlog zakona o podnebnih spremembah sprejela do konca junija, predstavljal pa naj bi dolgoročni okvir, po katerem bi Slovenija do leta 2050 izpuste toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1986 znižala za 80 odstotkov. VEČ.

Sindikat upokojencev pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije nasprotuje predlogu sprememb zakona o zavarovalništvu, saj meni, da še dodatno onemogočajo, da bi način upravljanja oziroma odločanje na skupščini zdravstvene zavarovalnice Vzajemna določili sami člani družbe z akti družbe. VEČ.

Prihodki državnega proračuna bodo letos za 409 milijonov evrov nižji od predvidenih, odhodke pa namerava vlada zmanjšati za 496 milijonov evrov. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejet je bil Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), ki ureja načela upravljanja kapitalskih naložb, akte upravljanja ter ustanovitev, delovanje, pristojnosti in naloge Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Zakon začne veljati 29. maja.

1. junija začne veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki ureja obvezna ravnanja z omenjenimi odpadki, ki nastajajo v kuhinji in pri razdeljevanju hrane, določa pa tudi vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

1. junija začne veljati tudi Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, ki vsebuje določbe o prednostnih športnih panogah in posebnih potrebah Slovenske vojske ter o formacijskih dolžnostih, na katerih se zaposlujejo vrhunski športniki in trenerji. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


19. maja je bila sprejeta nova Direktiva o energijskem označevanju, ki prenavlja staro ter razširja uporabo na izdelke iz komercialnega sektorja in industrije. Uvaja tudi novo označevanje, namenjeno pomoči potrošnikom. V Uradnem listu bo objavljena junija. VEČ.

Varstvo potrošnikov naj bi se povečalo tudi z obveznim označevanjem porekla oblačil, kar so evropski parlamentarci potrdili s sprejemom sheme za označevanje oblačil. Sprejeto besedilo želi preprečiti zavajanje potrošnikov, da je bilo nekaj narejeno v določeni državi (predvsem v EU), čeprav je bilo v resnici izdelano drugje (v tretjih državah). VEČ.

Evropski parlament je sprejel predlog za dopolnitev direktive o enakem obravnavanju samozaposlenih moških in žensk. Iz predloga med drugim izhaja, da bi morali običajno socialno varnost - vsaj 14 tednov porodniškega dopusta po direktivi o nosečih delavkah - nuditi tudi samozaposlenim ženskam in ženam oziroma zunajzakonskim partnericam samozaposlenih mož. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Poznate že vse novosti, ki so bile nedavno vnešene na področje predšolske vzgoje?

Zakon o vrtcih (ZVrt) je bil od njegovega sprejema v povprečju revidiran vsaki dve leti, v zadnjih šestih mesecih pa je bilo njegovo besedilo spremenjeno že dvakrat. Da vas nekoliko hitrejši tok dopolnitev ne bi presenetil, vam ponujamo zadnji IUS-INFO ČISTOPIS ZVrt.

Če vas zanima tudi časovna dinamika omenjenega zakonodajnega področja, pa ste vljudno vabljeni k ogledu naše ČASOVNE LESTVICE ZVrt, s pomočjo katere boste z zgolj nekaj pritiski na vašo miško prispeli na želeno zgodovinsko točko v času. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Se vam zdi, da ste slišali že vse o vroči referendumski temi, pa vendar vse premalo konkretnih navedb pravnih strokovnjakov? V takem primeru, pa tudi sicer za morebiti nov pogled na celotno zadevo, si preberite zadnjo kolumno prof. dr. Mira Cerarja z neposrednim naslovom Referendum o arbitražnem sporazumu.

Naš kolumnist celotno problematiko podpisa arbitražnega sporazuma in razpisa referenduma o njegovi ratifikaciji vpne v kritični okvir in se obenem vpraša, kako lahko državljan, ki je pravni laik, sploh sprejme "pravo" odločitev. Enotni si niso namreč niti strokovnjaki in politiki, to pa ne le meče slabo luč na slovensko enotnost, temveč le še dodatno prispeva k že tako nizki kredibilnosti instituta referenduma. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokratna sodna praksa obravnava vprašanje dovoljenosti obnove v izvršilnem postopku.

Če je sklep o izvršbi pravnomočen, a izvršilni postopek ni pravnomočno končan, obnova postopka zaradi nepravilne vročitve sklepa o izvršbi ni dovoljena. VEČ.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


14.5.2010 minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
  april 2010, na letni ravni 1,48%
17.5.2010 rast cen življenjskih potrebščin v RS
  april 2010 + 1,00%
18.5.2010 trošarina za energente
  neosvinčen bencin, 98 okt., 1000 l 474,51 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.