April 2010, številka 4-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Vlada je sprejela predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novela daje upnikom možnost, da z dokapitalizacijo rešujejo podjetje, če se za to ne odločijo lastniki. VEČ.

V letu 2010 je vlada izobraževanju odraslih namenila okoli 56,5 milijona evrov, saj želi zaradi gospodarske krize in naraščanja brezposelnosti spodbuditi aktivno politiko zaposlovanja. VEČ.

Vlada kljub obljubi koalicije, da bo ustanovila urad za starejše, projekta ne namerava izpeljati, kot razlog pa navaja varčevanje. Pomembneje se ji zdi zagotoviti osnove za varno starost, to pa naj bi dosegla s pokojninsko reformo. VEČ.

Lani je bilo v slovenskih zaporih obravnavanih nekaj manj kot 5000 oseb, kar je osem odstotkov več kot leto poprej. Slovenski zapori še naprej ostajajo prenatrpani, kaže pa se tudi pomanjkanje zaposlenih. VEČ.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A), ki med drugim določa povezane plačilne sisteme. VEČ.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Ministrstvo za finance je izdalo Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila, po katerem davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki jih je v skladu z zakonom dolžan voditi, davčnemu organu pa ga mora predložiti do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega ga je sestavil.

Spremenjen je bil Pravilnik o prevozih pacientov, ki po novem določa "nenujni" prevoz pacientov kot prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.

Noveliran Pravilnik o priznanjih policije med drugim določa, da se uslužbencem policije ali Ministrstva za notranje zadeve za dolgoleten izjemen osebni prispevek pri krepitvi varnosti Republike Slovenije ter razvoju in krepitvi policije podeli strelno orožje.

20. aprila je začel veljati Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, ki želi omogočiti prevoz tovora, ki ne bi predstavljal nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa in ne bi povzročal škode na cesti in objektih. Tovor mora biti naložen, pritrjen in zavarovan v skladu s priloženimi Navodili za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je sprejela sklep, ki s 1. majem 2011 državam članicam nalaga uporabo Evropske baze podatkov o medicinskih pripomočkih (Eudamed). Obvezna uporaba baze pomeni povečano varnost pacientov, saj imajo nacionalni organi hiter dostop do bistvenih podatkov. Medicinski pripomočki se razlagajo ekstenzivno, saj pod ta pojem spadajo tako pripomočki za ohranjanje življenja, npr. srčni spodbujevalnik, implantati in rentgen, kot tudi preprosti pripomočki vsakdanje rabe, npr. injekcije ali krvni testi. Ti pripomočki se v EU prodajajo na skupnem trgu, vendar pa se podatki (certifikati ustreznosti, podatki o medicinskih raziskavah), ki zagotavljajo varnost teh naprav, zaenkrat zbirajo le na nacionalni ravni. Eudamed je varna baza podatkov, ki omogoča hiter dostop do podatkov o varnosti medicinskih pripomočkov ter navaja pravila prodaje za proizvajalce in-vitro diagnostičnih pripomočkov. VEČ.

Sodišče EU je v sodbi C-511/08 odločalo o Direktivi o zaščiti potrošnikov glede pogodb na daljavo, in sicer o delu, ki govori o možnosti potrošnika, da odstopi od pogodbe v roku sedmih dni od sklenitve brez razloga in brez kazni. V primeru odstopa mora prodajalec vrniti potrošniku kupnino, zaračunati pa sme le neposredne stroške, ki jih je imel z vračilom blaga. Sodišče ugotavlja, da direktiva v tem pogledu izključuje nacionalno zakonodajo, ki dovoljuje prodajalcu, da v primeru odstopa od pogodbe stroške dostave blaga zaračuna potrošniku. Namen te določbe direktive je, da se potrošnika ne odvrne od morebitnega uveljavljanja pravice do odstopa. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Že poznate spremembe, ki jih v ureditev pravdnega postopka prinaša nedavno sprejeta odločba Ustavnega sodišča RS?

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je bil od sprejema v letu 1999 že večkrat spremenjen, zaradi svoje aktualnosti in pomembnega mesta, ki ga ima v slovenski pravni ureditvi, pa je bil nemalokrat tudi predmet odločanja Ustavnega sodišča RS. Vse te spremembe in razveljavitve zaradi ugotovljenega neskladja z Ustavo RS v celoti zajema tudi naš IUS-INFO čistopis ZPP.

Ker je v postopkih pred sodišči pogosto pomemben tudi trenutek začetka samega postopka, trenutek odločitve nižjega sodišča ali kakšna druga časovna okoliščina, vas vabimo k ogledu naše ČASOVNE LESTVICE ZPP. Z njeno pomočjo lahko z enim samim klikom pridete do tiste izmed 16 verzij čistopisa, ki jo potrebujete in ki jo bo ob odločanju v pravdnem postopku uporabilo tudi sodišče. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste v času krize, afer, novic o teptanju človekovih pravic in drugih perturbacij v današnjem vsakdanu kaj razmišljali o vrednotah sodobnega časa? Če še niste ali pa si želite še kakšnega pogleda na to pomembno tematiko, vas vabimo k branju zadnje kolumne ge. Vlaste Nussdorfer s povsem nedvoumnim naslovom Vrednote včeraj, danes, jutri.

Naša kolumnistka se ob mislih otrok, ki so jih povprašali o pomenu nekaterih pojmov, sprašuje, koliko ta otroška iskrenost odmeva v vrednostnem sistemu današnje družbe, za katero se zdi, da jo vedno bolj prevevajo pretirana tekmovalnost, usmerjenost k individuumu in nepripravljenost pomagati sočloveku. Medtem ko se na prvi pogled vse zdi črno, pa se vendarle najdejo svetilniki, ki odkrivajo, da je človek še vedno sposoben velikih stvari, a zgolj, če v to vloži primeren trud. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden smo za vas izbrali sodno prakso, ki podaja del odgovora na vprašanje, kakšno ravnanje obdarovanca šteje za hudo nehvaležnost kot enega izmed razlogov za preklic darilne pogodbe.

Če pride do spora, za katerega ni kriv izključno obdarovanec, ta pa zoper darovalca zato sproži tudi ustrezne civilne in kazenske postopke, ki niso očitno neutemeljeni, to še ne predstavlja pravno sankcioniranega dejanja hude nehvaležnosti. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


mag. Barbara Mazovec-Kšela: Spolna diskriminacija pri objavi prostih del

dr. Boštjan Zalar: Javna kritika sodnih odločb

Urška Klakočar, Vera Kovačević: Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku

 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2010 tedenska učna obveznost ravnatelja glasbene šole
  do 5 oddelkov 11 ur
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.