April 2010, številka 4-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo zahtevala izvedbo naknadnih zakonodajnih referendumov, če bodo sprejete predlagane zakonske spremembe pri pokojninah in delovnih razmerjih, izključena pa ni niti splošna stavka. VEČ.

Preliminarne analize o delu sodišč v letu 2009 kažejo, da je bil lani pripad novih zadev na sodiščih največji v zadnjih dvajsetih letih, število nerešenih zadev pa najmanjše po letu 1996. Končnih podatkov še ni. VEČ.

8. aprila je minilo 20 let od prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji po drugi svetovni vojni, na katerih je zmagala Demokratična opozicija Slovenije (Demos), skupno pa je v republiško skupščino prišlo devet strank. VEČ.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je določil znesek letošnjega letnega dodatka, ki ga bodo dobili upokojenci z nižjimi pokojninami. Znašal bo skoraj 368 evrov, dodatek upokojencev z višjimi pokojninami pa okoli 223 evrov. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


10. aprila so začele veljati spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A), ki določajo nov prihodek za izvedbo investicij v javno železniško infrastrukturo z namenom njene posodobitve. V ta namen se preusmerja tudi del koncesijskih dajatev Luke Koper, za dosego cilja omejitve finančne nediscipline pa novela določa plačilne roke tudi za posredne proračunske uporabnike. Novost je še možnost sklenitve neposredne pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju za ustanove, ki jih je ustanovila RS na področju mednarodnega sodelovanja.

Istega dne je v veljavo stopil noveliran Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS), ki po novem ureja tudi pristojnosti Banke Slovenije pri izvajanju nalog, povezanih s članstvom, ter določa, da imenovanje namestnika guvernerja v omenjenem skladu ne bo več vezano na funkcijo namestnika guvernerja Banke Slovenije.

24. aprila začne veljati Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD), ki želi omogočiti zakonito in nemoteno delovanje sklada ter s tem zagotavljati možnosti za razvoj kulturne dejavnosti in za spodbujanje kulturne ljubiteljske dejavnosti. Zakon tako določa namen, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor sklada. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Ponovno se vrača SWIFT! O sporazumu glede prenosa finančnih podatkov med EU in ZDA za potrebe boja proti terorizmu so zopet razpravljali evropski parlamentarci, Evropska Komisija pa je pripravila nove smernice za ponovna pogajanja z ZDA. Ministri držav članic bodo o novi strategiji za pogajanja razpravljali 23. aprila, Komisija pa pričakuje sprejem pred julijem. Parlamentarci še vedno nasprotujejo masovnim prenosom podatkov, saj bi se tudi po novih rešitvah vsak mesec preneslo 90 milijonov podatkov. Opozarjajo, da lahko tudi najmanjše banke individualizirajo podatke. VEČ.

Evropski parlamentarni odbor za civilne svoboščine, pravico in notranje zadeve je potrdil predlog Komisije glede pravice do poštenega sojenja. Predlog direktive predvideva večjo zaščito obdolžencev v samem postopku, in sicer prek dodatnih opredelitev glede pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih kjerkoli v Evropski uniji. To pomeni imeti pravico do tolmača skozi celoten postopek, imeti pravico do prevoda vseh dokumentov pomembnih za postopek in imeti pravico do nasveta pravnika pred odpovedjo kateri izmed teh pravic. VEČ.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je sprejel mnenje glede predloga direktive o elektronskih odpadkih in elektronski opremi. Predlog z dne 3. decembra 2008 je bil dodobra obravnavan v parlamentu, vendar brez ozira na varstvo osebnih podatkov. Nadzornik opozarja, da se predlog osredotoča le na okoljske rizike v zvezi z elektronskimi odpadki, ne opredeljuje pa se do rizikov v zvezi z zaščito podatkov, ki bi lahko nastali zaradi zlorabe neustreznega sistema in prostora odstranjevanja odpadkov in opreme. To se nanaša predvsem na osebne podatke, ki bi ostali shranjeni na opremi, namenjeni za odpad. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste že uspeli prebrati, kaj ima o pravnem pisanju, recenzijah in kritičnosti povedati dr. Matej Accetto in kaj v njegovem novem sestavku je v zadnjih dneh sprožilo val medijskega pisanja?

Naš kolumnist po položitvi temeljev pomena vse prepogosto premalo poudarjene znanstvene in argumentirane razprave podaja konstruktivno, a neusmiljeno kritiko s Prenovljeno pravo Evropske Unije naslovljene knjige Milana Martina Cvikla. Pri tem izkazuje pogumno držo in na povsem konkretnih argumentih razvija tezo o (ne)izvirnosti omenjenega dela, ki se sicer bohoti z mogočnimi 1023 stranmi. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden smo za vas poiskali sodno prakso Vrhovnega sodišča RS, ki odgovarja na vprašanje, ali je kritične vrednosti hrupa mogoče uvrstiti v okvir pravno priznane škode.

Mejne, vsekakor pa kritične vrednosti hrupa, ki so višje od običajnih vrednosti hrupa zaradi pretoka cestnega prometa, se lahko subsumirajo pod pravni standard škode, ki presega meje, določene v tretjem odstavku 133. člena Obligacijskega zakonika (OZ). VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


Igor Vuksanović: Pogled na pravno problematiko nevarnih psov

dr. Matjaž Ambrož: Nova bogatija

mag. Bojana Zadravec: Pomanjkljivosti Družinskega zakonika

 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.