April 2010, številka 4-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Ministrstvo za pravosodje je v razpravo poslalo izhodišča za pripravo novega zakona o državnem tožilstvu, ki naj bi vseboval temeljne rešitve pri urejanju razmerij na tem področju. VEČ.

Po javni predstavitvi mnenj glede predlaganega Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1) se zdijo sporne predvsem določbe glede razmejitve javnega in zasebnega v zdravstvu, podeljevanja koncesij in pristojnosti zdravniške zbornice. VEČ.

Veljati so začela Navodila o izvajanju državnotožilskega reda, ki pa še čakajo na presojo ustavnosti. VEČ.

Državni svet je izglasoval veto na novelo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO), ki bi omogočila nastanek samostojnih občin Ankaran in Mirna, svojo odločitev pa je med drugim oprl na argument, da širši gospodarski in družbeni interes zahteva enotnost teritorija v Koprskem zalivu. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Izdan je bil Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela, ki ureja letni program dela sodišč. Ta je sestavljen iz letnega izvedbenega načrta sodišča in načrta poslovnih rezultatov, pravilnik pa bo začel veljati 17. aprila.

7. aprila je začel veljati Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI), ki naj bi se uporabljal za obdobje od leta 2010 do 2023. Sredstva naj bi zagotavljale letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijske dajatve Luke Koper d.d.

21. aprila bodo v veljavo stopile spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), ki uvajajo preizkus znanja za voznike, ki so opravili temeljne vozniške kvalifikacije. Vozniško kvalifikacijo se vpiše v vozniško dovoljenje, vozniki pa bodo svojo kvalifikacijo izkazovali z izkaznicami. Slednje bodo elektronsko vodene s strani ministrstva za notranje zadeve.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je državam članicam predlagala, da razmislijo o morebitnem novem davku na finančne transakcije in o novih dajatvah na emisije ogljikovodikov. Ti ukrepi bi v bodoče pomagali pri odpravi posledic finančne krize in pri plačilih razvojnih pomoči. Predlog, ki ga bodo finančni ministri EU obravnavali med 15. in 17. aprilom, ocenjuje možnosti EU za vpeljavo novih davkov in dajatev. Predlaga dajatev, podobno švedskemu »prispevku za stabilnost«, namenjenemu reševanju nacionalnih bank, če bi v bodoče zašle v težave, med predlaganimi rešitvami pa je tudi že omenjeni davek na finančne transakcije. Del slednjega predstavlja tudi davek na denarne transakcije, ta pa v podobni obliki Združenim državam Amerike prinese letno okoli 22 milijard evrov.

Več kot imamo elektronskih naprav, več potreb imamo oz. imajo te male ali malo večje napravice po digitalni komunikaciji. Kar vzbuja problem je, da jih veliko tekmuje za isto pasovno širino. Že sedaj poznamo motnje in škrtanja v mobilnih telefonih, radijih, televizijah ipd, s povečevanjem elektronskih komunikacij na istih pasovih pa se povečujejo tudi motnje v delovanju naprav. Za zadovoljitev potreb operaterjev in storitev bo zato treba v EU določiti sprejemljive motnje. Po nekaterih tamkajšnjih testih glede vprašanja, ali bi dolgoročni razvoj mobilnih omrežij negativno vplival na delovanje komunikacijskih storitev, so ugotovili, da bi bil problem lahko kar znaten v primerih, ko se naprave uporabljajo blizu ena drugi (okoli enega metra). Take motnje bi lahko zavrle rast in razvoj digitalnih TV in visoko ločljivostnih storitev, saj so te storitve občutljive za pravilno oz. nemoteno delovanje. Rezultati v Nemčiji niso pokazali relevantnih motenj, vendar so kritiki opozorili, da test ni bil korekten, saj vanj ni bilo vključeno praktično nobeno mobilno omrežje nove generacije. Res je tudi, da je teh omrežij zaenkrat le peščica in da taki testi ne morejo dati najboljših rezultatov. Problem torej ostaja, diskusija bo še potekala, za rešitve pa bomo morali počakati na naše vladarje. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste že seznanjeni z novostmi na področju javnega naročanja, ki bodo pričele veljati 11. aprila?

Tako Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) kot Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) sta nedavno doživela pomembnejše spremembe, ki so že v celoti zajete v našem IUS-INFO ČISTOPISU ZJN-2 in ZJNVETPS.

Če vas zanima tudi, kakšna je bila vsebina katere izmed prej veljavnih verzij čistopisa omenjenih zakonov, pa to lahko preverite v časovni lestvici ZJN-2 ali ZJNVETPS
 

 
  IUS KOLUMNA


Tudi vi že od nekdaj sumite, da juristke izbirajo juriste in obratno? In le kdo bi bil boljši naslov za odgovor na to večno vprašanje, ki človeštvo muči že vse od prve, še kamnite izdaje Hamurabijevega zakonika, kot stari pravniški maček in sodnik Vrhovnega sodišča RS, gospod Vasilij Vasko Polič?

Naš kolumnist vam skozi tri komične in z ravno pravšnjo mero poetičnega cinizma posute zgodbe prikaže tudi drugo stran realnosti izbire pravniškega poklica in pravne kariere. Da izveste, ali vam bodo te na obraz privabile zgolj rahel nasmešek ali pa vas prisilile k razmisleku o globljih življenjskih temah, jih boste morali prebrati v celoti, vendar vam zagotavljamo, da vam izgubljenega časa, ki to pravzaprav ne bo, ne bo žal. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden smo izbrali še svežo sodbo Višjega sodišča v Mariboru, ki je obravnavala vprašanje dolžnostnega ravnanja v primeru toče in neurja.

Umik z avtomobilom med hujšimi vremenskimi ujmami na gozdno pot, kjer obstaja možnost, da drevje povzroči škodo, šteje za kršitev takega dolžnostnega ravnanja in ga je moč šteti za malomarnost. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


30.3.2010 povprečna mesečna bruto plača v RS
  januar 2010 1.448,12 EUR
1.4.2010 temeljna obrestna mera
  april 2010 1,22 % na letni ravni
1.4.2010 trošarina na neosvinčen bencin, 98 okt.
  1000 litrov 469,51 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.