Februar 2010, številka 2-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je predstavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon naj bi vzpostavil učinkovit in pravičen sistem, kjer naj bi pomoči potrebni le-to dobili ne glede na njihovo trenutno plačilno sposobnost. VEČ.

Urad za verske skupnosti bo na zahtevo Zakona o verski svobodi (ZVS) po letošnjem 3. marcu iz registra verskih skupnosti izbrisal tiste verske skupnosti, ki mu do takrat ne bodo predložile potrebnih temeljnih ustanovnih listin in podatkov, saj bo tega dne preteklo v zakonu določeno triletno obdobje za njihovo posredovanje. VEČ.

Odbor za gospodarstvo je soglasno potrdil novelo Energetskega zakona, ki poenostavlja delovanje malih elektrarn in spodbuja varčevanje z elektriko v javnih stavbah. VEČ.

Evropska komisija je predlagala reformo Eurostata, s katero želi izboljšati točnost in zanesljivost statističnih podatkov, ki mu jih posredujejo države članice. Predlog je posledica težav s prirejanjem podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu Grčije. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.2.2010 Zakon o igrah na srečo (ZIS)
1.3.2010 Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV)
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


23. februarja je začel veljati Zakon o minimalni plači, ki le-to zvišuje na 562 evrov neto. Toliko namreč znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški, plače pa bodo v novi višini prvič izplačane v mesecu marcu 2010.

Istega dne je stopila v veljavo tudi novela Zakona o dohodnini, ki zvišuje dodatno splošno olajšavo in prag dohodkov za njeno uveljavljanje, s tem pa omogoča dvig minimalne plače.

Noveliran je bil Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva 0,2-odstotno zvišanje plač v javnem sektorju.

Veljati je začela tudi novela Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev. Finančna kriza in trenutno ekonomsko stanje sta botrovala podaljšanju začasnega znižanja plač s predvidenega 31. marca do konca tega leta.

Od 20. februarja velja Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki prepoveduje izdajo novih dovoljenj za sezonsko delo. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi na evropskem parketu tokrat posebej izpostavljamo:

Evropski parlamentarci so na Odboru za pravice žensk in enakopravnost spolov obravnavali več zadev in sprejeli predlog za podaljšanje porodniškega dopusta na 20 tednov. Predlog bo šel v prvo branje v parlamentu v marcu, pri čemer pa je predvsem zaradi krize in težave z ohlapnimi proračuni vprašanje, kako bodo države članice sprejele ta predlog. Poleg težav opozarjajo tudi na morebitno destimulativno zaposlovanje mladih žensk. V podporo predlogu pa govori trenutna demografska situacija Evropske unije, saj naj bi ugodna politika, med drugim porodniških dopustov, stimulirala k povečevanju rojstev. Sedaj veljavna zakonodaja (Direktiva 92/85) določa minimalno 14 tednov porodniškega dopusta, pri čemer je obvezno dva tedna izkoristiti tik pred ali tik po rojstvu. Predlog Komisije za spremembo zadevne direktive je predvidel podaljšanje na 18 tednov, a pri tem ni omenjal očetovskega dopusta, zadnji amandmaji pa govorijo tudi o tem, tako da naj bi ugodnosti veljale za vso družino.

Predstavniki držav članic so potrdili popravke pravil, ki urejajo registre dovoljenj za emisije na podlagi skupinskega sistema trgovanja z emisijami. Nova pravila so bila sprejeta z namenom priprave na vstop letalskega sektorja v evropsko shemo trgovanja z emisijami, vendar pa vsebujejo tudi ukrepe za boj proti prevaram ob nedavnih spletnih napadih na nacionalne registre. Trgovanje z emisijami v EU (Direktiva 78/176, Direktiva 82/883, Direktiva 92/112, Direktiva 96/61, Direktiva 1999/13, Direktiva 2000/76 in Direktiva 2001/80) je glavno orodje za zmanjševanje ogljikovih emisij, saj se tako maksimizira njihova količina na posamezno družbo. Kdor gre nad dovoljeno mejo, mora kupiti elektronsko emisijsko dovoljenje od tistih, ki so izboljšali svojo okoljsko ozaveščenost. Spletni prevaranti so prejšnji mesec pošiljali prirejena sporočila družbam, ki uporabljajo registre, in jih usmerjali na prirejene spletne naslove, kjer naj bi vnesli identifikacijsko kodo in geslo (phishing). S tem so prišli do nekaj emisijskih dovoljenj, ki so jih prodali naprej. Novi ukrepi proti takim prevaram dovoljujejo administratorjem v posameznih državah, da odklonijo odprtje novega računa ali zadržijo ali zaprejo račun. Prav tako bo po novem možno, da se informacije iz registrov izmenjujejo med organi držav članic.

Komisija EU je proti spletni družbi Google uvedla preiskavo zaradi suma, da spletni velikan neupravičeno diskriminira konkurenčne iskalnike. Uvedla jo je na podlagi prijav treh družb s konkurenčnimi iskalniki (angleška storitev primerjanja cen Foundem, francoski pravni iskalnik ejustice.fr in Microsoft prek svoje podružnice Ciao z iskalnikom za spletno nakupovanje), ki Google obtožujejo, da jih v svojih algoritmih diskriminira, tako da je njihove dokumente na spletu težje najti (prek iskalnika Google), s tem pa naj bi bili tudi manj zanimivi za oglaševalce. To utemeljujejo s tem, da se v Evropski uniji prek Googla išče kar v 90% primerov, bistvo preiskave pa je odgovoriti na vprašanje, ali Google s svojim delovanjem duši konkurenco oziroma ali škodi uporabnikom in partnerjem. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Uporabljate Zakon o dohodnini (ZDoh-2), a niste prepričani, da vaše besedilo v celoti upošteva tudi nedavne spremembe?

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je vpričo spreminjajočih se zahtev davčne politike tudi sam predmet pogostih sprememb, kot tak pa je bil tudi letos že kar dvakrat noveliran. Vse dosedanje spremembe in dopolnitve so upoštevane v našem IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je prikazana tudi časovna dinamika opisanih sprememb, na voljo je namreč vseh 12 verzij čistopisov od sprejema zakona konec leta 2006 naprej. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste ob naslovu Pravo kot sredstvo poneumljanja pomisili, da kaj takega pa že ne? Če vas že sam naslov ni dovolj pritegnil ali pa ste novo kolumno prof. dr. Mira Cerarja spregledali, vas vabimo k branju sedaj.

Naš kolumnist razmišlja o pravu kot izhodu, ki ga je potrebno uporabiti, ko določenega družbenega razmerja ali konflikta ne uspemo urediti ali razrešiti na neformalen, zdravorazumski način. Če pa takih izhodov postavimo preveč, pa ne le postavimo pod vprašaj učinkovitost takega ravnanja, temveč posežemo tudi v ključno funkcijo prava kot takega. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden obravnavamo vprašanje začasne ureditve preživljanja otrok.

Za izdajo začasne odredbe glede preživljanja otrok je potrebno izkazati tako slabo premoženjsko stanje, ki ogroža preživetje otrok, kot grožnjo nastanka težko nadomestljive škode. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


23.2.2010 minimalna plača
  od 1.3.2010 734,15 EUR
23.2.2010 uskladitev pokojnin
  od 1.1.2010 + 1,1%
23.2.2010 državna pokojnina
  od 1.1.2010 181,36 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.