Februar 2010, številka 2-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Ministrstvo za okolje in prostor je vladi predlagalo, naj zniža subvencije za mlade družine, ki jih predvideva Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Vlada bo odločala o predlogu, da se znesek zniža na 250 evrov. VEČ.

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve je domovom za starejše občane priporočilo največ dvoodstotno povišanje cen socialno varstvenih storitev, vsa preseganja cen pa bodo morali izvajalci dodatno utemeljiti. VEČ.

Vlada je 4.2.2010 sprejela slovensko izhodno strategijo 2010-2013, v kateri so začrtani ukrepi za uspešen izhod države iz krize. VEČ.

Nevladne organizacije so nezadovoljne z vlado glede urejanja njihovega statusa. Še vedno čakajo na Zakon o prostovoljstvu, ki bi ga morali sprejeti lani. Ministrstvo za javno upravo napoveduje, da bo zakon pripravljen septembra. VEČ.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje ali deleže v kapitalu, morajo najpozneje do ponedeljka, 1. marca 2010, davčni upravi oddati napoved za odmero kapitalskih dobičkov. Ta dan poteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite ter od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. VEČ.

Odbor DZ za notranjo politiko je podprl novelo zakona od detektivski dejavnosti, ki bi omogočila pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti tudi državljanom članic EU in Evropskega gospodarskega prostora. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


20. februarja bo v veljavo stopil Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji.

Od 6. februarja velja Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela. Skupna kvota za leto 2010 je 12.000 delovnih dovoljenj, namenjena pa je tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.

Novela Zakona o splošnem upravnem postopku podrobneje ureja strokovni izpit iz upravnega postopka, vročanje in pravico upravnega inšpektorja, da vstopi v prostore organa, ter pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Na Evropskem sodišču pravice je Komisija vložila novo tožbo proti Sloveniji, in sicer na področju izdajanja dovoljenj za industrijske obrate. Slovenija (in še pet drugih članic: Danska, Grčija, Nizozemska, Portugalska in Španija) naj bi kršila Direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva IPPC in njena kodificirana različica), saj ni izdala novih ali obnovljenih dovoljenj za industrijske obrate, s katerimi bi zmanjšale škodljive izpuste za okolje. VEČ.

Kljub zavrnitvi s strani odbora evropskega parlamenta za pravosodje in veliki verjetnosti, da ga bo zavrnila tudi parlamentarna večina, je v veljavo stopil sporazum SWIFT, ki omogoča prenos bančnih oz. finančnih podatkov med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo. Prek sistema SWIFT so dostopni podatki o bančnih računih in osebni podatki strank, sporazum pa je v velikem interesu ZDA, saj pomeni velik prispevek k programu sledenja financiranja terorizma. Evropski parlamentarci so sporazumu nasprotovali z razlogi, da vzpostavlja velika vprašanja glede zasebnosti (porajajo se dvomi, ali sta na primer načeli nujnosti in sorazmernosti sploh upoštevani v sporazumu) in politične odgovornosti, ki se umikajo argumentu nacionalne varnosti. VEČ.

Sodba C-555/07 obravnava načelo nediskriminacije na podlagi starosti, ki ga je sodišče že priznalo leta 2005 v sodbi Mangold kot eno izmed temeljnih načel prava Evropske unije. Načelo je določeno tudi v direktivi 2000/78, ki pa v določenih primerih dovoljuje državam članicam, da uredijo drugačno obravnavanje na podlagi starosti, ne da bi to pomenilo diskriminatorno ureditev. Taka ureditev je namreč dopustna, če jo je moč upravičiti z zakonitim ciljem politike zaposlovanja, trga dela ali poklicnega izobraževanja. Sodišče ugotavlja, da pravo EU oz. načelo nediskriminatornosti izključuje nacionalna pravila kot je npr. nemško pravilo, ki delovne dobe, pridobljene pred dopolnjenim 25. letom, ne upošteva pri izračunu odpovednega roka. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Še niste utegnili prebrati nove kolumne predsednice Belega obroča Slovenije Vlaste Nussdorfer? Da bi izvedeli, na koga se njeno vprašanje Kako jih zaščititi? pravzaprav sploh nanaša, vas vabimo, da v tem snežnem vremenu ob vroči kavi ali čaju razmislite tudi o tistih, ki ob naravnih in življenjskih katastrofah ne morejo enostavno pobegniti "na toplo".

Naša kolumnistka tako med drugim razmišlja in poudarja, "... da nismo le bogati in revni, da je pomembno, da smo dobri, plemeniti, pošteni, radodarni, srčni, ljubljeni in taki, ki znamo preprosto imeti sočloveka radi." VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden vam izbrana sodna praksa ponuja odgovor na vprašanje narave rejniškega razmerja.

Rejništvo ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih bi ga bilo moč kvalificirati kot delovno razmerje. Gre namreč za posebno obliko varstva in vzgoje otrok, pri katerem ima rejnik le posebna zakonska pooblastila, tudi sistemsko pa je urejeno drugače in ni oblikovano kot lasten organizacijski delovni proces. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 kvota delovnih dovoljenj za tujce
  leto 2010 12.000 dovoljenj
1.1.2010 minimalna zajamčena donosnost premije PDZ
  januar 2010 1,48% na letni ravni
1.2.2010 priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami
  februar 2010, EUR, do 1 meseca 0,425%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.