Januar 2010, številka 1-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Novela Zakona o sodiščih (ZS) prinaša številne spremembe na področju posodabljanja, organizacije, vodenja in upravljanja sodišč ter krepi položaj sodnega sveta in mu nalaga nove pristojnosti. Novela uvaja tudi možnost razrešitve predsednika sodišča, če sodišče dve leti ne bo dosegalo rezultatov, ki jih je sodišče samo načrtovalo. Pomembna novost je tudi ustanovitev specializiranega oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala.

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki veljajo od 1. januarja 2010, prinašajo v slovenski prostor spremembe Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na vrsto sprememb pri obračunu DDV in varovanju pred davčnimi tveganji. VEČ.

V veljavi je tudi novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), katere temeljni cilj je poenostavitev davčnega postopka. Z novelo so predvideni posebni primeri prekinitve davčnega postopka, omogočeno je izpodbijanje domneve o opravljeni vročitvi, spremembe pa se nanašajo tudi na obračun obresti pri vračilu davka; po novem se obrestujejo plačane zamudne obresti, kadar le-teh davčni organ v zakonskem roku za vračilo davka ne vrne.

Prav tako sta s 1. januarjem začela veljati nova pravilnika, ki določata obrazec za informativni izračun dohodnine ter obrazec za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, spremenjeni pa so bili tudi obrazec za odmero akontacije dohodnine in obrazci za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) se socialni transferji na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) v letu 2010 usklajujejo v višini polovice v zakonu določenega obsega uskladitve.

Spremenjeni so bili zneski za izračun minimalnega kapitala in zneski zajamčenega kapitala zavarovalnic, določeni v 110. in 112. členu Zakon o zavarovalništvu (ZZavar).  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZDavP-2, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) relativno nov predpis, saj se je začel uporabljati šele pred tremi leti, je bil že štirikrat noveliran, kar dvakrat konec leta 2009. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDavP-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, ter njegov predhodnik ZDavP-1.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.

Sodišče ES je v primeru C-345/08 odločilo, da se dostop do pravnega usposabljanja v državi članici lahko pogojuje s širokim in poglobljenim znanjem nacionalne zakonodaje.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava (ne)enako obravnavo mobilnih delavcev.

Ustavno sodišče je odločilo, da je del 2.a ter 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) v neskladju z ustavo, saj glede časa odmorov in razpoložljivosti neenako obravnava mobilne delavce, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, v primerjavi z mobilnimi delavci, ki opravljajo te prevoze na daljših relacijah. Državni zbor mora neskladje odpraviti do 1. januarja 2011. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Konec ali začetek, tokrat kar oboje hkrati izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Smo odrasli in odgovorni, tudi za soljudi, za prijateljske in kolegialne vezi, za družinske skupnosti, ki jim pripadamo. Smo droben, a vendar pomemben člen v veliki verigi človeštva."VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 cena za enoto obremenitve okolja
  CO2 0,0125 EUR
31.12.2009 povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite
  200 EUR za 2 meseca 226,5%
31.12.2009 povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite
  500 EUR za 4 mesece 44,3%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.