December 2009, številka 12-1 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Okrogla miza: »Arbitražni sporazum - da ali ne?«
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

1. decembra je v veljavo stopila Lizbonska pogodba. Voditelji članic EU so novo pogodbo, ki naj bi poenostavila delovanje razširjene unije, utrdila njeno vlogo v svetu in omogočila nadaljnjo širitev, podpisali 13. decembra 2007.

Predsednik republike Danilo Türk je Državnemu zboru RS predlagal, da za novo ustavno sodnico izvoli generalno sekretarko ustavnega sodišča Jadranko Sovdat. VEČ

Izenačitev istospolnih skupnosti z zakonsko zvezo ostaja v predlogu družinskega zakonika. VEČ

Odbor za notranjo politiko je potrdil noveli zakonov o tajnih podatkih in o prekrških. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in pozvalo zainteresirano javnost, da do vključno 14. decembra poda pripombe na objavljeni predlog. Novi zakon naj bi poenostavil postopke in spodbudil k čim večji uporabi možnosti delitve dobička med delavce. VEČ

Mediacija se dobro uveljavlja na slovenskih sodiščih. VEČ

Slovenija je zadovoljna s stockholmskim programom za opredelitev politik EU v pravosodju in notranjih zadevah v obdobju 2010-2014. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Na portalu IUS-INFO je že na voljo prečiščeno besedilo ta teden noveliranega Zakona o sodiščih (ZS), ki prinaša številne spremembe pri organizaciji in vodenju sodišč.
Novela med drugim krepi položaj sodnega sveta in mu nalaga nove pristojnosti. Ta bo po novem imenoval in razreševal predsednike sodišč, kar je bilo doslej v pristojnosti ministra za pravosodje. Sodni svet po novem spremlja, ugotavlja in analizira delo sodišč ter v zvezi s tem vsako leto pripravi letno poročilo.
Novela uvaja tudi možnost razrešitve predsednika sodišča, če sodišče dve leti ne bi dosegalo rezultatov, ki jih je samo načrtovalo. Pomembna novost je tudi ustanovitev specializiranega oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala.

15. decembra bo začel veljati Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), katerega namen je tako posameznikom kot podjetjem izboljšati dostop do ustreznega pravnega varstva. Na podlagi zakona, ki se bo začel uporabljati šele 15. junija 2010, bodo stranke lahko same izbirale ustrezen postopek reševanja spora, zaradi česar bo reševanje sporov hitrejše in po možnosti sporazumno. S tem bodo zagotovljeni tudi časovni in finančni prihranki, tako strankam, kot sodiščem. Tovrstno reševanje sporov naj bi tudi povečalo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih odločb.

Z dopolnitvijo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) naj bi se izenačil davčni položaj tistih oseb, ki so najele dolgoročno posojilo pred 1. januarjem leta 2007, in tistih, ki so najemale posojila po tem obdobju. Dosedanja ureditev vsebuje priznano obrestno mero za vse posojilne pogodbe, ki so bile sklenjene po 1. januarju leta 2007, ni pa ta zakon med prehodnimi določbami urejal tistih posojilnih pogodb, ki so bile sklenjene pred tem datumom. Zaradi gospodarske in finančne krize se je položaj kreditojemalcem s posojilnimi pogodbami, sklenjenimi pred tem obdobjem, bistveno poslabšal, zato se z dopolnitvijo določa enaka ureditev tudi za njih.

Spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809), ki veljajo od 28. novembra, spreminjajo določbe, ki se nanašajo na omejitev pravice do izplačila redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev. Obdobje, v katerem določenim direktorjem v javnem sektorju ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, se podaljša do 31. decembra 2009. Zaradi ohranitve enakopravnega obravnavanja funkcionarjev v obdobju interventnih ukrepov so primerljive omejitve tako določene tudi zanje.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje javnih financ, in sicer obdavčenje.

Od 1. januarja dalje bodo morali davčni zavezanci v zvezi z vračilom davka na dodano vrednost upoštevati Uredbo št. 1174/2009, ki določa izvedbena pravila za 34.a in 37. člen Uredbe št. 1798/2003 glede oznak, ki se uporabljajo pri prenosu podatkov (npr. gorivo, stroški za vozila, cestnine, potni stroški ter drugo). VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava regulacijsko začasno odredbo:

Pojem težko nadomestljive škode je potrebno razlagati restriktivno in ni vsaka škoda nujno tudi že težko nadomestljiva, grozečo škodo pa je potrebno konkretizirati. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom
Mejni spor med Slovenijo in Hrvaško – nujnost rešitve zdaj? izpod peresa prof. dr. Verice Trstenjak, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Slovenija se mora (tudi v tej »zadevi«) obnašati državotvorno, kot močna in samostojna država članica, ne pa takoj privoliti v vse, kar ponudijo drugi, bolj »močni«, bolj vplivni, bolj sposobni lobiranja, pa tudi ne vedno v vse, kar ponudi ali od nas zahteva EU. Imamo možnost predlagati spremembe, zahtevati izboljšave, se pogajati, tožiti... Nehajmo se obnašati kot hlapci Jerneji, saj to že dolgo nismo več." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Davčne pasti novoletnih prejemkov

Kako z davčnega vidika obravnavati darila poslovnim partnerjem, zaposlenim in njihovim družinskim članom, božičnice ter druga tovrstna izplačila? VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za blago in storitve (drž. organi) 125.000,00 EUR
1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za blago in storitve (ostali) 193.000,00 EUR
1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za gradnje 845.000,00 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na Okroglo mizo 10 najvplivnejših pravnikov: »Arbitražni sporazum - da ali ne?«

Na okrogli mizi, ki bo v torek, 8. decembra 2009, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bodo najvplivnejši pravniki in pravnice izmenjali svoje poglede in stališča glede družbenopolitičnega dogajanja v Sloveniji v letošnjem letu. VEČ
 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Tiskanje na novem portalu IUS-INFO

Na novem portalu IUS-INFO je tiskanje izredno enostavno, saj smo vgradili orodje, ki vsebino izvozi v datoteko PDF formata. Tako prikazano besedilo je pregledno ter predvsem varčno razporejeno v dva stolpca.

Vsak dokument na novem portalu IUS-INFO vsebuje priročno orodno vrstico, v kateri se nahaja tudi gumb s simbolom tiskalnika.
Za tiskanje enostavno kliknite ta gumb in odpre se datoteka v PDF formatu. Od tu naprej poteka tiskanje tako kot običajno.


  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.