November 2009, številka 11-2 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
US: ZKP je v neskladju z Ustavo RS
 


 
  NOVOSTIZačel se je zaključni del izbora in že lahko glasujete, saj je znanih dvajset kandidatk in kandidatov, ki se potegujejo za uvrstitev med 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov - po abecednem vrstnem redu so to:

dr. France Bučar
dr. Miro Cerar
Aleksander Čeferin
Damijan Gregorc
mag. Martin Jančar
dr. Rajko Knez
Drago Kos
mag. Jožef Kovač
Katarina Kresal
Franci Matoz
Vlasta Nussdorfer
dr. Marko Pavliha
Nataša Pirc Musar
dr. Rajko Pirnat
Miro Senica
dr. Verica Trstenjak
dr. Danilo Türk
dr. Gregor Virant
Aleš Zalar
Nina Zidar Klemenčič

Podprite svojega kandidata, zanj pa lahko dopišete tudi vprašanje, ki mu ga bomo zastavili na vsakoletni okrogli mizi. GLASUJTE!
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je odločilo, da bi z referendumsko zavrnitvijo novel Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o sodniški službi (ZSS) nastale protiustavne posledice. VEČ

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD). VEČ

Poslanci DZ naj bi prihodnji teden obravnavali Resolucijo o normativni dejavnosti, ki naj bi znatno prispevala k ureditvi sistema predpisov. VEČ

Usoda predlaganih sprememb volilne zakonodaje, ki so od ponedeljka v javni razpravi, zaenkrat ostaja še neznana. VEČ

Odbor za notranjo politiko je znova, tokrat že drugič, preložil obravnavo poročila o delu tožilstev v letu 2008. VEČ

O pravnih vprašanjih glede arbitražnega sporazuma so na okrogli mizi razpravljali pravni strokovnjaki. VEČ

Pri uvedbi alternativnega reševanja sporov na slovenskih sodiščih bodo pomagale ameriške strokovnjakinje s področja mediacije. VEČ

Razprava o spremembah odmere nagrad stečajnim upraviteljem je razdelila koalicijo in opozicijo. VEČ

Minister Zalar je kot dosežek pravosodnega ministrstva izpostavil vzpostavitev ustavnega stanja na področju pravosodja. VEČ

Ponedeljkov napad na sodnico Turk Lukanovo je verjetno povezan z njenim delom. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ), ki začnejo veljati 14. decembra, omogočajo tuji pravni osebi ali tujcu, da organizira javne shode in prireditve pod enakimi pogoji kot državljan Slovenije. Spremembe se nanašajo tudi na odpravo nekaterih administrativnih ovir za prijavljanje in izdajo dovoljenj za shod ali prireditev ter zagotavljanje večje varnosti na javnih zbiranjih, ki jih prireja organizator kot svojo redno dejavnost v okviru dejavnosti gostinskega obrata, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program.

Z novelo Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), ki začne veljati 14. decembra, se spreminja definicija menjalca in kvalificiranega lastnika menjalca (prej pogodbeni menjalec), menjalniške posle pa lahko poleg rezidentov, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije, opravljajo tudi banke in hranilnice, ki opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi. Nadzor nad skladnostjo poslovanja z zakonom po novem ne izvaja več Ministrstvo za finance RS, temveč samo še Banka Slovenije in Carinska Uprava, slednja pa ima skladno s 14. členom ZDP-2 in Uredbo 1889/2005/ES ob kontroli gotovine ob vstopu ali izstopu iz ES pravico, da zaseže celotno neprijavljeno gotovino, če ta znesek znaša 10.000 evrov ali več.

21. novembra bodo začela veljati spremenjena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo novosti na področju pravice do vozičkov in drugih pripomočkov za gibanje, stojo in sedenje, pravice do sistema za kontinuirano merjenje glukoze, po novem pa lahko zavarovane osebe dobijo v izposojo tudi električni skuter. Večina sprememb, vključno z navedenimi, se bodo začele uporabljati 1. februarja 2010.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo kodificirano različico uredbe o skupnih pravilih za izvoz.

Uredba št. 1061/2009 določa omejitve za sicer prost izvoz proizvodov iz Evropske skupnosti v tretje države. Vsi ukrepi splošne zaščite, ki so nujni zaradi interesa Skupnosti, se sprejmejo ob upoštevanju obstoječih mednarodnih obveznosti in so lahko samo začasni. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-80/09 Ustavnega sodišča RS, ki je z njo odločilo, da je Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v neskladju z Ustavo, ker ne določa časovnega trenutka nastopa pravnomočnosti sodbe.  VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
K diskrecijskemu odločanju Ustavnega sodišča? izpod peresa
dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pred dobrimi petinštiridesetimi leti je v nekdanji Jugoslaviji, kot eni prvih evropskih držav in svojevrstni posebnosti na socialističnem vzhodu, začelo delovati ustavno sodstvo. Kot je v razpravi iz leta 1968 poročal Vjekoslav Žnidaršić, je Ustavno sodišče Jugoslavije do 30. junija 1966, torej v dobrih dveh letih svojega delovanja, v obravnavo prejelo 4141 zadev." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.10.2009 rast cen življenjskih potrebščin
  oktober + 0,1%
14.11.2009 tarifa Agencije za trg vrednostnih papirjev
  4 EUR / točko
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.