November 2009, številka 11-1 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Nadaljevanje aktualne kolumne o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško
 
 
  NOVOSTI


VABLJENI K UPORABI NOVEGA PORTALA IUS-INFO

S ponosom vam predstavljamo NOVI PORTAL IUS-INFO, ki je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji.


Novi IUS-INFO se ponaša s sodobno podobo in številnimi uporabnimi funkcionalnostmi, ki vas bodo navdušile. Dostop do pravnih informacij smo še bolj približali željam in potrebam uporabnikov.
Na novi portal lahko dostopate z obstoječim uporabniškim imenom in geslom na naslovu www.iusinfo.si. Dosedanji portal bo deloval do konca marca 2010.

Vse naročnike vabimo na tečaj IUS-INFO za lažji prehod k uporabi novega portala.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednika vlad Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Jadranka Kosor, sta v Stockholmu ob pričevanju švedskega predsedstva EU podpisala arbitražni sporazum, ki naj bi privedel do določitve meje med sosedama. VEČ

Ustavno sodišče RS bo danes obravnavalo zahtevo Državnega zbora RS, naj presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in novele Zakona o sodniški službi (ZSS) lahko nastale protiustavne posledice. VEČ

Na Vrhovnem sodišču RS so včeraj ob dnevu pravosodja podelili priznanja najbolj zaslužnim s področja pravosodja. VEČ

Tržaško prizivno sodišče je zavrnilo tožbo zoper NLB, LB in glavno podružnico NLB v Trstu. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki je v veljavi od 3. novembra 2009 in se bo začel uporabljati 1. januarja 2010, naj bi spodbudil razvoj podjetništva v Pomurju in omogočil odpiranje novih delovnih mest. Med ukrepi za pomoč zakon napoveduje spodbude za zaposlovanje, davčne olajšave za investiranje ter prednostno obravnavo programov in projektov pri kandidiranju za sredstva iz razpisov.

Novela Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) skladno z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) plačni sistem pravosodnih funkcionarjev usklajuje z ustavnimi odločbami, ter na novo ureja dežurno službo tožilcev. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) so bile potrebne predvsem zaradi izenačitve proizvajalcev in prodajalcev na podlagi instituta prostovoljne garancije, ki je sedaj izenačena z obvezno garancijo za brezhibno delovanje stvari.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o zadrugah (ZZad), na katero je državni svet konec septembra izglasoval odložilni veto. Novela v skladu z evropsko uredbo uvaja možnost ustanovitve t.i. evropske zadruge, prinaša pa tudi spremembe pri revidiranju poslovanja zadrug.

Spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu (ZViS) naj bi predvsem dvignile kakovost slovenskega višjega in visokega šolstva ter povečale privlačnost terciarnega izobraževanja v slovenskem in mednarodnem prostoru. Novela ustanavlja tudi Nacionalno agencijo RS za kakovost visokega šolstva, ki bo nadomestila dosedanji Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki ima težave v delovanju. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o blagovnih rezervah (ZBR), ki z namenom racionalizacije združuje Zavod za blagovne rezerve ter Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.

Sodišče ES je v zadevi C-277/08 odločalo o pravici do letnega dopusta, ki sovpade z bolniškim dopustom. Skladno z Direktivo št. 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa je dovoljeno, da delavec, ki je bil odsoten z dela zaradi bolezni med obdobjem letnega dopusta, tega izkoristi v drugem obdobju, kot je bilo prvotno določeno. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Spremembe in dopolnitve zakonodaje so vplivale tudi na spremembe prekrškovnih določb, med katerimi še posebej izpostavljamo nov Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO). Zakon za kršitev obveznosti oddaje davčne napovedi oz. podatkov, potrebnih za odmero dodatnega davka od dohodkov, predpisuje globe do višine 25.000 evrov. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


V novem letu tudi spremembe obračuna DDV

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010, prinašajo v slovenski prostor spremembe Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na vrsto sprememb pri obračunu DDV in varovanju pred davčnimi tveganji. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali nadaljevanje aktualne kolumne z naslovom Mejni spor med Slovenijo in Hrvaško (2. del) izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ali nas bodo Hrvati bolj cenili oziroma spoštovali, če jim še nadalje popuščamo pri zadevah, do katerih (po našem široko prevladujočem mnenju) niso upravičeni? Ali nas bodo bolj spoštovale ZDA in članice EU? Ali pa bodo morda že hip zatem, ko bodo neupravičeno in na našo škodo dosegli svoje, pomislili na kaj drugega, v čemer jim lahko spet pridno ugodimo? " VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


od 1.11.2009 priznana obrestna mera
  do vključno 1 meseca 0,42400% za EUR
od 1.11.2009 priznana obrestna mera
  do vključno 3 mesecev 0,72200% za EUR
od 1.11.2009 priznana obrestna mera
  do vključno 6 mesecev 1,00400% za EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Enostavno iskanje po novem portalu IUS-INFO

Enostavno iskanje omogoča iskanje želenega izraza po vseh vsebinah portala IUS-INFO.

Kadar poznamo točno ime predpisa, ki ga iščemo, npr. "Zakon o delovnih razmerjih", ga vpišemo v iskalno vrstico ter pritisnemo enter oz. kliknemo gumb "Najdi".
Ker smo v iskalnik vpisali točno ime predpisa, bo med rezultati na prvem mestu predpis z imenom, ki smo ga vnesli, sledijo pa mu ostali dokumenti, ki imajo bodisi podoben naslov ali pa se iskani izraz nahaja v njihovem besedilu.

Na enak način deluje iskanje po kratici predpisa, saj le-to vpišemo v iskalno vrstico ter pritisnemo enter oz. kliknemo gumb "Najdi". Rezultati iskanja bodo podobni kot pri iskanju po polnem imenu predpisa.

V primeru, da ne poznamo točnega imena predpisa oziroma njegove kratice, vpišemo le tisto besedo ali besedno zvezo, ki se nanaša na vsebino predpisa ter ponovimo iskanje oziroma uporabimo napredno iskanje - iskanje po poljih.

  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.