Oktober 2009, številka 10-4 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Dogodki
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Aktualne kolumne prof. dr. Cerarja o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško
 
 
  NOVOSTI


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2009 - podajanje predlogov

Letošnji izbor se je začel, zato tudi vi sodelujte in podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2009 in so primerni kandidati za ta prestižni naslov.

Podajanje predlogov je mogoče do vključno 11. novembra 2009, zato ne odlašajte in predlagajte svoje kandidate!
 
 

 
  DOGODKITudi na 35. dnevih slovenskih pravnikov so bila v ospredju predavanja in razprave o aktualnih pravnih in političnih temah. Dogajanje je bilo še prav posebej zaznamovano s praznovanjem 20. rojstnega dne portala IUS-INFO in ekskluzivne predstavitve novega portala IUS-INFO. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Minister za gospodarstvo je v medresorsko usklajevanje poslal predlog Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in lokalnih skupnosti. Po predlogu morajo prejemki direktorjev spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe ter biti v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki prinaša spremembe pri načinu obračunavanja davka, uvaja nižjo stopnjo DDV za določene storitve in zvišuje prag za obračun DDV po plačani realizaciji z 208.000 na 400.000 evrov. VEČ

Zagotavljanju večje varnosti na javnih zbiranjih je namenjena sprejeta novela Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ). VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je bila potrebna predvsem zaradi izenačitve proizvajalcev in prodajalcev na podlagi instituta prostovoljne garancij. Ta je sedaj izenačena z obvezno garancijo za brezhibno delovanje stvari. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o o deviznem poslovanju (ZDP-2), ki ukinja obvezno predhodno sklepanje pogodb pogodbenih menjalcev s poslovnimi bankami in ukinja institut pogodbenega menjalca. VEČ

Poslanci Državnega zbora RS so sprejeli vladno novelo Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki prinaša ustanovitev neodvisne agencije za kakovost. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK), ki so že bile sprejete, izboljšujejo preglednost sistemov poklicnih kvalifikacij ter izenačujejo postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za vse kandidate. VEČ

Sprejeta novela Zakona o blagovnih rezervah (ZBR) združuje Zavod za blagovne rezerve ter Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov. VEČ

Vlada in sindikati javnega sektorja so po šestih tednih pogajanj le zbližali stališča in parafirali aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor ter dogovor o odpravi pomanjkljivosti plačnega sistema. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev) določajo ustanovitev novega koordinacijskega telesa za potrebe vzpostavitve učinkovite koordinacije skupnega dela nadzornih organov, strateškega razvoja nadzora celotnega finančnega sistema in aktivnega preprečevanja ter učinkovitega upravljanja s kriznimi situacijami v finančnem sistemu.

Pravilnik o financiranju javnih del določa merila za oblikovanje kvot sredstev javnega razpisa za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del in merila za določanje deležev plač in s tem povezanimi stroški za brezposelne osebe, vključene v lokalne in nacionalne programe javnih del, ki jih sofinancira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov določa vsebino obrazca, ki je skupaj z navodilom za njegovo izpolnjevanje v prilogi pravilnika.

V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009 morajo neposredni proračunski uporabniki predložiti odredbe za plačilo do 7. decembra, zahtevke za izplačilo do vključno 10. decembra, naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno 14. decembra, odredbe za plačilo – nakazilo stroškov do 28. decembra, odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom pa do 15. decembra 2009.

Sodni svet je objavil javna poziva sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slovenije in podpredsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo ureditev čezmejnih plačil v Skupnosti, ki bo veljala od 1. novembra dalje.

Glavni namen Uredbe št. 924/2009 o čezmejnih plačilih je zagotoviti, da so stroški teh plačil v evrih enaki stroškom ustreznih plačil v državi članici. Načelo plačila enakih stroškov se uporablja tako za plačila, ki se odredijo ali zaključijo v papirni obliki ali v gotovini in ki se v plačilni verigi obdelujejo elektronsko (razen čekov), kot tudi za vsa nadomestila, neposredno ali posredno povezana s plačilno transakcijo, vključno z nadomestili, vezanimi na pogodbo, kar pa ne vključuje nadomestil za menjavo valut. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ustavno sodišče RS je odločilo, da je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v neskladju z Ustavo RS, saj delavce pri delodajalcih, kjer ni organiziranega sindikata, postavlja v slabši položaj v primerjavi z delavci pri delodajalcih, kjer je sindikat organiziran. Državni zbor RS mora protiustavnost odpraviti v devetih mesecih. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom Mejni spor med Slovenijo in Hrvaško izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Slovenija očitno še sploh ni razvila niti jasne strategije za reševanje tega vprašanja. Tako smo tudi v času prejšnje in sedanje vlade priča stalnim improvizacijam. Nekaj časa se sklicujemo na sporazum Račan – Drnovšek, potem že skoraj pristanemo na jurisdikcijo mednarodnega sodišča v Haagu, nato ugotovimo, da je edina prava možnost arbitraža, vmes poskušamo doseči dogovor o mediaciji, tu in tam pomislimo tudi na možnost dvostranskega dogovora, vseskozi pa verjamemo Hrvatom, da bodo spoštovali stanje z dne 25.6.1991, čeprav ti v praksi te svoje obljube nenehno in očitno kršijo." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


17.10.2009 začasna oprostitev plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
  nov/dec 2009 za zavarovalnice in pokojninske družbe 0,12% od osnove
17.10.2009 začasna oprostitev plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
  nov/dec 2009 za zavarovalnice v zavarovalniški skupini 0,13% od osnove
17.10.2009 začasna oprostitev plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
  nov/dec 2009 za Slovensko zavarovalno združenje 0,12% od osnove
 

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane