September 2009, številka 9-3 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Novi zakoni
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Odsotnost prava EU iz slovenskih sodnih dvoran
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za pravosodje RS je objavilo odgovor predsedniku Vrhovnega sodišča RS Francu Testenu glede predloga novele Zakona o sodiščih (ZS). V odgovoru so med drugim zapisali: stališča kolegija predsednika Vrhovnega sodišča RS zlasti izražajo pomisleke, da ni bilo dovolj časa za vsebinsko strokovno razpravo obravnave predloga ZS-I, vendar je iz kronologije priprave predloga zakona razvidno, da je razprava o konceptu in rešitvah trajala več mesecev. VEČ

Ministrstvo za pravosodje pozdravlja in podpira uvedbo programa mediacije pri Višjem sodišču v Ljubljani. Podobni programi so se doslej izvajali pri petih okrožnih in enem okrajnem sodišču, Višje sodišče v Ljubljani pa se je za sprejetje in izvajanje programa mediacije odločilo kot prvo izmed višjih sodišč, so sporočili z ministrstva. VEČ

Parlamentarna komisija za poslovnik, ki ima na mizi številne pobude in predloge za spremembo "poslanske ustave", je sklenila, da bo te predloge posredovala v presojo poslanskim skupinam. Komisija se je tudi dogovorila, da bo uresničevanje in spoštovanje poslovniških določb odslej spremljala posebna delovna skupina. VEČ

Slovenski sodniki množično tožijo državo zaradi plačila razlike v plači. Nekaj sodb je po njihovih navedbah že pravnomočnih. Povprečni znesek, ki ga brez obresti s tožbo zahteva sodnik, je 20.000 evrov, posamezni sodniki pa zahtevajo tudi do 40.000 evrov razlike v plači. VEČ

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je v ponedeljek pomilostilo nekdanjo predsednico Republike srbske Biljano Plavšić, ki je bila v Haagu zaradi zločinov med vojno v BiH obsojena na enajst let zapora. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 26 posegov, v letu 2008 celo šest. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 27 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprememba Pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, ki velja od 12. septembra, določa najmanjši obseg navedb v reprezentativnem obrtnem dovoljenju.

Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev ureja zbiranje podatkov o nadomestilih, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev uporabnikom. Sklep velja od 12. septembra, ponudniki plačilnih storitev pa poročajo Banki Slovenije po tem sklepu od vključno 1. novembra 2009 dalje.

S spremembami in dopolnitvami Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki se ukinjata Prilogi 1 in 2 ter se napotuje na pridobitev strukture datoteke na spletni strani Banke Slovenije.

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo ureditev vizumske politike.

15. septembra je bil v Uradnem listu EU objavljen Vizumski zakonik Skupnosti, ki določa postopke in pogoje za izdajo vizumov za tranzit čez ozemlje držav članic ali za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega treh mesecev v katerem koli šestmesečnem obdobju.  VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.11.2009 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
1.11.2009 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava začasno odredbo:

Ni mogoče šteti, da pomeni prepoved razpolaganja z nepremičnino le neznatno škodo za njenega lastnika, ker je pravica razpolaganja bistven element lastninske pravice. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.8.2009 minimalna zajamčena donosnost
  premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja 1,69% na letni ravni
1.8.2009 minimalna zajamčena donosnost
  premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja 0,14% na mesečni ravni
1.8.2009 cene življenjskih potrebščin
  v primerjavi z avgustom nespremenjeno
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Odsotnost prava EU iz slovenskih sodnih dvoran izpod peresa dr. Mateja Avblja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Kar 80% veljavnih pravnih pravil na ozemlju držav članic naj bi prihajalo iz Bruslja. Če je temu tako, zakaj je pravo EU še po petih letih slovenskega članstva bolj ali manj odsotno iz naših sodnih dvoran?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane