September 2009, številka 9-1 / letnik VII.  
Spoštovani!
V prvi septembrski številki vas izčrpneje obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Aktualno
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Pravice niso kršene le zapornikom
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V obravnavo v Državnem zboru je bil predložen predlog novele Zakona o odvetništvu (ZOdv), namen katere je onemogočiti neposredno prehajanje sodnikov in tožilcev med odvetnike (prepoved naj bi trajala tri leta) ter omejiti odvetniško dejavnost v zakonsko določenih primerih ne le na zastopanje, ampak tudi na pravno svetovanje in na zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi. VEČ.

Novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip), ki se je začela uporabljati s 1. septembrom, povečuje število državnih štipendij za dijake in študente, olajšuje pridobitev Zoisovih štipendij za zlate maturante, odpravlja nejasne določbe glede neposrednih in posrednih kadrovskih štipendij ter povečuje preglednost celotnega sistema štipendiranja. VEČ.

Na podlagi Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO) je bil konec meseca avgusta izplačan poseben dodatek, s katerim se izboljšuje socialna varnost nekaterih kategorij državljanov. Do dodatka so bili upravičeni socialno ogroženi, upravičeni do denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če njihov mesečni prejemek julija ni presegel 313 evrov neto. Dodatek je tako prejelo 5609 upravičencev v skupni višini 512.360 evrov. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZDru-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zakon o društvih (ZDru-1) je relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006. Letos avgusta je bil prvič noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe in dopolnitve ter vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDru-1.

V ČASOVNI LESTVICI so na voljo vse štiri verzije čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2009 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
1.11.2009 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
1.11.2009 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 
 

 
  AKTUALNO


Izbor občinskih investicij na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo začele izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna ministrstva v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov. Na razpis se lahko prijavijo občine, ki bodo začele z investicijami v letu 2010 in ki izpolnjujejo v razpisu določene pogoje. Rok za prijavo je 28. september 2009.  VEČ
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo ureditev standardov za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Spremembe Direktive št. 91/439/EGS, ki se nanašajo na zdravniški pregled za pridobitev vozniškega dovoljenja in sicer glede pregleda za vid, sladkorne bolezni in epilepsije, bodo morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo v roku leta dni od začetka veljavnosti direktive. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava vrnitev v prejšnje stanje.

Na verodostojnost zdravniškega potrdila ne vpliva, da je bilo izdano šele naslednji dan in da ni vpisana vrsta bolezni, ampak zadostuje, da je izdano na predpisanem obrazcu. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obveznost prijave računa v tujini

Davčna uprava Republike Slovenije je skupaj z Ministrstvom za finance na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1C), ki je začel veljati 13. junija 2009, objavila javni poziv fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije.

Vse fizične osebe morajo tako do 11. septembra posredovati podatke o odprtih računih v tujini, podatke pa DURS potrebuje za izvajanje nadzora nad izvrševanjem določil o obdavčitvi po svetovnem dohodku.VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste ta teden spregledali zanimivo kolumno z naslovom Pravice niso kršene le zapornikom izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Ob vedno glasnejših opozorilih na prepolne pripore in zapore ter težke razmere v njih, zaporniki in njihovi bližnji grozijo s tožbami, kolumnistka pa opozarja na žrtve njihovih kaznivih dejanj, na posledice, ki so jih na njih pustila ta dejanja ter na njihove pravice. VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


29.8.2009 ponovna uporaba podatkov iz poslovnega registra
  ožji nabor vseh enot 16.335,00 EUR/mesečno
29.8.2009 ponovna uporaba podatkov iz poslovnega registra
  širši nabor vseh enot 22.052,00 EUR/mesečno
29.8.2009 ponovna uporaba podatkov iz poslovnega registra
  ožji nabor iz sodnega registra 5.445,000 EUR/mesečno
29.8.2009 ponovna uporaba podatkov iz poslovnega registra
  širši nabor iz sodnega registra 7.351,000 EUR/mesečno
 

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Uporaba zvezdice pri iskanju po portalu IUS-INFO

Če pri iskanju v iskalno polje namesto končnice besede vpišete zvezdico, bo iskalnik kot zadetke prikazal dokumente, ki vsebujejo iskano besedo in vse njene izpeljanke (npr.: odškodnin* za odškodnina, odškodninski, odškodnine …)

Kadar želite, da bi vam iskalnik prikazal vse dokumente, ki vsebujejo neko besedo in vse njene izpeljanke, namesto končnic na koncu korena besede, uporabite "*" - npr.: triglav*, če iščete dokumente, ki vsebujejo besede Triglav, Triglavski, Triglava, itd.


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane