Julij 2009, številka 7-2 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Anonimiziranje sodb in obdelava osebnih podatkov
 
 
  NOVOSTI


Odbor za promet je potrdil novelo Zakona o železniškem prometu (ZZelP). Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi implementacije dveh evropskih direktiv s tega področja v slovenski pravni red, zakon pa bo spremenjen še z nekaj koalicijskimi dopolnili. VEČ.

Potrjena je bila tudi novela Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), katere glavni namen je sprejetje ukrepov, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju negativnih posledic gospodarske krize v avtoprevozniški dejavnosti, prav tako pa je bilo treba odpraviti nekatera neskladja z drugimi zakoni in napačna sklicevanja. VEČ.

Carinska uprava opozarja na prepoved uvoza živil živalskega izvora brez veterinarskega pregleda, ki jih potniki prenašajo iz tretjih držav, saj predstavljajo tveganje za vnos bolezni v EU. VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


18. julija bo začela veljati novela Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA), ki razširja ugodnosti sedanjega zakona tudi na obolele, ki so prebivali ali opravljali dejavnosti v okolici poslovnih prostorov in družb, kjer se je uporabljal azbest. VEČ.

Nov Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki bo začel veljati 2. avgusta, v celoti odpravlja izključne in posebne pravice izvajanja poštnih storitev ter z vzpostavitvijo univerzalne poštne storitve zagotavlja kakovostno in splošno dostopno storitev, enako in brez diskriminacije za vse prebivalce Slovenije. VEČ.

18. julija bo začel veljati nov Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali, torej živali, ki jih človek goji za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč. Pravilnik določa, da mora skrbnik hišnih živali storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali. VEČ.

13. julija bo začel veljati nov Pravilnik o vozniških dovoljenjih, ki poleg postopka za izdajo vozniškega dovoljenja ter njegovo podaljševanje, nadomestitev in zamenjavo določa tudi nov obrazec. Ta bo enake velikosti kot kreditna kartica, veljal pa bo za čas, dokler velja pravica do vožnje motornega vozila, vendar ne dalj kot za 10 let. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
11.7.2009 Zakon o državni upravi (ZDU-1) VEČ
14.7.2009 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) VEČ
14.7.2009 Zakon o sodnem registru (ZSReg) VEČ
18.7.2009 Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA) VEČ
2.8.2009 Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZDU-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Leta 2002 sprejet zakon je bil od svoje uveljavitve do danes že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi zakoni. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDU-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh devet verzij tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na nove sklepe Evropske skupnosti glede odprave vizumov.

Državljani Evropske unije, imetniki veljavnega običajnega, diplomatskega ali službenega/uradnega potnega lista ene od držav članic, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje Antigve, Barbude, Barbadosa, Mauritiusa, Bahamov, Sejšelov ter Federacije Saint Kitts in Nevis. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava vprašanje uporabe stvari ter plačila uporabnine.

Zgolj dejstvo, da solastnik stvari ne uporablja, pri tem pa od drugega solastnika ni zahteval dopustitve uporabe, ne zadošča za utemeljenost zahtevka za plačilo uporabnine.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Anonimiziranje sodb in obdelava osebnih podatkov izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ideja anonimizacije je tudi sicer v pravnih ureditvah prej izjema kot pravilo. Vsi ljubitelji primerjalnega prava denimo poznamo vrsto britanskih in ameriških sodnih odločitev, ki še danes kot formalni pravni viri odzvanjajo po imenih strank..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane