Julij 2009, številka 7-1 / letnik VII.  
Spoštovani!
V prvi julijski številki vas izčrpneje obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
O trajnem mandatu in plači sodnika
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V veljavi je novela Zakona o javnih financah (ZJF), ki med drugim omogoča daljši čas vezave denarja države v bankah, omejuje kreditiranje notranjih odkupov podjetij in ureja podlago za ustanovitev fiskalnega sveta.

Z novelo Zakona o sodnem registru (ZSReg) se poleg odprave nekaterih nedoslednosti dosedanje ureditve jasneje določa omejitev javnosti podatkov o EMŠO, urejajo obveznosti točk VEM in nadzor nad njihovim poslovanjem ter zagotavljajo pravne podlage za objavo podatkov o subjektih vpisov, ki se vodijo v Poslovnem registru RS in podobnih registrih držav članic EU in drugih držav. Novela začne veljati 14. julija.

Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) bo poenotila merila in postopke pridobitve oziroma povečanja kvalificiranega deleža v zavarovalnicah in pozavarovalnicah, kar je dodatni ukrep za zmanjšanje administrativnih ovir ter za krepitev zavarovalništva v Evropi in Sloveniji. Predlog uvaja zaprt seznam meril, na podlagi katerih se odloči o primernosti ter ustreznosti pridobitelja kvalificiranega deleža.

11. julija bo začel veljati noveliran Zakon o državni upravi (ZDU-1). Novela naj bi racionalizirala delo ministrstev ter uskladila delovna področja ministrstev z aktualno zakonodajo in direktivami EU ter tako dosegla zmanjšanje stroškov dela zaradi nove organiziranosti na nekaterih področjih ter večjo preglednost in transparentnost delovnih področij posameznih ministrstev. Zaradi načrtovanega prenosa elektronskih komunikacij in pošte z ministrstva za gospodarstvo na visokošolsko ministrstvo so novelo v opoziciji označili za politično in ne strokovno rešitev.

Manjšo spremembo je doživel Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). V členu, ki ureja odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah funkcionarjev in javnih uslužbencev, se podaljšuje rok za odpravo tretjine nesorazmerij s 1.7.2009 na 1.12.2010.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na nove pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v EU.

Direktiva št. 2009/50/ES se nanaša na visokokvalificirane državljane tretjih držav, ki bivajo v Skupnosti dlje kot tri mesece, ter določa ukrepe, na podlagi katerih naj bi Evropa postala privlačnejša za te delavce ter tako ohranila svojo konkurenčnost in gospodarsko rast. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Številne novele zakonov ter nove oziroma spremenjene uredbe so v mesecu juniju vplivale na preko 80 prekrškov, izmed katerih še posebej opozarjamo na področje prava družb. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč predvideva globo v višini do 40.000 evrov zaradi nepredložitve letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pravico do izjave v postopku:

V primeru tako imenovane vnaprejšnje dokazne ocene sodišče ne sme zavrniti izvedbe nekega dokaza z argumentom, da se je že prepričalo o nasprotnem. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.7.2009 gostovanje v tujini
  odhodni klic 0,43 EUR/min
1.7.2009 gostovanje v tujini
  dohodni klic 0,19 EUR/min
1.7.2009 regulirana gostujoča sporočila
  SMS 0,11 EUR
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Izvedba in omejitve rubeža denarnih sredstev na podlagi davčne izvršbe

Če davek ni plačan v predpisanih rokih, davčni organ z izdajo sklepa o izvršbi začne davčno izvršbo, pri čemer je lahko podlaga za izvršbo katerikoli od izvršilnih naslovov, ki nalagajo davčnemu zavezancu plačilo obveznosti. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O trajnem mandatu in plači sodnika izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nedvomno pri prislovični slovenski zavisti, tisti, ki se morajo vsake štiri ali pet let truditi za ponovno zaupanje ljudstva, zavidajo »lagodni« položaj funkcionarjev sodne veje oblasti, ki jim ni treba lagati in prodajati megle nosilcu suverenosti - ljudstvu in ga prepričevati, da so oni sploh oh in ah ..." VEČ

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Novosti v sistemih IUS-INFO in EURO IUS-INFO

Ali ste vedeli, da je mogoče pogledati vse novosti, ki so bile v zadnjem tednu dodane v sistema IUS-INFO in EURO IUS-INFO?

Do informacij o novih dokumentih, ki so bili dodani v podatkovne zbirke obeh sistemov, lahko dostopite s klikom na povezavo Novosti.  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane